فهرست مطالب

The Iranian Journal of Botany - Volume:11 Issue: 1, 2005
 • Volume:11 Issue: 1, 2005
 • 128 صفحه، بهای روی جلد: 18,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/02/10
 • تعداد عناوین: 19
|
 • محمدرضا رحیمی نژاد، جمال صاحبی، فاطمه ناصر نخعی صفحات 1-14
  موقعیت تاکسونومیک جنس Secale L. در ایران مورد بازنگری قرار گرفت. موارد ریخت شناسی و تاکسونومیک تاکسون های متعلق به جنس مزبور بر پایه مجموعا تعداد 50 نمونه جمعیتی و 104 نمونه هرباریومی از دامنه گسترش وسیعی از این جنس در ایران مطالعه شد. مشاهدات حاصل از این مطالعه نشان داد که جنس Secale در ایران با دو گونه:1- Secale cereale L. subsp. ancestrale Zhuk.، & subsp. cereale.
  2- Secale strictum. (C. Presl) C. Presl subsp. strictum var. strictum and var. ciliatiglume (Boiss) Fred. & G. Petersen
 • نسترن جلیلیان، مسعود شیدایی، مصطفی اسدی، محمود موسوی صفحات 15-22
  بررسی پروتیینهای ذخیره ای بذر در 15 جمعیت از 8 گونه Lotus L. ایران با استفاده از روش SDS-PAGE انجام گرفت. بطور کلی تعداد 29 باند پروتئینی مشاهده شد که تعدادی از آنها در تمامی گونه ها مشترک بودند. برخی از باندها برای گونه ها اختصاصی بود و تعدادی نیز در میان جمعیت های یک گونه گوناگونی داشتند. تجزیه خوشه ایاطلاعات پروتئینی، جمعیت های هر یک از گونه ها را در خوشه ایمجزا قرار داد که نشان دهنده متمایز بودن گونه ها در اختصاصات پروتئینی است. این نتایج تایید کننده جایگاه تاکسونومیکی گونه های مطالعه شده و ارتباطات میان گونه ای است که بر اساس صفات ریختی بنا شده است.
 • بهنام حمزه، یونس عصری صفحات 23-26
  گونه Crucianella macrostachya Boiss. برای اولین بار از ایران گزارش می گردد. این گونه از منطقه حفاظت شده بیستون در استان کرمانشاه در غرب ایران جمع آوری شده است. ویژگی ها، محل دقیق جمع آوری، رویشگاه، پراکنش جغرافیایی و آخرین وضعیت نامگذاری گیاه توضیح داده شده است.
 • مصطفی نعمتی صفحات 27-30
  گونه Trifolium sylvaticum Eig. به عنوان گزارش جدیدی از ایران معرفی می گردد. این گونه از منطقه مریوان در استان کردستان جمع آوری شده است. از نظر داشتن گوشوارکهای کامل، گل آذین انتهایی چسبیده و گلهای کوچکتر به طول 8 تا 10 میلی متر از گونه T. stellatum L. قابل تشخیص است. این گونه قبلا از ترکیه، عراق و سوریه گزارش شده است.
 • مصطفی اسدی صفحات 31-40
  گونه Acantholimon densiflorum از استان آذربایجان شرح داده می شود. این گونه با گونه های A. araxanum، A. armenum و A. caryophyllaceum قرابت نزدیکی دارد، ولی با همه آنها با داشتن گل آذین خیلی متراکم بخوبی تمیز داده می شود.
  گونه A. flabellum از شمال شرق ایران شرح داده می شود، بنظر می رسد این گونه با گونه A. haesarence از استان کرمان قرابت داشته باشد. گونه A. glabratum از منطقه اراک شرح داده می شود این گونه نیز با خویشاوندانش A. wendelboi و A. petuniflorum مقایسه می شود.
  گونه A. moradii از استان کردستان شرح داده می شود. این گونه متعلق به گروه گونه های A. acerosum و A. halophilum است و بدین جهت با آنها مقایسه می شود.
 • رحمان آزادی صفحات 41-48
  زیر گونه Fraxinux excelsior subsp. excelsior برای اولین بار از ایران گزارش می شود. دو واریته Fraxinus angustifolia subsp. syriaca var. pilosa و F. angustifolia subsp. persica var. pubescens بر اساس نمونه های متعدد هرباریومی موجود و جمع آوری شده از غرب (زاگرس) به عنوان واحدهای جدید نامگذاری و شرح داده می شوند. ترکیب جدید Fraxinus angustifolia subsp. persica نیز معرفی می گردد. مطالعات صحرایی نشان داد که گونه های Olea ferruginea و O. aucheri مترادف یکدیگرند و بایستی در تاکسون O. europaea subsp. cuspidate قرار داده شوند.
 • محمد امینی راد صفحات 49-54
  گونه های Pycreus sanguinolentus، Carex michelii به عنوان گونه های جدید و گونه Carex tomentosa به عنوان جمع آوری جدید از ایران گزارش داده می شوند.
 • زینب محمدزاده، مسعود شیدایی، مصطفی اسدی صفحات 55-58
  گونهAmaranthus spinosus L. (Amaranthaceae) که از اراضی ماسه ای پناهگاه حیات وحش لوندویل (در نزدیکی آستارا) در استان گیلان جمع آوری شده است، برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
 • زهرا توکلی، مصطفی اسدی صفحات 59-64
  گونه H. piranshahricum به عنوان گونه جدید از ایران معرفی می گردد. این گونه متعلق به بخش sect. Pratensina و زیر بخش subsect. Pratenses است و با گونه H. longiscapum قرابت زیادی دارد. در گونه H. longiscapum ساقه با کرک های ستاره ای و غده ای، دمگل آذین و برگه های گریبان با کرک های غده ای، تعداد برگ های قاعده ای 2-4 و مستطیلی، برگهای ساقه ای 1 (-2)، تعداد کپه های گل آذین 2-10، برگهای ناحیه گل آذین تیره با حاشیه باریک سفید، جام گل در هر دو سطح زرد است، اما در گونه H. piranshahricum ساقه بدون کرک ستاره ای و غده ای، دمگل آذین و برگه های گریبان بدون غده، تعداد برگهای قاعده ای 13 و واژنیزه ای، برگهای ساقه ای 7، تعداد کپه های گل آذین تقریبا 33، برگ های ناحیه گل آذین سبز با حاشیه پهن غشایی، جام گل زرد و در سطح خارجی قرمز – بنفش می باشد. گونه H. longiscapum برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
 • فرید عطار، احمد قهرمان، اقدس صابر، شاهین زارع صفحات 65-70
  گونه کوزینیا نوژیاننسیس از بخش استنوسفاله به عنوان گونه ای جدید از جنوب غرب ایران شرح داده شده ارتباطات آن با نزدیکترین گونه ها بحث می شود و تصویر آن نیز ارایه می گردد.
 • مریم نوروزی، مسعود شیدایی، اکرم نوری، مصطفی اسدی صفحات 71-74
  گونه Bromus secalinus L. که در مسافرت علمی به استان اردبیل در 35 کیلومتری جاده اردبیل به آستارا از جنگلهای فندقلو جمع آوری گردید برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
 • جلوه سهرابی پور، رضا ربیعی صفحات 75-78
  گونه Derbesia marina (Lyngbye) Kjellman از خانواده Derbesiaceae از رده جلبکهای سبز برای نخستین بار از منطقه خلیج فارس گزارش می گردد. در طی تحقیقی بر روی جلبکهای سواحل خلیج فارس در جنوب ایران این گونه از نواحی جزر و مدی سواحل بندر شناس در غرب بندر لنگه از بنادر استان هرمزگان شناسایی شد.
 • سیدمحمدمهدی حمدی، مصطفی اسدی، فتح الله فلاحیان، علی اصغر معصومی صفحات 79-84
  گونه Linaria karajensis از ایران نامگذاری و معرفی می شود. این گونه متعلق به بخش Linaria است. گونه L. karajensis با گونه L. lineolata و L. elymatica قرابت زیادی دارد، لیکن با L. lineolata در طول خامه، مهمیز و کاسبرگ، پوشش کرکی کاسبرگ، شکل و اندازه سلول های پوششی دانه اختلاف دارد. از طرفی اختلاف آن با L. elymatica در شکل و اندازه سلول های پوششی دانه، طول دانه، جام، دمگل، خامه، مهمیز، پوشش کرکی و سطح کاسبرگ است.
 • زهرا افتخاری، اسماعیل فیله کش، غلامرضا بخشی، مصطفی اسدی صفحات 85-88
  گونه Leymus tianschanicus از 60 کیلومتری جنوب سبزوار و در روی اراضی گچی جمع آوری شده است. این گونه با این نام از ایران گزارش نشده است. شرح مختصری از گونه ارایه می شود و ارتباط گونه با گونه دیگری به نام Elymus baldschuanicus بحث و در نهایت نام Leymus tianschanicus برای ایران پذیرفته می شود.
 • علیرضا نقی نژاد، احمد قهرمان، مصطفی اسدی صفحات 89-96
  Cardamine flexuosa With. از خانواده Cruciferae و Carex orbicularis Boott subsp. orbicularis از Cyperaceae برای اولین بار در ایران به ترتیب از مناطق هیرکانی (استان مازندران) و ایرانی – تورانی (استان کرمان) گزارش می شوند. اکولوژی، پراکنش جغرافیایی و مشکلات تاگزونومی هر یک از گونه های بالا بحث می شود. همچنین تصویر واضحتری از پراکنش و اکولوژی Cardamine tenera Gmel. در ایران ارایه می گردد.
 • حسین معروفی صفحات 97-100
  گونه Paeonia mascula subsp mascula برای اولین بار از ایران گزارش می شود. نمونه گونه مذکور از جنگلهای اطراف روستای چناره واقع در شهرستان مریوان از استان کردستان جمع آوری گردیده است.
 • علی اصغر معصومی صفحات 101-110
  بر پایه جمع آوری های تازه ای که در سالهای اخیر توسط گروه گیاه شناسان هرباریوم های مختلف کشور از جمله قهرمانی و جوادی از تبریز؛ طیبی خرمی و حاتمی از فارس؛ معروفی از کردستان؛ جوهرچی از خراسان؛ نعمتی از کرمانشاه؛ موسوی از زنجان و نوروزی از اصفهان بعمل آمده است. تعداد 8 گونه جدید معرفی می گردد. گونه های جدید به بخشهای مختلف تعلق داشته که برای هر گونه دیاگنوز و شرح و برای تعدادی از آنها درباره جایگاه سیستماتیکی و پراکنش جغرافیایی آنها بحث شده است. گونه های جدید عبارتند از:A. (Erioceras) bavanatensis، A. (Hymenostegis) simakanensis، A. (Erioceras) khongensis، A. (Acidodes) magnibracteatus، A. (Stereothrix) mahneshanensis، A. (Aegacantha) montis-parrowii، A. (Incani) quaratchaicus، A. (Microphysa) rubriphysa نمونه های تیپ در هرباریوم مرکزی ایران و ایزوتیپ آنها در هرباریوم استانها و تصویر تعدادی از آنها در هرباریوم مونیخ نگهداری می گردد.
 • علی اصغر معصومی، سید رضاصفوی، بهمن علیزاده، محمدرضا جوهرچی، حسن امیرآبادی زاده صفحات 111-115
  بر پایه جمع آوری های جدید از نقاط مختلف کشور تعدادی گونه بعنوان گزارش جدید از ایران معرفی می گردد. این گونه ها عبارتند از: A. dzhebrailicus، A. incertrus، A. psoraloides همگی از بخش Hololeuce؛ A. asciocalyx، از بخش Onobrychoidei؛ گونه A. leiosemius از بخش Aegacantha؛ A. versipilus از بخش Erioceras و A. shebarensis از بخش Trachycercis. برای هر یک از گونه های فوق با ذکر نمونه های هرباریومی و نیز توضیحات اندکی اشاره شده است. بر اساس این تحقیق بخش Aegacantha که تاکنون فقط از افغانستان، تاجیکستان و پاکستان شناخته شده بود در ایران نیز پراکنش داشته و بدین ترتیب به لیست فلور گون های ایران اضافه می گردد.
 • ولی الله مظفریان صفحات 116-127
  در میان جنس های قبیله Anthemideae جنس Tanacetum یکی از بزرگترین جنس های این قبیله می باشد. در جریان نگارش فلور ایران بزبان فارسی قبیله Anthemideae بر اساس مقایسه با آخرین نتایج عنوان شده در فلور ایرانیکا، فلور ترکیه، فلور شوروی و دیگر کشورهای مجاور ایران تغییرات و گونه های جدیدی پیدا شده که معرفی می گردد.
  این مقاله حاوی سه گونه جدید از جنس Tanacetum به نامهای T. elbursense Mozaff.، T. sonbolii Mozaff. و T. bachtiaricum Mozaff و بیان استقلال T. tabrisianum Boiss. از T. canescens DC. و هم چنین استقلال گونه های T. persicum (Boiss.) Mozaff. و T. parthenifolium (Willd) Shultz Bip. از T. parthenium (L.) Schultz Bip. می باشد. با مطالعه دقیق نمونه های T. dumosum Bioss. اثبات گردید که این گونه دارای کپه جور جنس و با گلهای لوله ای می باشد که در منابع اخیر اشتباها با کپه ناجور جنس بیان شده بود. در ارتباط با زیر گونه های T. polycephalum Shultz Bip. معرفی شده در فلور ایرانیکا بر اساس شواهد پراکنش جغرافیایی و نبود صفات بارز برای تفکیک آنها، این زیر گونه ها به 3 زیر گونه تقلیل یافته و یکی از زیر گونه های معرفی شده جدید بنام T. polycephalum Schultz Bip. subsp. azerbaijanicum Podl. با مطالعه نمونه های معرفی شده در فلور ایرانیکا هم نام T. canescens DC. قرار داده شد. بعلاوه گونه هایی از جنس Artemisia یک گونه از جنس Leucanthemum و گونه ای نیز از جنس Tripleurospermum برای اولین بار از ایران گزارش می شوند.
|
 • Mohammad Reza Rahiminejad, Jamal Sahebi, Fatemeh Nasser, Nakhaie Pages 1-14
  The taxonomic status of the genus Secale L. in Iran was reviewed. Morphological and taxonomic aspects of the taxa belonging to the genus were studied based on a total number of 50 accessions and 104 herbarium sheaths from a wide range of distribution of the genus in Iran. The results of this study showed that the genus Secale occurs in Iran with two species: 1- Secale cereale L. subsp. cereale and subsp. ancesterale Zhuk., and 2- Secale strictum (C. Presl) C. Presl subsp. strictum var. strictum and var. ciliatiglume (Boiss.) Fred. & G. Petersen.
  Keywords: taxonomy, Secale, Iran
 • Nastaran Jalilian, Masoud Sheidai, Mostafa Assadi, Mahmoud Mousavi Pages 15-22
  SDS-PAGE seed protein analysis was performed among 15 populations of 8 Lotus species of Iran in order to illustrate the species interrelationships. In total 29 bands were obtained some of which were common in all species and populations therefore may be considered as common bands in Lotus species studied. Some bands occurred only in a single species while some others differed among populations of a single species. Cluster analysis of the Lotus species based on protein data grouped different populations of each species in a distinct cluster indicating the species distinctness and also supported the species interrelationships observed by morphometric studies.
  Keywords: SDS, PAGE protein analysis, Lotus, Iran
 • Behnam Hamzehee, Yunes Asri Pages 23-26
  Crucianella macrostachya Boiss. is recorded from Iran. This species have been collected from Bisotun Protected Area in Kermanshah province in W. of Iran. Characteristics, exact locality, habitat, geographical distribution and the last state of nomenclature are explained.
  Keywords: Rubiaceae, Crucianella macrostachya, Bisotun, Iran, new record
 • Mostafa Nemati Pages 27-30
  Mostafa NematiTrifolium sylvaticum Eig. is reported for the first time for the flora of Iran. It has been collected from Marivan area in Kurdistan province. This species is distinguished from T. stellatum L. by the following characters: Stipules entire, head sessile, corolla short, 8 to 10 mm. long, etc.
  Keywords: Trifolium sylvaticum, new report, Kermanshah, Iran
 • Mostafa Assadi Pages 31-40
  Acantholimon densiflorum is described from Azerbaijan province. It is related to A. caryophyllaceum, A. araxanuum and A. armenum, but well characterized with much denser inflorescence. A. flabellum is described from NE. Iran. It seems to be related to A. haesarense, a species from Kerman province. A. glabratum is described from Arak area. It is compared wit its relatives A. wendelboi and A. petuniflorum. A. moradii is described from Kurdistan province. It is from A. acerosum and A. halophilum complex which is compared with.
  Keywords: Acantholimon, Plumbaginaceae, new species, Iran
 • Rahman Azadi Pages 41-48
  Fraxinus excelsior subsp. excelsior is recorded for the flora of Iran. Two new varieties including Fraxinus angustifolia subsp. syriaca var. pilosa and F. angustifolia subsp. persica var. pubescens are described from West of Iran (Zagros mountain). Fraxinus angustifolia subsp. persica is the new combination. Also field studies approved that Olea ferruginea and O. aucheri are synonymous and they should be included in O. europaea subsp. cuspidata.
  Keywords: Oleaceae, Olea, Fraxinus, new record, Iran
 • Mohammad Amini Rad Pages 49-54
  Revising the specimens of Cyperaceae family in Iran, Carex michelii, Pycreus sanguinolentus as new records for the flora of Iran, and C. tomentosa as an interesting species are reported.
  Keywords: Carex, Pycreus, Cyperaceae, Iran
 • Zeynab Mohamadzadeh, Masoud Sheidai, Mostafa Assadi Pages 55-58
  Amaranthus spinosus L. (Amaranthaceae) was collected from Lavandvil Wildlife Refuge (near Astara) in Gilan Province on sandy lands.This species is reported for the first time from Iran.
  Keywords: Amaranthus spinosus, new record, Iran
 • Zahra Tavakkoli, Mostafa Assadi Pages 59-64
  Hieracium piranshahricum is described as a new species from Iran. H. longiscapum is reported as a new record for the flora of Iran. They belong to the section Pratensina and subsection Pratenses. H. piranshahricum is compared with its close relative H. longiscapum.
  Keywords: Hieracium, Asteraceae, new species, new record, Iran
 • Farideh Attar, Ahmad Ghahreman, Aghdas Saber, Shahin Zarre Pages 65-70
  Cousinia nujianensis from sect. Stenocephalae is described as a new species from SW of Iran. Its recognized relationships with the closest species are discussed. Illustration of the new species is presented.
  Keywords: new species, Cousinia, Compositae, sect. Stenocephalae, Iran
 • Maryam Nourozi, Masoud Sheidai, Akram Noori, Mostafa Assadi Pages 71-74
  Bromus secalinus collected in the expedition to the Ardabil provinc, is reported as a new record from Iran.
  Keywords: Poaceae, Bromus, Bromus secalinus L, new record, Iran
 • Jelveh Sohrabipour, Reza Rabei Pages 75-78
  Derbesia marina(Lyngbye) Kjellman (Derbesiaceae, Chlorophyceae) is recorded for the first time from Persian Gulf. Through an investigation on seaweeds of Persian Gulf in south of Iran the species was collected from intertidal regions of Bandar Shenas that located West of Bandar Lengeh in Hormozgan province.
  Keywords: Debresia marina, green algae, new record, Persian Gulf, Iran
 • Seyyed Mohammad Mehdii Hamdi, Mostafa Assadi, Fathollah Fallahian, Ali Asghar Maassoumi Pages 79-84
  Linaria karajensis is described as a new species from Tehran province. This species belongs to the section Linaria. The new species is compared with its closest relatives Linaria lineolata Boiss. and Linaria elymatica (Boiss.) Kuprian.Linaria karajensis differs from Linaria lineolata in the length of style, spur and calyx, indumentum of calyx, testa cell form and length of seed. It differs from L. elymatica in testa cells form, the length of seed, corolla, pedicel, style, spur, and indumentum of calyx.
  Keywords: Linaria, Scrophulariceae, new species, Iran
 • Zahra Eftekhari, Esmail Filekesh, Gholamreza Bakhshi, Mostafa Assadi Pages 85-88
  Leymus tianschanicus is recorded from Sabzevar area. A short description of the species is given and taxonomic-geographic history of it is discussed.
  Keywords: Leymus tianschanicus, Gramineae, Iran
 • Ali Reza Naqinezhd, Ahmad Ghahreman, Mostafa Assadi Pages 89-96
  Cardamine flexuosa With. (Cruciferae) and Carex orbicularis Boott subsp. orbicularis (Cyperaceae) are reported for the first time from Iran in Hyrcanian and Irano-Turanian phytochoria respectively. Taxonomical problems, ecology and phytogeography of each species are discussed. Also a clearer picture of distribution and ecology of Cardamine tenera Gmel. in North of Iran is presented.
  Keywords: Cardamine flexuosa, Carex orbicularis, new records, Cardamine tenera, taxonomical problem, Iran
 • Hosein Maroofi Pages 97-100
  Paeonia mascula subsp. mascula has been collected from the oak forests near the village Chenareh, Marivan, Kurdistan. Neither this species nor its synonym P. kavachensis has been included in the floras covering Iranian terittory.
  Keywords: Paeonia, new record, Kurdistan, Iran
 • Ali Asghar Maassoumi Pages 101-110
  Eight new species of the genus Astragalus belonging to different sections are described from Iran. New species are: A. (Erioceras) bavanatensis, A. (Hymenostegis) simakanensis, A. (Erioceras) khongensis, A. (Acidodes) magnibracteatus, A. (Stereothrix) mahneshanensis, A. (Aegacantha) montis-parrowii, A.(Incani) quaratchaicus, A. (Microphysa) rubriphysa. Descriptions and distribution of these species are given.
  Keywords: Astragalus, sect. Incani, sect. Hymenostegis, sect. Acidodes, sect. Microphysa, new species, Iran
 • Ali Asghar Maassoumi, Seyed Reza Safavi, Bahman Alizadeh, Mohammad Reza Joharchi, Hasan Amirabadizadeh Pages 111-115
  Some new records of Astragalus from Khorassan and Azarbayejan provinces including A. leiosemius from sect. Aegacantha; A. versipilus from sect. Erioceras and A. shebarensis from sect. Trachycercis in Khorassan province and A. asciocalyx Bunge from sect. Onobrychoidei D.; A. incertus Ledeb., A. dzhebrailicus Grossh. and A. psoraloides all from sect. Hololeuce Bunge are recorded form W. Azarbayejan province.
  Keywords: taxonomy, Astragalus, sect. Aegacantha, sect. Erioceras, sect. Hololeuce, sect. Trachycercis, sect. Onobrychoidei, new records, Iran
 • Valiollah Mozaffarian Pages 116-127
  Three new species of the genus Tanacetum are described as follows: Tanacetum elbursense, T. bachtiaricum and T. sonbolii. T. tabrisianum (Boiss.) Sosn. & Takht. resurrected as an independent species from T. canescens DC., Tanacetum parthenifolium (Willd.) Shultz Bip. and Tanacetum persicum (Boiss.) Mozaff. comb. nov. ressurrected as independent spceies from Tanacetum parthenium (L.) Shultz Bip. Description of Tanacetum dumosum is corrected and Artemisia campestris, Artemisia marschalliana, Leucantheum vulgare and Tripleurospermum monticolum introduced as new records for the flora of Iran.
  Keywords: Tanacetum, new species, new combination, Artemisia, Leucanthmum, Tripleurospermum, new records, Iran