فهرست مطالب

علوم محیطی - پیاپی 4 (تابستان 1383)
 • پیاپی 4 (تابستان 1383)
 • 90 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/05/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شاخص های پایداری، ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختی
  عبدالمجید مهدوی دامغانی، علیرضا کوچکی، پرویز رضوانی مقدم صفحه 1
  پیامدهای نامطلوب حاصل از فعالیت های انسانی در بخش کشاورزی، بیش از گذشته لزوم تغییر الگوی فکری غالب بر نظام های رایج کشاورزی را ایجاب می کند. در این میان کشاورزی بوم شناختی که جوهره اصلی آن را مفهوم پایداری تشکیل می دهد در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است. توجه به مبانی زیست بوم شناختی، حفظ چرخه مواد در خاک، بهره گیری از بر هم کنشهای پیچیده زیستی و ایجاد نظام های تولیدی خود اتکا و خود کفا، اصولی هستند که در مدیریت نظام های کشاورزی رعایت می شوند. شاخص های پایداری که مقادیر کمی و ساده شده روابط پیچیده حاکم بر نظام های کشاورزی هستند، ...
  کلیدواژگان: شاخص پایداری، پایداری، کشاورزی بوم شناختی، توسعه پایدار
 • بررسی پراکنش فیتوپلانکتون های حوزه جنوبی دریای خزر
  علی گنجیان، حسن فضلی، آسیه مخلوق، علیرضا کیهان ثانی صفحه 11
  در طی چهار گشت تحقیقاتی که در فصول بهار و تابستان و پاییز و زمستان سال 1375 در حوزه جنوبی دریای خزر در اعماق کمتر از 100 متر انجام گرفته است. پنج شاخه از فیتوپلانکتون ها شناسایی شدند که شاخه کریزوفیتا (دیاتومه ها) در تمام فصول سال بیشترین مقدار و زیتوده را دارا بودند. حداقل و حداکثر میزان زیتوده آن، به ترتیب در فصل زمستان 8/32 میلیگرم بر مترمکعب و در فصل پاییز 10/194 میلیگرم بر متر مکعب بر آورده شده اند. بعد از شاخه کریزوفیتا (دیاتومه ها) شاخه پیروفیتا بیشترین تعداد و زیتوده را دارا بوده و حداقل و حداکثر میانگین زیتوده این شاخه به ترتیب در فصل پاییز 8/4 میلیگرم بر مترمکعب...
  کلیدواژگان: فیتوپلانکتون ها، کریزوفیتا، پیروفیتا، ائوگلنوفیتا، دریای خزر
 • شناسایی حلزون های آبزی دریاچه پریشان و شالیزارهای برنج مجاور آن
  الهام احمدی صفحه 31
  جستجو، جمع آوری و شناسایی حلزون های دریاچه پریشان و شالیزارهای برنج حاشیه آن در سال های 1378 - 81 با استفاده از آبکش های توری دسته بلند مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور 5 ایستگاه (جنوب شرقی، جنوب غربی، مرکز، شمال شرقی و شمال غربی دریاچه) در نقاط دریاچه تعیین شدند مجموعآ 20 گونه متعلق به 9 جنس و از 6 خانوده بر اساس خصوصیات مورفومتریک (شکل، اندازه، نقوش روی صدف، اپرکول، دریچه صدف، راستگرد یا چپگرد بودن صدف، سوهانک، خط کلیه و دستگاه تولید مثلی) شناسایی شدند بیشترین و کمترین تنوع گونه ای...
  کلیدواژگان: حلزون های آبزی، دریاچه پریشان و شالیزارهای همجوار، شیستوزوما، فاسیولا، ایران
 • تنوع ریختی میان جمعیتی در (Tulipa bumilis Herbert (Liliaceae ایران
  مسعود شیدایی، شیرین زجاجی فر صفحه 39
  تنوع ریختی میان جمعیتی در 15 جمعیت Tulipa bumilis با استفاده از روش های آماری چند متغیره مطالعه شد. تعداد 53 صفت کمی و کیفی در ابتدا با استفاده از منابع بررسی شدند که از این میان 20 صفت در میان جمعیت های مطالعه شده تنوع بالا داشتند و جدا کننده جمعیت ها از یکدیگر هستند. تجزیه خوشه ای، دسته بندی جمعیت ها بر اساس تجزیه به مولفه های اصلی و تجزیه تابع تشخیص وجود یک زیر گونه در T. bumilis تایید می کند...
  کلیدواژگان: تجزیه خوشه ای، تنوع ریختی، Tulipa bumilis
 • باغ های شفابخش: بررسی رابطه میان شفا و محیط طبیعی
  محمد قار پور صفحه 53
  این مقاله کنکاش در منابع علمی جهت ارائه تعریفی کامل از باغ های شفابخش به عنوان نوعی از محیط های طبیعی می باشد. در بخش نخست روش های مختلف شفا، شامل شفای معنوی، فکری (ذهنی)، احساسی، اجتماعی و جسمی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس ضمن ارائه تعاریف مختلف از محیط شفابخش، انواع گوناگون آن شامل محیط مصنوع، نمادین، اجتماعی و طبیعی مورد بحث قرار خواهد گرفت. در بخش سوم مقاله تحقیقات عمده در مورد تاثیرات مشاهد مناظر طبیعی و باغبانی بر روی فرایند شفا در کاهش میزان اضطراب، ترس، ...
  کلیدواژگان: محیط طبیعی، باغ درمانی، محیط شفابخش، باغ شفا بخش، باغ تفریحی
 • تنوع زیستی کشاورزی و ذخایر ژنتیکی گیاهی
  کارل هامر، کورس خوشبخت صفحه 75
  علم تنوع زیستی کشاورزی در دهه گذشته شکل گرفته است. این مقاله مروری است بر مهم ترین جنبه های این علم که به ذخایر ژنتیکی گیاهی مربوط می شود. اصطلاح ذخایر ژنتیکی گیاهی برای نخستین بار در سال 1338 به کار رفت. این علم از آن زمان به سرعت توسعه یافت و به یکی از موفق ترین برنامه ها برای جمع آوری، حفاظت، ارزیابی و استفاده از ارقام محلی گیاهان کشاورزی که در معرض خطر فرسایش ژنتیکی قرار داشت، مبدل شد. به منظور توسعه پایه های ذخایر کشاورزی و باغبانی برای تغذیه بشر و دیگر کاربردها نظری تغذیه حیوانات، لازم است تا از این ذخایر اصلی استفاده پایدار به عمل آید...
  کلیدواژگان: تنوع زیستی کشاورزی، ذخایر ژنتیکی، ذخایر ژنتیکی، گیاهان زارعی، تنوع گونه ای، تنوع اکوسیستم
 • توسعه پایدار در حقوق بین الملل و کاربرد آن در توسعه گردشگری طبیعی
  ژانت بلیک صفحه 86
  گردشگری یکی از بخش های اقتصاد جهانی است که با سرعت در حال رشد است و برای کشورهای در حال توسعه به منظور کسب درآمد جذابیت خاصی دارد. بنابراین، طراحی، برنامه ریزی و مدیریت پایدار طرح های گردشگری آینده، اهمیت حیاتی، دارند. متاسفانه گردشگری تجاری برای یکپارچگی اکولوژیکی نواحی مهم طبیعی تهدیدی جدی به شمار می آید و از این رو، ضروری است که مدل های گردشگری طبیعی پایدار به عنوان بخشی از راهبرد ملی برای توسعه گردشگری ایجاد شوند. با وجود این، کافی نیست که طرح های ساده پایدار نیستند. لازم است تا این طرح های ساده گردشگری را گردشگری طبیعی بنامیم، ...
  کلیدواژگان: گردشگری طبیعی، سیاست گذاری، قانون گذاری، توسعه پایدار