فهرست مطالب

حکمت و فلسفه - سال یکم شماره 3 (پاییز 1384)
 • سال یکم شماره 3 (پاییز 1384)
 • 138 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/09/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • غلامرضا ذکیانی صفحه 5
  گرچه غزالی سر سختانه با فلسفه به مخالفت پرداخت اما نه تنها مخالف منطق نبود بلکه فراگیری آن را برای اهل علم ضروری می دانست. از نظر او یکی از کارکردهای منطق این بودکه جایگزین نظریه امامتی شود که توسط باطنیه عرضه شده بود. القسطاس المستقیم بهترین مصداق این رویکرد است. غزالی در این کتاب مختصر دو کار بدیع انجام می دهد: استخراج قواعد منطقی از قرآن و طرح تقابل میان منطق و امامت. ما در مقاله حاضر پس از شرح این دو کار به نقد آنها می پردازیم. انتقاد اصلی ما این است که قواعد منطق لا بشرط هستند و مورد...
  کلیدواژگان: غزالی، امامت، موازین قرآنی، قواعد منطق، بداهت
 • فرشته نباتی صفحه 21
  کواین، فیلسوف تحلیلی قرن بیستم در طی حدود 20 سال (1961 - 1941) مقالاتی در باب منطق موجهات نگاشته و ایراداتی به آن وارد کرده است. سالهاست که این ایرادات مورد بحث جدی منطقیون بوده است و اکثر کسانی که در بات موجهات سخنی گفته اند، خود را ملزم دیده اند که موضعشان را نسبت به این اشکالات روشن کنند. در این مقاله در پی آنیم که انتقادات کواین را مطرح کرده، راه حلهای مختلفی که برای حل مشکلات ارائه شده را بررسی کرده و آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم...
  کلیدواژگان: موجهات، ضرورت، جهت شی، جهت قضیه، ذات گرایی
 • علی اصغر مصلح صفحه 43
  پرسش از تفکر فلسفی در ایران معاصر را باید پر اهمیت تلقی کرد. از ذهن و روح ایرانی که در طول تاریخ مانوس با اندیشه حکمی و فلسفی و منشا پیدایش نظامهای بزرگ فلسفی بوده است انتظار می رود که در طول دوره تلاقی با عالم مدرن نیز از اندیشیدن باز نایستاده باشد. تحقیق در وضع تفکر فلسفی در ایران دوره جدید علاوه بر اهمیت فی نفسه، ما را با فضاهای ذهنی که منشا ماجراها و حوادث پدید آمده در لایه های بیرونی تر حیات ایرانیان است نیز آشنا می کند. کوشش این مقاله توصیف جریانی است که می توان آن را «فلسفه معاصر ایرانی» نامید؛ ...
  کلیدواژگان: تفکر فلسفی، ایران معاصر، دوره تلاقی، گسست تاریخی، اروپایی شدن
 • خلاصه فارسی مقالات انگلیسی
  صفحه 61
 • خلاصه انگلیسی مقالات فارسی
  صفحه 68
 • موسی دیباج صفحه 98
 • سعید رحیمیان صفحه 108