فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 90 (آذر 1384)
 • پیاپی 90 (آذر 1384)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/10/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اندازه گیری ریسک اعتبار و چرخه های تجاری
  حسین اقبال منتظری طالقانی ترجمه: حسین اقبال منتظری طالقانی صفحه 2
 • کسب و کار بیمه های زندگی در ژاپن (2004-2003)
  محمود باغجری ترجمه: محمود باغجری صفحه 23
 • مبانی نظری و عملی بیمه آسیب زیست محیطی
  مجید ذوالقدر ترجمه: مجید ذوالقدر صفحه 34
 • نگاهی به حرفه آکچوئری
  شهلا انتظاریان ترجمه: شهلا انتظاریان صفحه 47
 • نگاهی به شرکت های بیمه وابسته
  هنگ حقانی ترجمه: هنگ حقانی صفحه 51
 • بیمه کشاورزی و چالش های آن در هند
  نوشین دیانتی ترجمه: نوشین دیانتی صفحه 54
 • اخبار بازار بیمه
  وحید شمشیریان ترجمه: وحید شمشیریان صفحه 60
 • تازه های پژوهشکده بیمه / توصیه های کاربردی پایان نامه های بیمه ای
  صفحه 63