فهرست مطالب

حسابدار - سال بیستم شماره 1 (پیاپی 168، دی 1384)
 • سال بیستم شماره 1 (پیاپی 168، دی 1384)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/10/08
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • بودجه بندی و مدیریت هزینه راهی به سوی بهبود مستمر
  مجید میراسکندری ترجمه: مجید میراسکندری صفحه 4
 • کاربرد تئوری وجوه در حسابداری و گزارشگری مالی سبد اوراق بهادار
  دکتر جعفر باباجانی صفحه 7
 • مبانی نظری حاکمیت شرکتی
  دکتر یحیی حساس یگانه صفحه 10
 • نقش حسابرس داخلی در اجرای سیستم بهایابی صحیح در سازمان
  دکتر رضوان حجازی و نازنین بشیری منش صفحه 14
 • عوامل موثر بر حقوق و مزایای مدیران مالی
  نظام الدین رحیمیان و افسانه امیرانی صفحه 18
 • گزارش برگزاری همایش حسابرسی داخلی و نظام حاکمیت شرکتی
  صفحه 21
 • حسابداری و توسعه پایدار
  قدرت الله برزگر صفحه 23
 • جایگاه شش سیگما در ارتقای رضایت مشتریان
  دکتر جمشید صالحی صدقیانی و اعظم روستایی صفحه 26
  در شرایط کنونی، تعالی خواهی و تعالی جویی یک شعار کاذب و فریبنده نیست زیرا دیگر نمی توان با عبارت کلی شعارگونه، سازمان را از بحران ها و خطرات آتی نجات داد. در طول حیات صنعتی، ابزارها و راهکارهای مختلفی به منظور بهبود وضعیت تولید از نظر کمی و کیفی مورد نظر بوده است. کمیت تولیدات صنعتی در ابتدای روند گسترش صنعت، به عنوان عامل اساسی جهت ادامه حیات سازمان ها بود، در حالی که با گذر از زمان، اهمیت کیفیت محصولات برای حفظ بازار فروش به عنوان عامل تعیین کننده ای در سرنوشت سازمانها شناخته شده است. در این راستا، ابزارهای متعددی جهت بهبود این عامل اساسی توسط بشر استفاده شده و در این برهه از زمان که دنیای رقابتی نیاز به برترین ها جهت باقی مانندن در شرایط رقابتی دارد، روش شش سیگما به عنوان روشی سیستماتیک جهت به کارگیری منسجم ابزارهای مختلف کیفی مطرح گردیده است...
 • گزارشگری مالی بین المللی
  دکتر محسن خوش طینت و پری چالاکی صفحه 30
 • دوره عمر محصول و روشهای هزینه یابی آن
  محمد امری اسرمی صفحه 34
  در این مقاله، دوره عمر از دیدگاه های بازاریابی، تولیدکنندگان، مشتری و اجتماع مورد بحث قرار می گیرد. دوره عمر از دیدگاه مشتری یا مصرف کنندگان را دوره عمر محصول می گویند، هزینه های دوره عمر از دیدگاه مشتری، کامل ترین هزینه است و در این مقاله مورد تاکید قرار گرفته است. هزینه یابی دوره عمر محصول یکی از روش های مدیریت هزینه است که برای شناسایی و اداره هزینه در فاصله زمانی بین طراحی یک محصول جدید تا عرضه آن به بازار و بالاخره توقف تولید آن به دلیل نبود تقاضای کافی برای آن محصول در بازار استفاده می شود. برای مدیریت بهتر هزینه چهار دسته روش های هزینه یابی وجود دارد که برای طول دوره عمر محصول مناسب است...
  کلیدواژگان: دوره عمر محصول، دوره عمر بازار، روشهای هزینه یابی دوره عمر محصول
 • حسابداری سبز به عنوان یک سیستم اطلاعاتی
  فرامرز رسولی ترجمه: فرامرز رسولی صفحه 38
 • سخنی با دانشجو
  صفحه 42
 • قوانین و مقررات
  صفحه 44