فهرست مطالب

سفینه - پیاپی 4 (پاییز 1383)
 • پیاپی 4 (پاییز 1383)
 • ویژه حکمت علوی
 • 202 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/08/30
 • تعداد عناوین: 16
|
 • صفحه 2
 • مقالات
 • دکتر محسن احتشامی نیا صفحه 7
  نویسنده در این گفتار به مقایسه دو دیدگاه متفاوت در اجتهاد و فقاهت می پردازد: دیدگاه رایج که اجتهاد را ملکه بدست آوردن احکام شرعی از متون فقهی می داند و دیدگاه آیه الله اصفهانی که فقاهت را شناخت احکام الهی می داند. آنگاه چگونگی دست یابی به این دو را مقایسه می کند. در دیدگاه اول، اجتهاد، مقدمات و علوم فراوانی از قبیل ادبیات، منطق، کلام و لازم دارد که بدون آنها اجتهاد محال است. اما در دیدگاه دوم به هیچ کدام از مقدمات یاد شده نیازی نیست و با مراجعه به اصول و قواعد فقهی و با مراجعه به قرآن و سنت معصومان و در انتها مراجعه به افکار فقیهان، این مهم به سامان می رسد...
  کلیدواژگان: اجتهاد و فقاهت، قواعد فقهی، قرآن و سنت معصومان، فقه اکبر و فقه اصغر، شناخت خداوند و پیامبر و امامان (ع)، حجت باطنی و حجت خارجی، مستقلات عقلیه، اصفهانی، میرزامهدی
 • دکتر سیدخلیل باستان صفحه 28
 • بخش ویژه
 • آیت الله شیخ محمدتقی شریعتمداری صفحه 44
  نگارنده در این گفتار، سه اصل برای بیان توحید از نظر قرآن یاد می کند: عدم مشابهت خداوند تعالی با دیگر موجودات، مبرا بودن خداوند از هر نقص، توفیقیت اسماء و صفات الهی، اصل اول (عدم مشابهت)، تعبیری دیگر از توحید خدا است که مطلق و حقیقی است و با یگانه بودن برخی از آفریدگان در بعضی از ویژگی ها تفاوت دارد. بر اساس اصل دوم، مبرا بودن خداوند از هر نقص و عیب، اصلی فطری است که انسان به محض شیندن، آن را سازگار با فطرت خود می یابد. اصل سوم، انسان را از بیان صفات و اسماء الهی بر اساس عقل و درک خود باز می دارد...
  کلیدواژگان: نهج البلاغه، توحید، قرآن و توحید، تنزیه الهی، توقیفیت اسماء و صفات الهی، مبرا بودن خداوند از نقص، خطبه اشباح
 • دکتر غروی نائینی، شهرزاد غروی خوانساری صفحه 60
  انفاق که به معنای دو رویی و یکسان نبودن در عقیده و عمل است، یکی از مشکلات جوامع دینداری بوده و هست. تا زمانی که انسان فریفته جاه طلبی، هوی و هوس، جلب منفت خویش است و خدا و دین را اصل نمی داند، گرفتار مشکلاتی است که اگر خودسازی نکند از آنها رها نمی شود. علی بن ابی طالب (ع) برادر و دست پرورده رسول خدا (ص) که سخنان گهربار و آموزنده در مسایل اعتقادی، عملی و اخلاقی دارد، در لابلای برخی سخنان و خطبه هایش صفات منافق و ریشه های نفاق را در جامعه همزمان آن حضرت به شدت گرفتار آن بود، بیان فرموده است...
  کلیدواژگان: امیرالمؤمنین (ع)، نفاق
 • اسناد و متون
 • دکتر سیدمحمد رضوی صفحه 78
  ابوالفتح عبدالواحدبن محمدبن عبدالواحد تمیمی آمدی گرد آورنده برخی از کلمات و سخنان قصار علوی، شخصیتی شناخته شده و از علمای امامیه در قرن پنجم هجری است. کتاب وی غررالحکم و درراللکم نام دارد. در میان نسخه های خطی، کتاب دیگری نیز یافت می شود که در نام و عنوان خود، شباهتی به غررالحکم و دررالکلم آمدی دارد، با این تفاوت که مولف آن شناخته نشده و نامی از وی در کتاب برده نشده است. با مقایسه مقدمه و محتوای هر دو کتاب و با شواهد موجود، این گمان قوت می یابد که کتاب دوم غیر از کتاب معروف غرر است...
  کلیدواژگان: غررالحکم و دررالکلم، درآمدی، عبدالواحد تمیمی، قرن پنجم، کلمات قصار علوی، غررالحکم و جواهر الکلم
 • گزارش و معرفی
 • به کوشش محمدحسین شهری صفحه 100
  استاد علی اکبر غفاری (1303 - 1383 هجری شمسی) از تلاشگران خستگی ناپذیر در وادی تحقیق و نشر متون حدیثی شیعه بود. او در محضر برخی از بزرگ مردان شیعی مانند مرحوم آیه الله سیدکاظم گلپایگانی، آیه الله شیخ محمدحسین زاهد، استاد سیدجلال الدین محدث ارموی و میرزا ابوالحسن شعرانی درس آموخت. حدود 30 ساله بود که به تحقیق و نشر آثار شیعی روی آورد و حدود 60 عنوان کتاب را - با حدود 150 مجلد - منتشر ساخت. در این یادنامه، نگاتی در باره استاد می خوانیم...
 • بهزاد جعفری صفحه 102
 • حسین استاد ولی صفحه 123
 • دکتر مهدی دشتی صفحه 130
 • حمید سلیم گندمی صفحه 143
 • بازتاب
 • حمید فرتاق ترجمه: حمید فرتاق صفحه 1
|
 • Mohsen Ehteshami Nia Page 7
  The writer explains and compares the two different approaches, regarding the Islamic Knowledge and Jurisprudence.First the common view that considers " jurisprudence" as a mental ability to "conclude" the religious orders and instructions from the main Islamic texts. And then explains the viewpoint of H.E.Ayatollah Isfahani who had considered jurisprudence as the "recognition" of the Divine orders and instructions. Thereafter, he expresses the both procedures which, in every method would be taken in order to reach the truth.In the first approach of jurisprudence, several primary knowledge, such as literature, logics, Theology,. .. are needed, otherwise any recognition of the religious orders is impossible. While, in the second approach none of the above knowledges is necessary. By referring to the jurisprudent methods and principles, and to the holy Quran and the taditions of the infallible members of the house of the holy prophet (p.b.u.t), and to the teachings and doctrines of the competent religious scholars one may attain this important task.At the end of the essay it is discussed that without a fair understanding of the principal knowledge of the riligion, no one can be considered an a real jurisprudent, and no one is competent to issue religious orders and instructions.
 • Seyed Khalil Bastan Page 28
  For centuris the thoughts of many scholars have been engaged in sharh Nahj - ul - Balaghah. Some of them criticized its literal or intellectual points, and some others attended its religious characteristics.The consequences were contradictory, so the conflict increased to the level where the truth was lost. Some of these contradictory anthor are his belief and faith.In this article The writer tries to pont out pass a judgement in favor or against them farawau from all Kinds of fanaticism.
 • Ayatollah Shaikh M.T. Shariatmadaari Page 44
  The writer has developed three principles for definition of "Oneness of God" in the Quranic verses.a. Unique and lack of similarity of the Almighty God with other creatures;b. Being free from any defect;c. Exclusivity of the Divine names and atributes;The first principle (lack of similarity) is another expression of the Oneness of the True and Absolute God; and this is different from the specialities of the kinds of creatures. According to the second principle, the divine characteristic of being free from any defect is an innate speciality to human beings, and everybody will find it in accordance to his (her) natural and innate beliefs. The third principle prevents the human beings to assign any name, attribute or characteristic to the God, according to his (her) own reason and knowledge.The writer cites parts of the speeches No. 87 and 181 from Nahjul Balaghah of Amirul - Momenin Ali (p.b.u.h) an an example, and while explaining them, he cites some Quranic verses which confirms the contents of those speeches. In next parts of this essay - the writer comments some other monotheistic speeches from Nahjul Balaghah.
 • Syed Mohammad Razavi Page 78
  AbolFath Abdulvahed bin Mohammad bin Addulvahed Tamimi Amedi, who is a well known Shia scholar of the 5th century A.H, had compiled some of the eloquent and elegant sentences and aphorisms of Imam Ali (p.b.u.h). He has put the above name to his book. Among the manuscripts, there in another book, which has a similar name to "Qorar. ..". The name of its author is unknown. By comparing the contents of the two books and the current witnesses, one comes to the conclusion that it is a different book from the popular book of Qorar ul - Hekam va Javame ul - Kalem. What is developed in this essay, is a study about this subjct.
 • M. H. Shahri Page 100
  His Excellency Mr.A.A.Ghaffari (1924 - 2004) was a very active researcher in the field of investigation and correction of the Islamic (Shia) texts of traditions. He had studied Islamic courses from competent scholars such as the late Ayatollah Syed Kazem Golpayegani, Ayatollah Shaikh Mohammadd Hossein Zahed, Professor Syed J.Mohaddess Ormavi, and Mirza Abolhasan Sharani. He was about 30 years old, when he started to investigate and publish the texts of the Shia collections of traditions and literatures. During his lifetime he published about 60 topics in 150 volumes.this biography, has included four essays about the late scholar Ghaffari.1. An essay by Mr. Behrad jafary. 2. An essay by Mr.Hossein Ostad Vali, a writer and editor, who had worked about 20 years with Mr.Ghaffari, and has remarked 10 points from the scientific characteristics and moralities of Mr.Ghaffari, such as 1.Memory 2.Talent 3.Stability 4.Interest at scientific studies, 5.Sincerity 6.Pleasant nature, 7.hard working and officiency 8.pay attention to scientific issues and training 9.Scientific courtesy 10.Good relation and consultancy with the religious leaders and scholars,and religious encouragement.3.An essay written by Dr. Dashti,a university instructor, who has explained 14 points of scientific qualities of Mr. Ghaffari in the fields of history, traditions, and methodology.4. The fourth article headed as "viewpoints about Ostad Ghaffari", includes expressions and evaluations from some universite's instructors and scholars, about the late Mr. Ghaffari. Some of these scholars are the late scholar Amini (The Author of the book Al - Ghadir), Dr. Ahmad Beheshti, and Dr. Mansour Pahlavan (university Professors), and some students of the late Mr. Ghaffari.
 • Mr. Hamid Salim Gandomi Page 143
  There is an increasing trend in production of information in the current world. The Said producers of information, are also in a competition to find new ways and approaches in order to provide their production to the customers.At the Same time,they are interested to give guidelines to their customers,to enable them to apply the provided information in a simple and fast way, while working deliberately.Index is a general and standardized guide to Pacilitate the usage of information. Diversity and affluence of information, in addition to the problem of shortage of time of the readers and researchers who study SAFINEH, have caused it necessary to provide an index of our publishes. It will be as a subsidiary for the researches who will study in the fields of Quranic studies and Islamic traditions, in order to search and find the requested information, with regarads to the topics and keywords such as the 1) topics of the essays 2) writers / authors, 3) subjects and keywords for a duration of one year.