فهرست مطالب

آموزش دندانپزشکی - پیاپی 12 (دی 1384)
 • پیاپی 12 (دی 1384)
 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1384/11/06
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سرمقاله
  بهزاد حسینی صفحه 3
 • بازسازی دندانهای قدامی
  ترنگ محسنی ترجمه: دکتر ترنگ محسنی صفحه 4
 • بازسازی زیبایی و فانکشن در دندانهای خلفی و قدامی
  ترنگ محسنی ترجمه: دکتر ترنگ محسنی صفحه 10
 • آماده سازی روکش به روش محافظه کارانه
  پرنوش قربانپور ترجمه: پرنوش قربانپور صفحه 16
 • سیمان کردن روکش PFM با فلز قیمتی
  پرنوش قربانپور ترجمه: پرنوش قربانپور صفحه 22
 • بازسازی کامل ساختمان دندان بدون برداشت مقادیر زیادی از نسج دندان
  پرنوش قربانپور ترجمه: پرنوش قربانپور صفحه 24
 • کاربرد فایلهای نیکل تیتانیوم و تکنیک Crown - down Tapered
  پرنوش قربانپور ترجمه: پرنوش قربانپور صفحه 29
 • انکیلوزهای دندانی
  عباس خدایاری، رضا شریفی صفحه 32
 • ایمپلنتهای دندانی کوتاه
  امید صفاری آشتیانی ترجمه: دکتر امید صفاری آشتیانی صفحه 37
 • اهمیت رادیولوژی در ارتودونسی
  محسن معصومی صفحه 44
 • لیزر در دندانپزشکی
  عباس کمالی صفحه 48
 • لبخند زیبا
  افشان بابایی کاشانی ترجمه: دکتر افشان بابایی کاشانی صفحه 52
 • معرفی مواد
  افشان بابایی کاشانی ترجمه: دکتر افشان بابایی کاشانی صفحه 54
 • خلاصه مقالات
  پرنوش قربانپور ترجمه: پرنوش قربانپور صفحه 55