فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 93 (اسفند 1384)
 • پیاپی 93 (اسفند 1384)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/12/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اصول جاری عرف و عادت در قراردادهای بیمه و بیمه اتکایی
  یونس عبدی مصباح ترجمه: یونس عبدی مصباح صفحه 3
 • دستیابی به استانداردهای مشترک در گردهمایی سالانه انجمن بین المللی ناظران بیمه
  مهدی سیاری ترجمه: مهدی سیاری صفحه 15
 • اندازه گیری ریسک اعتبار و چرخه های تجاری (قسمت دوم)
  حسین اقبال منتظری طالقانی ترجمه: حسین اقبال منتظری طالقانی صفحه 24
 • ورود به میدان جدید
  فرزانه جلالی ترجمه: فرزانه جلالی صفحه 37
 • وقتی که قیمتها واقعی نیستند
  علی رشیدی ترجمه: علی رشیدی صفحه 41
 • بیمه اتکایی از دیدگاه منطقه ای
  محمد ایزدی ترجمه: محمد ایزدی صفحه 44
 • نانو تکنولوژی؛ فرصتها و ریسکها
  بیتا جانفشان ترجمه: بیتا جانفشان صفحه 49
 • تاریخچه شرکت مونیخ ری (Munich Re)
  فرزانه محمد زاده ترجمه: فرزانه محمد زاده صفحه 55
 • اخبار بازار بیمه
  هادی دیباوند ترجمه: هادی دیباوند صفحه 59
 • تازه های پژوهشکده بیمه
  صفحه 62