فهرست مطالب

اصلاح و تربیت - سال چهارم شماره 48 (پیاپی 133، اسفند 1384)
 • سال چهارم شماره 48 (پیاپی 133، اسفند 1384)
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/01/05
 • تعداد عناوین: 25
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • حرمتی که در لوح حیات این نشریه برای همیشه محفوظ می ماند
  گروه نگارش صفحه 3
 • نگاهی جامعه شناختی به نهضت عاشورا
  احمد راهرو خواجه صفحه 4
 • زنان معتاد به هروئین در سوئیس - شغل و سازگاری اجتماعی
  حسن حدیدی صفحه 6
 • نقش مصاحبه در مددگاری فردی زندان
  نصرالله اسدی غلامی صفحه 7
 • خشونت جوانان
  محسن شمس زارع صفحه 11
 • ماهیت جامعه ی اطلاعاتی
  علیار کریمی فرد صفحه 14
 • مقایسه ی میزان فشارهای روانی شغلی در میان مراقبان تامینی و تربیتی و اجرای ورزش همگانی
  دکتر ایرج اسماعیلی، علی اصغر راهرو خواجه صفحه 20
  پیشرفت های فناوری در جهان و گسترش تسهیلات و امکانات امروز سبب ماشینی شدن زندگی شده و در نتیجه حرکت و فعالیت های جسمانی را کاهش داده است. برنامه های ورزش همگانی به مثابه اقدامی عملی و مؤثر به منظور حفظ تندرستی و تامین سلامتی روحی و جسمی تلقی می شود تا از شیوع انواع و اقسام یکاری های زندگی ماشینی پیشگیری شود. آمارها و بررسی هایی که در زندان ها صورت گفته اند، نشان می دهد کارکنان زندان بیش از کارکنان مشاغل دیگر و مردم در معرض حمله ی قلبی و بیماری های مربوط به فشار روانی و استرس می شوند...
 • بررسی رابطه ی خشنودی شغلی و بیماری های روان تنی بین کارکنان ستاد اداره کل زندان های خوزستان
  فاطمه ظاهری عبدهوند صفحه 26
 • بزه دیدگان نادیده انگاشته شده و هزینه های برآورد نشده ی جرم یقه سفیدها
  امیر سماواتی پیروز ترجمه: امیر سماواتی پیروز صفحه 29
 • اخبار حقوقی
  پرویز محمدنژاد صفحه 32
 • بهره وری و سرمایه ی انسانی
  محمدرضا علیپور صفحه 33
 • یادگیری و یادگیری سازمانی
  دکتر سیدعباس موسوی صفحه 36
 • پنج گام برای مدیریت موفقیت آمیز
  عباس مختاری صفحه 41
 • نقش اصول در یادگیری
  داود همت زاده صفحه 42
 • نگاهی حقوقی به ماهیت تنش زای فناوری، عرصه ی حضور فناوری
  سیدمحمدمهدی عمامی صفحه 43
 • معرفی پایگاه حقوق فن آوری
  سیدمحمدحسن تفضلی صفحه 45
 • آشنایی با پایگاه های اطلاع رسانی حوزه ی قضایی کشور
  عبدالرحیم گرجی صفحه 46
 • تاثیر زندانی شدن بر خانواده ی زندانی
  حمید محمدی فرود صفحه 48
 • مجازات زندان و جایگزین های نوین آن
  زهره مسکنی صفحه 52
 • جرایم زنان: مجازات، اصلاح و بازپروری
  دکتر حبیب احمدی، لیلا نیک پور قنواتی صفحه 54
 • عفو زندانیان
  شاهرخ محبی صفحه 57
 • نقش خانواده در درمان و پیشگیری از عود اعتیاد
  دکتر صادق فرهادی صفحه 59
 • نوجوانی و معضلی به نام مواد مخدر
  مهدی تقی زادگان، حسین نیازمند صفحه 61
 • اخبار
  صفحه 64