فهرست مطالب

تازه های رواندرمانی - پیاپی 39-40 (بهار و تابستان 1385)

نشریه تازه های رواندرمانی
پیاپی 39-40 (بهار و تابستان 1385)

 • 122 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/02/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد مهدی خدیوی زند صفحه 2

  آماده سازی دانشجویان برای در ک و کاربر نظریه های رواندرمانی در پژوهشها ،تشخیصها و فعالیت رواندرمانی با توجه به امکانات محدود علمی،عملی و نظری کاری است دشوار که همکاران دانشگاهی با آن در گیر هستند . وقتی از نظریه های رواندرمانی سخن به میان می آید اشتباهاتی در انتخاب مسایل و موضوعات پیدا می شود که نظریه های رواندرمانی را با نظریه های شخصیت و یا مکاتب روانشناسی در هم میآمیزد .

 • بهمن نجاریان، پرویز عسگری، علیرضا احمدپور، فریبا حافظی صفحه 17
  این مقاله به توصیف پدیده «احساس شیادی» می پردازد و با استفاده از تازه ترین یافته های پژوهشی، عوامل مرتبط با بروز و تشدید آن و همچنین ارتباط آنرا با بهداشت روانی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. در این نوشتار عوامل احساس شیادی و رابطه آن با برخی از سازه های شخصیتی ی، مقیاس های ساخته شده برای سنجش آن و در نهایت روش های درمانی آن به طور مختصر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
 • فردین مرادی منش، سیداحدم میرجعفری صفحه 28
  حساسیت اضطرابی به ترس از اضطراب و نشانه های مرتبط با اضطراب اشاره دارد و از این عقیده ناشی می شود که این نشانه ها به پیامدهای بالقوه آسیب زای بدنی، روان شناختی و اجتماعی منجر می شود. بررسی ها نشان داده اند که حساسیت اضطرابی یک عامل آسیب پذیری مهم در ایجاد و تداوم اختلالات روانی است. حساسیت اضطرابی از طریق ژنتیک و یادگیری کسب و منجر به سوگیری هایی در بازاریابی و پردازش اطلاعات مرتبط با نشانه های فراخوان اضطراب می شود. بر اساس مدلهای آسیب پذیری حساسیت اضطرابی ممکن است منجر به آسیب روانی یا اختلال شود...
  کلیدواژگان: حساسیت اضطرابی، مفاهیم، دیدگاه ها
 • علی محمدزاده، محمدعلی گودرزی صفحه 43
  بر اساس مدل شناختی اختلالات خوردن (ویتاسک و هالون 1990)، مبتلایان به اختلالات خوردن با توجه به پردازش محرک های مربوط به غذا، شکل و وزن بدن از گروه های دیگر متمایز می شوند. تحقیقات پیشین، وجود سوگیری توجه نسبت به محرک های تهدید کننده را در اختلالات اضطرابی نشان داده اند. در این مقاله، سوگیری توجه نسبت به محرکهای مربوط به غذا، وزن و شکل بدن در مبتلایان به بی اشتهائی روانی، پر اشتهایی روانی و گروه غیر بالینی با دوره های خوردن مهار شده و آنهائی که گرایش بیشتری به لاغری دارند، بحث شده است...
  کلیدواژگان: بی اشتهایی روانی، پر اشتهایی روانی، سوگیری توجه، آزمایه استروپ، آزمایه Dot - Probe
 • زهره قلیلی، سیداحمد احمدی، مریم فاتحی زاده صفحه 59
  بسیاری از رویکردهای جدید زوج درمانی، آموزش ارتباط و گفتگوی مؤثر را برای حل مشکلات ارتباطی زوجین افزایش صمیمیت و سازگاری آنها پیشنهاد می کنند. آموزش ارتباط تنها یک رویکرد خاص درمانی نیست، بلکه بخشی از تمام دیدگاه ها بوده و به خودی خود یک رویکرد محسوب می شود. در این مقاله به شرح مفصل یکی از شیوه های آموزش ارتباط، یعنی گفتگوی مؤثر زوجین پرداخته میشود. به این منظور مباحث تعارض زناشوئی، آموزش ارتباط به زوجین، برنامه آموزش ارتباطات زوجی مینه سوتا، جلسات برنامه ارتباط و مطالعه مروری پژوهش های مرتبط با آموزش گفتگوی مؤثر مطرح شده و در پایان شیوه گفتگوی مؤثر بر اساس پیشینه های قوی نظری و پژوهشی بعنوانی یکی از مداخله های مؤثر در حل مسائل زناشویی به مشاوران خانواده و ازدواج توصیه شده است.
  کلیدواژگان: تعارض زناشوئی، گفتگوی مؤثر، آموزش ارتباطات
 • غلامرضا خویی نژاد، علیرضا رجایی، محمد کبودانی صفحه 79
  در پژوهش حاضر به منظور مطالعه آموزش راهبردهای فراشناختی بر میزان یادآوری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر برنامه ای جهت آموزش فراشناخت تهیه شد. در این برنامه از روش تصویر سازی ذهنی استفاده گردید تا دانش آموزان با استفاده از این روش فرایندهای یادگیری خود را شناسایی، هدف گذاری، هدایت و نظارت نمایند. این تحقیق در پی آنست تا اثر راهبرد تصویرسازی ذهنی را در بهسازی حافظه کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر مطالعه نماید. نمونه انتخابی شامل دو گروه 15 نفری از دانش آموزان پایه پنجم مرکز آموزش استثنایی بهاران تربت جام بودند که به روش تصادفی انتخاب شدند...
  کلیدواژگان: راهبردهای فراشناختی، کم توان ذهنی آموزش پذیر، تصویر سازی ذهنی
 • مهدی فدایی صفحه 91
  حوزه رواندرمانی در اثر حق انتخاب های زیاد و تحولات عظیم، پراکنده شده و به حالتی از سردرگمی افتاده است. با این همه نظام درمانی که ادعای موفقیت می کنند، کدام نظریه را باید مطالعه کرد، آن را آموزش داد و یا آن را باور کرد؟ اعتقاد بر این است که گسیختگی موجود در رواندرمانی را می توان با بررسی تطبیقی (مقایسه ای) نظام های رواندرمانی، به بهترین وجه کاهش داد. بنابر این آنچه در این تلاش به آن پرداخته می شود ضمن معرفی «آزادی درمانی»، تعریف فرآیند درمان در آن و در روانکاوی و گشتالت درمانی و مقایسه فرایند درمان در آزادی درمانی با آن دو، به همراه ارائه نمونه بالینی از هر کدام می باشد.
  کلیدواژگان: فضای بالینی، هنگامه های بالینی، مجتمع بالینی، روان، آزادی، آگاهی، خواست، بیماری، سلامت و درمان، برون فکنی