فهرست مطالب

سوره اندیشه - پیاپی 25 (خرداد و تیر 1385)
 • پیاپی 25 (خرداد و تیر 1385)
 • 112 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/04/25
 • تعداد عناوین: 31
|
 • سرمقاله
 • انقلاب به روایت امام (ره) یا...
  صفحه 4
 • اخبار
  صفحه 6
 • دوست دارم اهمیت سینما برای همه آشکار شود
  صفحه 12
 • درد دانستن
  گلستان جعفریان صفحه 22
 • دره گرگها - عراق
  صفحه 25
 • رخنه در تکنیک
  صفحه 30
 • گفت و گوی ویژه: اشرافیت معرفتی در مصاف با علم بومی
  صفحه 32
 • ختم ساغر
  صفحه 38
 • یاد باد آن روزگاران
  صفحه 44
 • استاد خاکی ما
  محمدمهدی خالقی صفحه 48
 • بازی سینما
  مهرزاد دانش صفحه 52
 • فوتبال دیگر یک رقابت ورزشی نیست
  علیرضا بوالی صفحه 56
 • ورزش و استاندارد محرومیت
  صفحه 58
 • المپیک و استیلای فرهنگی
  سهیل عنایت الله صفحه 62
 • ورزش از مسیر خودش خارج شده است
  یاسر عسکری صفحه 64
 • روحیه ورزشی
  جرج اورول ترجمه: ع. ف. آشتیانی صفحه 68
 • مسلمانان و صنعت ورزشی غرب
  غدا رماهی صفحه 70
 • ورزش برای ورزش
  علیرضا بوالی صفحه 72
 • فقر و فوتبال
  محمدجواد میری صفحه 74
 • غذا تمام شد
  صفحه 75
 • نوستالژی چاووش، موسیقی اندیشه
  علی شیرازی صفحه 82
 • امکانات کم و توقعات زیاد
  مهدی همازاده صفحه 84
 • ما دور کسی جمع نشده بودیم
  صفحه 88
 • مدرک دارم پس هستم
  صفحه 90
 • گفت و گوی ویژه: گامی نو در تاریخ نویسی
  محمدصادق کوشکی صفحه 94
 • بی پناه
  آنتوان چخوف صفحه 100
 • بی نصیب
  علی عزتی پاک صفحه 102
 • نفت و نفس و نور اینها
  نعمت الله سعیدی صفحه 104
 • طنز
  صفحه 108
 • پژواک
  صفحه 110
 • بعدالتحریر
  صفحه 111