فهرست مطالب

بسپار - سال هشتم شماره 3 (پیاپی 50، تیرماه 1385)
 • سال هشتم شماره 3 (پیاپی 50، تیرماه 1385)
 • ویژه پوشش های ساختمانی
 • 70 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/04/20
 • تعداد عناوین: 21
|
 • سرمقاله: چرا تعداد «چراها» هر روز بیشتر می شود؟
  تبسم علیزاد منیر صفحه 2
 • گفتگو
 • واردات رنگ آماده به نام مواد اولیه
  صفحه 3
 • رنگهای آب پایه، دوستدار محیط زیست
  صفحه 7
 • دیدگاه
 • بدون اقدام
  صفحه 12
 • روز قلم را پاس بداریم
  علی اصغر علیزاده صفحه 13
 • اخبار
  صفحه 14
 • تازه های علم و فن
  صفحه 18
 • اخبار اقتصادی
  صفحه 21
 • مقالات
 • اکریلیک های شگفت انگیز
  مهندس ساسان بیهقی ترجمه: مهندس ساسان بیهقی صفحه 24
 • پلی یورتان ها، فن آوری پوشش های بسیار کارا برای مصارف ساختمانی
  مهندس کتایون تاجیک ترجمه: مهندس کتایون تاجیک صفحه 28
 • بررسی کارکرد اپلیکاتور (فیلم کش) های مورد استفاده در آزمایشگاه های پوشش و رنگ
  مهندس سعید پروانه صفحه 33
  رنگهای مایع بسته به نوع فرمولاسیون و کاربرد دارای ویژگیهای خاصی هستند. ویژگیهایی یک رنگ با استانداردهای مشخص که مورد قبول مصرف کننده باشد مطابقت داده می شود. برخی از ویژگیها مربوط به فیلم خشک رنگ روی صفحه ای با مشخصات معلوم می باشد. بنابراین برای بررسی برخی از خصوصیات رنگ، لازم است تا فیلمی یکنواخت با ضخامت مشخص، روی صفحه اعمال شده و سپس مطابق استاندارد مربوطه بررسی گردد. یکی از رایج ترین راه های اعمال فیلم رنگ در آزمایشگاه استفاده از اپلیکاتورهاست...
 • رزین های اکریلیک گرما سخت
  مهندس آرزو رضوی، مهندس احسان مافی صفحه 37
 • بامهای خنک
  دکتر سعید رستگار ترجمه: دکتر سعید رستگار صفحه 41
 • شفاف پوشه های خودرویی مقاوم به خش
  دکتر زهرا رنجبر صفحه 44
  در این مقاله به ارتباط بین خواص مکانیکی پوششها و مقاومت به خش و خراش آنها پرداخته ایم. کارواشهای معمولی به عنوان منبع استاندارد ایجاد خراش در نظر گرفته شده و اغلب آزمونهای آزمایشگاهی از طریق سایتش پوشش توسط یک ساینده و اندازه گیری میزان صدمات ناشی از آن انجام شده است. انواع تغییر شکلهایی که منجر به اثرات الاستیک، پلاستیک و یا شکست می شوند، شبیه سازی شده اند. در پوششهای شیشه ای، مقاومت به خراش در حد چقرمگی متوسط بهینه سازی شده است...
 • پیمان سپاری (بخش دوم)
  بهروز مهام، حمیدرضا امینی، سهراب برفروشان صفحه 50
 • بازار پوششهای ساختمانی
  دکتر سعید رستگار صفحه 54
 • خواندنی
 • روانشناسی رنگها
  کاوه قادریان صفحه 56
 • زیبایی دنیای رنگ
  کاوه قادریان صفحه 57
 • نوشته های شما برای ما
  صفحه 58
 • با کتاب
  صفحه 60
 • بخش انگلیسی
  صفحات 1-8