فهرست مطالب

بارش - پیاپی 9-10 (خرداد و تیر 1385)
 • پیاپی 9-10 (خرداد و تیر 1385)
 • 48 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/05/15
 • تعداد عناوین: 18
|
 • یادداشت ماه
  صفحه 2
 • اخبار (رویش)
  صفحه 3
 • افزایش تولید دانه های روغنی
  صفحه 10
 • گفتگو (کمبود نقدینگی نیاز پسته کاران)
  گزارش: ارشاد مرشدی صفحه 11
 • گزارش برگزاری همایش روز جهانی گل
  گزارش: معصومه چاوشی صفحه 12
 • آشنایی با کشاورزی ارگانیک
  صفحه 14
 • استراتژی های قیمت گذاری در راهیابی به بازارهای جهانی
  محمد نریمان صفحه 17
 • کشاورزان نمونه محصول سویا
  گزارش: معصومه چاوشی صفحه 18
 • اخبار شیلات
  صفحه 19
 • مفهوم بازاریابی غذاهای دریایی
  غلامرضا شویک لو صفحه 20
 • بورس کشاورزی
  صفحه 22
 • بررسی بازار جهانی غلات
  حسن اصلانزاده ترجمه: حسن اصلانزاده صفحه 24
 • تورم های تخصصی کشاورزی
  صفحه 27
 • آشنایی با شرکت ره پویان سبز
  صفحه 28
 • گزارش عملکرد بانک کشاورزی استان اصفهان
  صفحه 30
 • گزارش عملکرد هیئت مدیره شرکت سامک
  گزارش: ارشاد مرشدی صفحه 32
 • اخبار انگلیسی
  صفحه 34
 • نیازمندی ها
  صفحه 35