فهرست مطالب

تازه های ساختمان و مسکن - سال دهم شماره 5 (پیاپی 30، بهار و تابستان 1385)
 • سال دهم شماره 5 (پیاپی 30، بهار و تابستان 1385)
 • 110 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/05/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقالات پژوهشی
 • ارزیابی کمی خرابی ساختمانها در زلزله به کمک الگوریتمی نوین
  فیاض رحیم زاده رفویی، علی کاوه، فرزاد ماستری فراهانی صفحه 1
  پس از وقوع یک زلزله، تصمیم یگری سریع در مورد ایمنی ساختمان، امکان ادامه بهره برداری از یک ساختمان و تعیین موقعیت و میزان خرابی مورد نظر، بسیار مهم و حیاتی می باشد. این امر تا کنون بوسیله بازدید محلی از ساختمان مورد نظر توسط افراد خبره و با تجربه انجام می گرفته که امری پرهزینه، وقت گیر و بسیار حساس بوده و از دقت بالایی برخوردار نیست؛ بعلاوه همواره احتمال وجود خرابی های وسیع و خطرناک اما غیر قابل رویت وجود دارد. هدف از انجام این تحقیق ارائه روشی برای تعیین وضعیت آسیب پذیری سازه های بتنی است...
  کلیدواژگان: آسیب پذیری، زلزله، سازه های بتنی، شاخص خرابی، تحلیل دینامیکی غیر خطی، شبکه های عصبی مصنوعی
 • بررسی مقررات و ضوابط ساختمانها براساس تجربیات حاصل از زمین لرزه های گذشته
  طارق مهدی صفحه 17
  زلزله های گذشته نشانگر این امر بوده اند که خسارات وارده به ساختمان ها می تواند خطرات و مشکلات جدی را ایجاد کند. با بررسی این گونه خسارات، تجدید نظر در مقررات و ضوابط آیین نامه ها اعمال شده است. در این مقاله با بررسی نتایج مطالعات میدانی ساختمان ها در قسمت شرقی شهر بم مشخص شد که به علت نیروهای ضربه ای که به ماهیت نیروها در حوزه نزدیک مربوط است، تنها ساختمان های با انعطاف پذیری زیاد می توانند در مقابل این نیروها مقاومت نمایند. همچنین در این گونه موارد، در نظر گرفتن زمین لرزه حداکثر در طراحی و به خصوص برای سازه های مهم ضروری است.
  کلیدواژگان: طراحی لرزه ای، آیین نامه های ساختمانی، حوزه نزدیک، زمین لرزه بم، سطح عملکرد
 • رفتار خطی و غیر خطی سازه های تاشو پانتوگراف
  علی کاوه، مهرداد تیموری غرب صفحه 27
  سازه های تاشو را می توان براحتی بصورت فشرده درآورد. این سازه ها بسیار سبک شده و قابل حمل هستند در موارد اضطراری و دائمی می توان از آنها استفاده کرد. در این مقاله تحلیل خطی و غیر خطی سازه های تاشوی پانتوگراف انجام شده و رفتار آنها تحت اثر بارهای استاتیکی مورد بررسی قرار گرفته است. در مقدمه مزایا و کاربردهای سازه های تاشو عنوان گردیده سپس به جزئیات بیشتری در خصوص سازه های تاشو قیچی سان پرداخته ایم. نحوه مدل کردن سازه های تاشو و اثر نیروهای مؤثر بر این سازه ها در مقایسه با سازه های مشابه غیر تاشو و در نهایت نتایج تحلیل غیر خطی با روش بار افزون (push over) بطور مقایسه ای ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: سازه های تاشو پانتوگراف، دوپلت، یونیپلت
 • مروری بر مودهای خرابی و شکست انواع مختلف سازه های بنایی (آجری، خشتی و سنگی)
  محمدرضا تابش پور صفحه 51
  سازه های بنایی در اکثر روستاها و شهرهای ایران سهم عمده ساختمانهای مسکونی را به خود اختصاص داده است. بنابر این بررسی آسیب پذیری این نوع سازه تحت اثر زلزله دارای اهمیت خاصی می باشد. همچنین اغلب سازه هایی که دارای اهمیت تاریخی می باشند با استفاده از این نوع مصالح ساخته شده اند. سازه های بنایی معمولا در برابر زلزله دارای ضعف های عمده ای می باشند. در این مقاله مروری بر مودهای مختلف شکست در این نوع سازه ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: مود شکست، سازه آجری، خشتی و سنگی
 • بررسی و تحلیل مدیریت مسکن ارزان قیمت شهری
  محمود رحیمی، مسعود مفید صفحه 59
  پدیده بی مسکنی یا بد مسکنی اقشار کم درآمد شهری از جمله مسائلی هستند که بطور نسبی در همه کشورهای دنیا وجود دارد. هر کشوری بنا بر ماهیت سیاسی ایدئولوژی حاکم، امکانات مالی و دیدگاه های صاحب نظران خود، روش های مختلفی را برای تامین مسکن افراد آسیب پذیر و کم درآمد جامعه اتخاذ می نماید که میزان موفقیت هر کدام از این روش ها به عمق مطالعه و دقت آنها در مراحل مختلف تهیه، اجرا و ارزیابی بستگی دارد. در این پژوهش سعی شده با روش تحلیلی توصیفی عوامل تاثیر گذار در این پدیده اجتماعی با تعریف اقشار کم درآمد بعنوان گروه هدف از سایر گروه ها منفک گردد...
  کلیدواژگان: مدیریت مسکن، مسکن ارزانقیمت، هزینه های درآمد خانوار شهری، اقشار کم درآمد، مقررات
 • مقالات ترجمه شده
 • اثرات سختی ستونها روی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده
  مریم خرمی آذر ترجمه: مریم خرمی آذر صفحه 73
  قابهای مهاربندی همگرای فولادی برای مقاومت در برابر نیروهای جانبی عموما با رفتار خرپایی طراحی می شوند. در این قابها برای ستونها زمانی که از نیازهای ممان خمشی صرفنظر شود، نیروی محوری حاکم می شود. به هر حال اگر ستونها قادر به تحمل ممانها نباشند تحلیل غیر خطی دینامیکی تاریخچه زمانی نشان می دهد که احتمال ایجاد مکانیزم طبقه نرم که سبب ایجاد مکانیزم طبقه نرم که سبب ایجاد تغییر شکل های متمرکز بزرگی در یک طبقه می شود وجود دارد. چنین خساراتی در قابهای واقعی به دلیل این که ستون ها عموما پیوسته و دارای سختی و مقاومت خمشی می باشند ملاحظه نمی شود...
  کلیدواژگان: مهاربندی، ستون ها، مهندسی زلزله، سازه های قالب بندی شده، طراحی لرزه ای، پایداری لرزه ای
 • بررسی عملکرد یک تیر و صفحه هوشمند
  سمیه عزتی ترجمه: سمیه عزتی صفحه 93
  در این مقاله روش اجزاء محدود برای کنترل ارتعاش سازه هوشمند با المانهای صفحه ای پیزوالکتریک ارائه شده است. بر اساس قانون کنترل فیدبک، یک روش کلی کنترل ارتعاش برای چنین سازه هایی بررسی و برای ارزیابی دقت این روش یک تیر هوشمند با روش تئوری و اجزاء محدود تحلیل و نتایج آنها با هم مقایسه شده است.
  کلیدواژگان: تیر، صفحه، پیزوالکتریک، هوشمند، اجزاء محدود، آنالیز ارتعاش
 • معرفی کتاب
  صفحه 103
 • انتشارات (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن)
  صفحه 105
 • چکیده انگلیسی مقالات
  صفحه 109