فهرست مطالب

دامداران ایران - سال هفتم شماره 10 (پیاپی 82، مهر 1385)
 • سال هفتم شماره 10 (پیاپی 82، مهر 1385)
 • 60 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/08/02
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سخن سردبیر: طوفانی که فردا درو می کنیم
  صفحه 2
 • تعرفه واردات صفر - دامدار پر!
  صفحه 4
 • ذخایر ژنتیکی دامهای کشور را حفاظت کنیم
  صفحه 8
 • آب، کنترل کننده درجه حرارت بدن
  علیرضا تقی زاده شول صفحه 12
 • تنگناهای تولید در صنعت دامپروری
  صفحه 15
 • تعیین قیمت 250 تومانی شیر تعجب آور است
  صفحه 19
 • تشکل ها موثر در تنظیم بازار
  محمدرضا سارولر صفحه 20
 • روزنه
  علی نوبخت صفحه 22
 • کنجاله کلزا منبع ناشناخته پروتئین
  محمدحسین عصری صفحه 25
 • معیارهایی برای پرورش گوسفند
  مهندس مجید خالداری صفحه 28
 • کلید سلامتی
  صفحه 32
 • بیماریهای دامی را بهتر بشناسیم
  صفحه 34
 • نقش دامپروری در زندگی و اقتصاد عشایر
  کریم مشایخی، رضا تاج آبادی صفحه 37
 • معرفی نژادهای دامی ایران
  صفحه 42
 • دنیای اینترنت
  صفحه 44
 • همزمان سازی فحلی در تلیسه ها و گاوهای شیری
  قربان الیاسی، زرین قبایی، ام البنین پیراهری صفحه 46