فهرست مطالب

جنگل و مرتع - پیاپی 71 (تابستان 1385)

فصلنامه جنگل و مرتع
پیاپی 71 (تابستان 1385)

 • تاریخ انتشار: 1385/08/20
 • تعداد عناوین: 19
|
 • سرمقاله
 • میرمهرداد میرسنجری صفحه 7
  توسعه روزافزون علوم منابع طبیعی و محیط زیست در سطح دنیا، ایجاد شاخه های نوینی از علوم و صنایع مربوط را در پی داشته که هر یک به نوبه خود قابلیت اثرگذاری و اثرپذیری از بوم سازه طبیعی را دارا هستند. دانش اکوتوریسم یا گردشگری طبیعت به عنوان یکی از پرجاذبه ترین و در عین حال پرمنفعت ترین علوم وابسته به منابع طبیعی و محیط زیست تلقی می شود که هنوز در ایران به طور جدی بدان پرداخته نشده است...
 • مطر طاهر قائمی صفحه 11
  به منظور بررسی و ارزیابی اثرات طرح های مرتع داری و واگذاری آنها به بهره برداران در حفظ و احیاء مراتع استان آذربایجان غربی، طرح مرتع داری واگذار شده سر هلان از شهرستنا سلماس با 15 خانوار بهره بردار عشایری و مراتع عمومی غیرممیزی شده کوزه رش با بیش از 60 خانوار بهره بردار انتخاب گردیدند. برای جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر از مصاحبه، مشاهده و عملیات صحرایی استفاده شد که با استفاده از روش مصاحبه و پرسش نامه با بهره برداران گروه در یودر ییلاقی سرهلان و کارشناسان، مدیران منابع طبیعی استان و شهرستان سلماس، مزایا و معایب طرح مذکور از دیدگاه آنها مشخص و با...
  کلیدواژگان: طرح های مرتع داری، تخریب مرتع، واگذاری مرتع، وضعیت مرتع، ظرفیت مرتع
 • محمدحسین محمدیان شوییلی، عطاالله مصلحت جو، عبدالکریم بهنیا صفحه 18
  هر ساله هزاران تن از خاک های حاصل خیز کشور تحت تاثیر عوامل فرساینده از پهنه های اراضی جنگلی، مرتعی و زراعی شسته شده و به مناطقی انتقال می یابد که نه تنها استفاده ی مجدد از آن مقدور نخواهد شد، بلکه خسارات هنگفتی که در اثر انباشت رسوبات حاصل می گردد، در بعضی موارد غیرقابل جبران است. پر شدن مخازن سدها و شبکه های انتقال آب، کاهش عمر مفید سدها، کاهش حاصل خیزی خاک و... از پدیده ی مخرب فرسایش در حوضه های آبریز است...
  کلیدواژگان: فرسایش، مدل EPM، حوضه ی آبریز، استان گیلان
 • رحیم ملک نیا، منوچهر نمیرانیان، جهانگیر فقهی صفحه 22
  در این بررسی سعی شده است که با مطالعه ی سامان عرفی چشمه ی خزانه ی استان ایلام، عوامل موثر بر گسترش اراضی کشاورزی زیر آشکوب در جنگل های زاگرس و تاثیر این اراضی بر ساختار توده ها بررسی شود. برای این هدف با جنگل گردشی، تیپ های موجود در منطقه ی مورد مطالعه، شناسایی و با GPS محدوده ی آنها برداشت شد. همراه با برداشت تیپ های محدوده ی اراضی کشاورزی واقع در زیر آشکوب نیز برداشت و این داده ها به سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS) منتقل شدند...
  کلیدواژگان: زاگرس، سامان عرفی، اراضی کشاورزی زیر آشکوب، ساختار توده، سامانه ی اطلاعات جغرافیایی
 • حسین میررجبی، علی یخکشی، فضل الله عمادیان، اصغر فلاح صفحه 26
 • ناصر باغستانی میبدی صفحه 34
  تعیین زمان چرا و حد بهره برداری مجاز گیاهان، به گونه ای که ضمن رسیدن به عملکرد بهینه ی دام، پایداری اکوسیستم مرتعی نیز تضمین گردد، از اصول اساسی در مدیریت مرتع به حساب می آیند. برای دستیابی به اهداف مورد نظر در مراتع مناطق خشک، مروری بر نتایج تحقیقات و تجارت حاصله طی سالهای 83-1378 در ایستگاه تحقیقات مرتع نیر استان یزد صورت گرفت. جمع بندی حاصله از پژوهش های انجام شده، نشان داد که نوسانات بارندگی منطقه، زیاد و تولید سالانه علوفه ی مرتع شدیدا متاثر از آن ها می باشد. ...
  کلیدواژگان: آمادگی مرتع، حد بهره برداری مجاز، زمان چرا، ترسالی، خشک سالی، تولید علوفه، مناطق خشک، یزد
 • پریسا پناهی، مسعود طبری کوچکسرایی، مهدی پورهاشمی صفحه 40
  منطقه ی مورد مطالعه، قسمت شمال غربی پارک جنگلی نور به مساحت 40 هکتار بود که جزو آخرین بازمانده های جنگل های جلگه ای کرانه ی دریای خزر می باشد. جهت بررسی های کمی و کیفی ابتدا با استفاده از روش نمونه برداری انتخابی، 6 قطعه نمونه ی بزرگ دایره ای شکل، هر کدام به مساحت 4/0 هکتار در منطقه ی مورد مطالعه، برداشت شدند و مهمترین فاکتورهای کمی و کیفی درختان اوجا اندازه گیری و ثبت گردیدند...
 • کاظم دشتکیان، حیدر پناه پور، ناصر باغستانی میبدی، محمدرضا میرجلیلی صفحه 48
  گسترش اندک جنگل در استان یزد باعث جلب توجه بیشتر به آن شده است. به همین منظور، بررسی تغییرات سطح و تراکم جنگل در جنوب استان یزد در بین سالهای 1363 تا 1381 در سطح 142000 هکتار از اراضی جنوب استان یزد انجام گرفت. کاربری این اراضی در حال حاضر شامل جنگل، مرتع، کشاورزی و تاسیسات روستایی است. مناطق جنگلی در این محدوده شامل سه منطقه ی جنگل باغ معدن، جنگل باغ شادی و جنگل کرخنگان خوانسار است...
  کلیدواژگان: جنگل، استان یزد، سنجش از دور
 • مصطفی خوشنویس، سودابه علی احمد کروری، محمد متینی زاده، مریم تیموری، بابک جلیل پور، انوشیروان شیروانی، یوسف ترابیان، هما سیدتقیان صفحه 52
 • محمدحسن امتحانی، محمدحسین حکیمی میبدی، هوشنگ پور شفیع زنگنه صفحه 60
  از 283 نمونه ی گیاهی جمع آوری شده از جنگل های زاگرس شمالی (استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه) 200 نمونه ی درختی یا درختچه ای می باشد که شامل 35 گونه، متعلق به 22 جنس و 14 خانواده ی گیاهی می باشد سه گونه ی بلوط غالب عبارتند از: وی ول Quercus Libani oliv، دار ماز Quercus infectoria oliv، برودار (بلوط ایرانی) Quercus brantii lindl، جنگلهای زاگرس شمالی در مقایسه با زاگرس جنوبی از تنوع گونه ای بیشتری برخوردار است و شدت فرسایش ژنتیکی آن کمتر می باشد...
  کلیدواژگان: جنگل های شمالی، تنوع گونه ای، گال
 • نغمه غلامی باغی صفحه 78
  طبقه بندی جوامع در ارتباط با سرشت جامعه و در واقع همان روش های تشخیص و تعریف جوامع گیاهی می باشند. هدف از ابداع روش های مختلف طبقه بندی، جمع کردن مجموعه ای از افراد (واحدهای نمونه برداری گیاهی یا قاب ها) براساس ترکیب فلورستیکی آنها است. حاصل، گروه های مشتق شده ای است که هر فرد داخل هر گروه، شباهت بیشتری با افراد همان گروه دارد. رج بندی و تکنیک های مختلف آن، یکی از روش های متداول در امر طبقه بندی جوامع گیاهی می باشد...
 • الهام فرخ نیا، تیمور رستمی شاهراجی، عبدالله حاتم زاده صفحه 82
  به منظور بررسی تکثیر غیرجنسی گونه ای ملج از طریق قلمه، آزمایشی در سال 82–81 انجام شد. اثرات بسترهای کاشت و «غلظت های مختلف هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA) و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه های گونه ی ملج بررسی شد. قلمه های ملج به دو صورت نیمه خشبی (تابستان) و خشبی (پاییز) تهیه شدند و برای تیمار قلمه ها از سطوح 1000 و 2000 و 4000 و 6000 و 8000 pmm از IBM استفاده شد...
 • سیدعطا رضایی صفحه 86
  از یک دیدگاه، مهمترین دستاورد کنفرانس زمین (ریو - 1992) قرار گرفتن تسهیلات محیط زیست جهانی «جف GEF» به عنوان سازوکار مالی بین المللی برای انتقال منابع مالی از شمال (کشورهای توسعه یافته) 1 به جنوب (کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته) 2 با هدف دستیابی به اهداف کنوانسیون های زیست محیطی در حال تصویب (کنوانسیون های تغییرات اقلیمی، تنوع زیستی و مقابله با بیابان زایی) بود...
 • منصوره مظلومان، مرتضی اکبری صفحه 91
 • ارزیابی منابع جنگلی جهان در سال 2005 -15 دستاورد کلیدی
  یعقوب ایران منش صفحه 94
 • بهنوش فرخ زاده صفحه 98
  امروزه فرسایش خاک و تولید رسوب، معضلی است که روز به روز روند افزایشی پیدا می کند و باعث از دست رفتن خاک سطحی دامنه ها، انباشت رسوب در مخازن سدها، رسوب گذاری در کانال ها و خسارت هنگفت به اقتصاد کشور می شود. پیش گیری یا حفاظت خاک و مطالعات مربوط به رسوب در دستور کار آبخیزداران قرار دارد. فرسایش خندقی نیز یکی از منابع مهم تولید رسوب خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک بوده که باعث بروز صدمات جبران ناپذیری به خاک و سایر منابع با ارزش می شود...