فهرست مطالب

آریانا گردشگر - پیاپی 3 (آبان و آذر 1385)
 • پیاپی 3 (آبان و آذر 1385)
 • 90 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/09/20
 • تعداد عناوین: 25
|
 • سرمقاله
 • نوشدارو دست کیست؟ برسانید
  بهنام همایونی صفحه 9
 • میراث فرهنگی
 • هنر ایرانی / مهرگان آیینه تمام نمای ایرانی بودن
  کیهان بهروز صفحه 11
 • گزارش یک / دیواری بین امروز و دیروز
  صنم مودی صفحه 14
 • بازدید از آثار هنر می خواهد
  داود اسدالله وش عالی صفحه 18
 • فرهنگ / حلقه مفقوده
  صبا شادور صفحه 20
 • پذیرایی / غذای سنتی بیگانه در خانه
  رویا کاکاوند صفحه 22
 • ایران زمین / سرزمین مردان بزرگ
  صفحه 24
 • ایران زمین / خانه ای میان خیال
  صفحه 25
 • گردشگری
 • اقتصاد / درآمد هر گردشگر ورودی یعنی 15 بشکه نفت
  لیلا جودی صفحه 26
 • گزارش / دوستان فراموش شده
  زمان مهدیزاده صفحه 28
 • سرمایه گذاری / پایانه ها در برزخ فراموشی
  لیلا جودی صفحه 30
 • طبیعت گردی / کوی برای نازل شدن اوستا
  فاطمه حیدری صفحه 32
 • طبیعت گردی / اکوتوریسم، چالش ها و فرصت ها
  پیمان یوسفی آذر صفحه 36
 • نگاه دیگران / گفته بودند در ایران نخندید
  علیرضا کاظمی صفحه 38
 • نگاه دیگران / ارواح خون آشام یا گربه های جادوگر
  صفحه 39
 • حمل و نقل / نخستین قطار گردشگری کشور به راه می افتد
  صفحه 41
 • هتل / بازگشت به نقطه صفر
  رویا کاکاوند صفحه 42
 • هتل / هتل چه ار فصل ایران
  صفحه 43
 • گوناگون
 • جشنواره / نخستین جشنواره رسانه گردشگری
  صفحه 46
 • نمایشگاه / راه را کوتاه می کنیم
  صفحه 47
 • بین الملل / ایرانیان به 5 قاره سفر می کنند
  صفحه 48
 • بین الملل / نامزده ای عجایب هفتگانه دنیای مدرن
  صفحه 49
 • اخبار
  صفحه 56
 • خواندنی ها
  صفحه 58
 • با شما
  صفحه 61