فهرست مطالب

شکیبا - پیاپی 8-9 (بهار و تابستان 1385)

فصلنامه شکیبا
پیاپی 8-9 (بهار و تابستان 1385)

 • 102 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/02/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • بررسی رفتارهای بهداشتی زنان مبتلا به تریکومونیازیس مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر ساری در سال 1382 - 1381
  زهره شاه حسینی، سکینه رشیدی، هاجر ضیایی، رضاعلی محمدپور، طاهره یعقوبی، کبری عابدیان صفحات 1-6
 • بررسی میزان شیوع هپاتیت C در بین خانواده بیماران دیالیزی مبتلا به هپاتیت C در استان مازندران در سال 1383
  محمدعلی حیدری گرجی، سیدسیاوش میرشفیعی، هدایت جعفری، روانبخش اسمعیلی، جبار حیدری، محمد واحدی، علیرمراد حیدری، نسرین نظری تلوکی صفحات 7-12
 • بررسی وضعیت گیاه درمانی در جمعیت مورد مطالعه
  غلامرضا اصغری، مجید طاهری صفحات 13-20
 • بررسی همبستگی بین وضعیت متابولیک، کیفیت زندگی و خودکارآمدی در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک
  سوسن ولی زاده، مائده ولی زاده، کامران صداقت، ملیحه عبداللهی صفحات 21-24
 • بررسی عوامل مؤثر بر علاقمندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به رشته تحصیلی
  علی یزدان پناه نوذری، مریم حکمت آرا، هدایت جعفری، محمدباقر منتظری صفحات 25-28
 • بررسی میزان آگاهی بیماران بخش زایمان در مورد احکام شرعی نقاس در مرکز درمانی منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران
  لیلی یکه فلاح صفحات 29-34
 • فرسودگی شغلی پرستاران و روش های رویارویی با آن
  طیبه خزاعی، محمد مهدی خزاعی، غلامرضا شریف زاده صفحات 35-42
 • بررسی علل ارجاع پرستاران به مراجع قانونی
  افسانه ارزانی، فاطمه الحانی صفحات 43-50
 • بررسی وضعیت بهداشت روان دانشجویان مراکز آموزش عالی شهرستان لارستان در سال 1384
  محمدرضا فروتنی صفحات 51-54
 • بررسی دیدگاه کارکنان ودانشجویان فارغ التحصیل رشته هوشبری در مورد مدت آموزش تئوری و عملی
  فریبا سلحشور، سید رضامظلوم صفحات 55-60
 • بررسی دانش و نگرش دانشجویان مامایی در مورد احکام شرعی بانوان
  آذر مرادی، معصومه رستم نژاد صفحات 61-66
 • بررسی تاثیر آموزش ابراز وجود بر قاطعیت دانشجویان پرستاری
  مسعود بحرینی، محمدرضا یزدانخواه، بهروز نعیمی، شهره شهامت صفحات 67-70
 • بررسی عوامل تنش زا، درجه تنش زایی و راه های کاهش تنش از نظر بیماران قبل از عمل جراحی
  ویدا طیبی صفحات 71-76
 • گزارش مورد
 • پیشرفت هایی در پاتوژنز و تدابیر سنگ های کلیه عود کننده
  زهره ترقی، نفیسه قانعی، کبریا درزی خلردی، خدیجه مظاهری صفحات 77-82
 • عوارض جشمی مصرف سیستمیک آنتی بیوتیک ها
  جمشید آیت اللهی صفحات 83-87