فهرست مطالب

دندانپزشکی امروز - پیاپی 34 (اردیبهشت و خرداد 1385)
 • پیاپی 34 (اردیبهشت و خرداد 1385)
 • 60 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/04/05
 • تعداد عناوین: 14
|
 • حرف اول
 • مدیریت مشارکتی در تعاونی مستلزم حضور فعال اعضاء است
  صفحه 2
 • و اما بعد
  صفحه 4
 • دنیای دانش
  دکتر علی یمین ترجمه: دکتر علی یمین صفحه 6
 • ملاحظات ارتودنتیک دردرمان هیپودنشیا
  دکتر شهلا قاهری ترجمه: دکتر شهلا قاهری صفحه 11
 • آشنایی با دستگاه Diagnodent
  صفحه 19
 • مروری بر انواع وایتال بلیچینگ و عوارض احتمالی آن
  دکتر بابک نجفی، دکتر سیامک نجفی صفحه 23
 • تاریخ مصور دندانپزشکی
  دکتر نسرین جهان پهلوان ترجمه: دکتر نسرین جهان پهلوان صفحه 29
 • گزارش و خبر: باز هم کنگره انجمن
  صفحه 35
 • نصیحه السارقین یا بهینه سازی زورگیری
  دکتر افشین قناد صفحه 38
 • آنچه داریم
  صفحه 39
 • معرفی کتاب
  صفحه 47
 • لیست تجهیزات
  صفحه 48
 • دنیای دندانپزشکی
  دکتر حمید میرشمس ترجمه: دکتر حمید میرشمس صفحه 49
 • دنیای انتشارات
  صفحه 50