فهرست مطالب

تحقیق و توسعه مواد پرانرژی - پیاپی 1 (زمستان 1384)
 • پیاپی 1 (زمستان 1384)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/02/20
 • تعداد عناوین: 20
|
 • صفحه 2
 • مصاحبه
 • مقالات
 • محمدجواد غلامی، محمدتقی شریفی پارسا، محمد اسماعیل قنبری صفحه 7
  به منظور جلوگیری از نفوذ موشکهای ضد تانک در بدنه زره پوشها, از زره های واکنش مقاوم در برابر موشکهای دو مرحله ای استفاده می شود. به همین علت در حال حاضر جهت انهدام نیروهای دشمن از پیشرفته ثاقب استفاده می شود. مهمات ثاقب شامل سه جز سرجنگی, پوکه قابل اشتعال و خرج پرتاب می باشد. با توجه به اینکه سرجنگی مهمات ثاقب دارای سرعتی بیش از 1800m/s می باشد, خرج پرتاب مورد استفاده باید دارای انرژی بالائی باشد. در این مقاله چگونگی فرایند تولید باروت ثاقب 125 م.م. در دو مدل رشته ای و باروت شش ضلعی 19 سوراخه ذکر شده...
  کلیدواژگان: مهمات ثاقب، باروت سه پایه، باروت شش ضلعی 19 سوراخه
 • احمد حاج آقامعمار، نسرین زارعی صفحه 14
  این مقاله شامل اطلاعات متنوعی از روش های آشکارسازی مواد منفجره در مقادیر بسیار ناچیز می باشد که در انتخاب تکنیک و دستگاه های آشکارسازی مواد منفجره برای کاربردهای مختلف مفید است. تکنیکهای آشکارسازی مواد منفجره بطور کلی به دو دسته تقسیم شده اند, آشکارسازی توده ای و آشکارسازی مقادیر ناچیز. در آشکارسازی توده ای مواد منفجره زیاد با کمک تصاویر بدست آمده از اسکن نمودن وسایل نقلیه و... توسط دستگاه های x-ray شناسایی می گردند. در آشکار سازی مقادیر بسیار ناچیز ترکیبات منفجره, تشخیص بوسیله شناسایی شیمیایی باقیمانده ذرات...
 • عبدالرحیم بزاز، سیدلطف الله شریفی آل هاشم، حسین فخرائیان، محمدباقر یوسف زمانیان، سیدکاظم صابر صفحه 26
  در این تحقیق روش سنتز دو مرحله ای ترکیب 2و6- بیس -3و5 دی نیتروپیریدین مورد بازبینی قرار گرفته و بعد از انجام مرحله نیتراسیون با استفاده از نیتریک اسید غلیظ در دمای رفلاکس و نیز از طریق مخلوط نیتریک اسید غلیظ و سولفوریک اسید در دمای محیط, محصول این واکنش ها از لحاظ شکل کریستالی و خواص حرارتی و انفجاری با هم مقایسه شده اند.
  کلیدواژگان: 2و6- بیس -3و5- دی نیتروپیریدین، سنتز، نیتراسیون، خالص سازی
 • محمدرضا کیانی، مهرداد جوادی صفحه 34
  در این مقاله معادلات موجود برای انفجار در زیر آب معرفی می گردد. با استفاده از نرم افزار l.s-dyna3d یک مسئله تحلیل شد. مقایسه ای بین نتایج نرم افزار و معادلات کلاسیک صورت پذیرفت که نشان دهنده اختلاف در نتایج در فاصله های نزدیک مرکز انفجار بود. المان بندیهای مختلف نشان داد که اگر تعداد المانها از حدی فراتر رود نتایج تغییر محسوسی نخواهد کرد.
  کلیدواژگان: انفجار زیرآب، ls، dyna3d
 • محمود طاهری شهرائینی، امیرحسین توابع قوامی صفحه 42
  گلوله مشبک کاری برای ایجاد ارتباط بین سازند و چاه نفت یا گاز و در نتیجه برای تولید نفت و گاز مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله سعی ما بر این بوده است که ابتدا خرج گود, گلوله مشبک کاری و بعد از آن مواد منفجره توضیح داده شود. خرج انفجاری بر دو پارامتر عمق نفوذ و قطر حفره تاثیر می گذارد و همچنین عمق نفوذ وقطر حفره بر مقدار جریان نفت و گاز تاثیر می گذارد. همچنین کارایی مواد منفجره hmx,rdx که کاربرد زیادی در گلوله مشبک کاری دارند, از نظر تجربی مورد تحقیق قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مواد منفجره، خرج گود، گلوله مشبک کاری
 • حامد صالحی صفحه 50
  اثر کاتالیزور سرعت سوزش از نوع ترکیبات ترشیو بوتیل فروسن بر پایداری سوخت جامد مرکب مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های سوخت جامد مرکب بر پایه htpb آنیونی بوده و در دماهای محیط و 60 درجه سانتی گراد به مدت 61 هفته قرار داده شدند و در فواصل زمانی معینی تغییرات خواص مکانیکی, میزان سل, ژل و سختی آن مطالعه شد. درصد ژل در سوخت با گذشت زمان به صورت خطی افزایش یافت و افزایش کاتالیزور سرعت سوزش شیب این افزایش را به میزان قابل توجهی کاهش داده و موجب پایداری بیشتر سوخت گردید. میزان درصد ازدیاد طول سوخت در طول کهولت...
  کلیدواژگان: سوخت جامد مرکب، کاتالیزور سرعت سوزش، ترشیوبوتیل فروسن، کهولت، پایدار
 • علیرضا زارعی، شهرام قنبری صفحه 55
  روش افزایش استاندارد نقطه h براساس اندازه گیری اسپکتروفتومتری برای تعیین همزمان هیدرازین و استیل هیدرازین مورد بررسی قرار گرفت. این روش براساس اختلاف سرعت واکنش گونه های مذکور با n-n- دی متیل آمینوبنزآلدئید در حضور سدیم دودسیل سولفات در محیط اسیدی می باشد. نتایج نشان می دهد که می توان هیدرازین و استیل هیدرازین را بترتیب در گستره خطی 7/0-02/0 و 5-2/0 تعیین نمود. تحت شرایط بهینه, روش پیشنهادی برای تعیین همزمان هیدرازین و استیل هیدرازین در چندین مخلوط سنتزی و همچنین در مطالعه سینتیکی تبدیل هیدرازین به استیل هیدرازین مورد...
  کلیدواژگان: هیدرازین، استیل هیدرازین، افزایش استاندارد نقطه، h، اسپکتروفتومتری
 • مجتبی محتشمی فر، محمدابراهیم افشانی، علی صحافیان صفحه 66
  سوختهای بر پایه pvc از نوع سوختهای ترموپلاستیک هستند که شامل یک اکسید کننده معدنی, سوخت فلزی, بایندر pvc, نرم کننده و برخی افزودنیهای دیگر مانند کاتالیست سرعت سوزش می باشند. pvc بکار رفته در این نوع سوختها از نوع امولسیونی بوده و همراه با نرم کننده مناسب خواص مکانیکی لازم را تامین می کند. هدف این مقاله بررسی مشخصه های سرعت سوزش و خواص مکانیکی این پیشرانه هاست. تاثیر اندازه ذرات اکسید کننده و مواد مختلف کاتالیزور سرعت سوزش مورد بررسی قرار گرفته و ماده کرومیت مس به عنوان بهترین کاتالیزور انتخاب شده است. بررسیها...
  کلیدواژگان: pvc، کاتالیست، سوخت
 • مقاله آموزشی
 • اخبار
 • صفحه 81
 • تازه های مواد پر انرژی
  صفحه 84
 • معرفی
 • صفحه 86
 • ژورنال / همایش ها
  صفحه 87
 • راهنمای تدوین مقالات
  صفحه 92
 • فرم عضویت در انجمن مواد پر انرژی ایران
  صفحه 94
 • مزایای عضویت در انجمن مواد پر انرژی
  صفحه 95