فهرست مطالب

جستارهای شهرسازی - پیاپی 19-20 (بهار 1386)
 • پیاپی 19-20 (بهار 1386)
 • 136 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/07/25
 • تعداد عناوین: 20
|
 • حکمروایی شهری
 • حاکمیت شایسته حکمروایی شهری
  محمدحسین جهانشاهی صفحه 3
 • درآمدی بر الگوی حکمروایی شهری
  غلامرضا کاظمیان صفحه 5
 • حکمروایی شهری مبانی نظری و ضرورت شکل گیری آن در ایران
  صفحه 8
 • تحولات حکومت و دولت در عصر جهانی شدن, گذری از دولت
  جواد مهدیزاده صفحه 18
 • حاکمیت شایسته و ضرورت احیای حوزه عمومی
  کمال اطهاری صفحه 32
 • شهرسازی, حمل و نقل و حکمروایی شهری / در گفت و گو با محمدحسین جهانشاهی و سحر افشار
  محمدحسین شهیدی صفحه 38
 • نگاهی به تعاریف و مفاهیم حکمروایی
  محمدحسین جهانشاهی صفحه 45
 • انواع رویکردهای نظری در باره حکمروایی
  محمد تقی زاده مطلق صفحه 48
 • مساله حکمرانی و قانون جامع شهرسازی و معماری کشور
  دکتر عباس آخوندی صفحه 56
 • حکمروایی شهری و مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه
  منیژه لاله پور صفحه 60
 • مولفه ها و شاخص های حکمروایی شهری
  پاداش، جهانشاهی، صادقین صفحه 72
 • تجدید ساختار منطقه کلان شهری جاکارتا و ظهور یک شهر جهانی
  هوشنگ سرور صفحه 80
 • بودجه ریزی مشارکتی: تجربه پورتوآلگره برزیل
  کمال اطهاری، جمیله آبشناس صفحه 94
 • بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با رویکرد مشارکتی
  صفحه 104
 • برنامه ریزی محله ای (مبانی - تعاریف - مفاهیم و روشها)
  آراز امین ناصری صفحه 118
 • معرفی کتاب
 • دانشنامه شهر
  دکتر شهره خدابخشی صفحه 126
 • دولتهای توسعه گرا
  آراز امین ناصری صفحه 129
 • جهانی شدن و شهر
  الهام رحمت آبادی صفحه 130
 • حکمروایی شهری و تاثیر آن در کاهش فقر در کشورهای در...
  صفحه 131
 • همراه با سایر همکاران
  سحر افشار پورقربان صفحه 132