فهرست مطالب

پوشاک ایران - پیاپی 13-14 (فروردین - اردیبهشت 1385)
 • پیاپی 13-14 (فروردین - اردیبهشت 1385)
 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/08/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • یادداشت سردبیر
  صفحه 10
 • لباس و پوشاک ایرانیان در دوره افشاریه و زندیه
  حسین یاوری صفحه 12
 • لباس و پوشاک بانوان ارمنی
  حسین یاوری صفحه 16
 • مد برتر
  صفحه 19
 • شخصیت و ظاهر
  سیما فردوسی صفحه 26
 • لباس و پوشاک مردان استان هرمزگان
  حسین یاوری صفحه 29
 • الگوسازی و اهمیت آن در پوشاک
  نیره یونسی صفحه 32
 • گزارش سیزدهمین جشنواره و نمایشگاه مطبوعات کشور
  صفحه 36
 • آشنایی با پوشاک قدیم
  صفحه 39
 • تاریخچه مد در دهه 1970
  لیلا ایمنی ترجمه: لیلا ایمنی صفحه 40
 • مصاحبه با یکی از پیشکسوتان پوشاک ایران
  صفحه 42
 • رنگ و سلیقه رنگی
  حسین یاوری صفحه 46
 • پوشش و اخلاق جنسی
  عابدین مومنی صفحه 48
 • تزئینات روی پارچه
  هما کیانجاه صفحه 50
 • تاریخچه زارا
  لیلا ایمنی ترجمه: لیلا ایمنی صفحه 52
 • تاریخچه عطر
  لیلا ایمنی صفحه 54