فهرست مطالب

دندانپزشکی امروز - پیاپی 35 (شهریور 1386)
 • پیاپی 35 (شهریور 1386)
 • 60 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/08/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • حرف اول
  محمدرضا طاهریان صفحه 2
 • دنیای دانش
 • اکلوژن و بیماری های پریودنتال
  محمدرضا طاهریان ترجمه: دکتر محمدرضا طاهریان صفحه 4
 • بریج کامپوزیتی تقویت شده با فایبر
  جمشید صیادی صفحه 8
 • آزادسازی و ذخیره سازی مداوم فلوراید از گلاس آینومر
  ابراهیم دوستی صفحه 12
 • پدیده درد و اختصاصات آن در دندانپزشکی درد پالپ
  آرش صفوتی صفحه 13
 • تاریخ مصور دندانپزشکی
 • پیروان پیرفوشار در فرانسه و آلمان
  نسرین جهان پهلوان ترجمه: دکتر نسرین جهان پهلوان صفحه 19
 • طلایه داران دندان پزشکی در ایران
  رفیع کافیه صفحه 22
 • در آیینه فرهنگ و ادبیات
 • تصویر زندگی در آیینه خاطرات
  عباس منظرپور صفحه 23
 • باقرکچل / بخشی از کتاب در کوچه و خیابان نوشته ی دکتر عباس منظرپور
  صفحه 26
 • گزارش و خبر
 • دکتر عباس گودرزی از میان ما رفت / ادامه فعالیت کمیته نیکوکاری تعاونی دندانپزشکی در بم...
  صفحه 28
 • نان، تغدیه و دندانپزشکی
  محمد مهدی بهشتی صفحه 32
 • آنچه داریم
  صفحه 33
 • لیست تجهیزات
  صفحه 42
 • دنیای دندانپزشکی
 • خطر مرگ متعاقب خروج هیپوکلریت سدیم از انتهای کانال و ورود به فضای بافتی
  مرجان مینا ترجمه: دکتر مرجان مینا صفحه 43
 • دنیای انتشارات
 • معرفی کتاب
  صفحه 49
 • خلاصه انگلیسی
  صفحه 55