فهرست مطالب

بسپار - سال نهم شماره 7 (پیاپی 64، آذر 1386)
 • سال نهم شماره 7 (پیاپی 64، آذر 1386)
 • 68 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/08/11
 • تعداد عناوین: 25
|
 • سرمقاله
 • تحریم، تحدید یا فرصت?!
  صفحه 2
 • گزارش و گفت و گو
 • شکری است با شکایت...
  صفحه 3
 • فروش اعتباری نه، فقط نقد!
  صفحه 7
 • چتری برای همه...
  صفحه 9
 • یادداشت
 • حرکت های قهری، چرا!?
  صفحه 12
 • گزارش و گفت و گو
 • من هم حمایت می کنم!
  صفحه 13
 • در قطب صنعت رنگ کشور چه می گذرد?
  صفحه 16
 • تعامل پژوهش، آموزش و صنعت در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
  صفحه 18
 • سال رنسانس در پژوهشکده صنایع رنگ
  صفحه 21
 • اخبار داخلی
  صفحه 25
 • اخبار اقتصادی
  صفحه 28
 • تازه های علم و فن
  صفحه 32
 • مقالات
 • سالت اسپری: خیال یا واقعیت
  صفحه 34
 • اصول کلی پراکنش و پایدارسازی رنگدانه
  صفحه 40
 • رزین های ملامین و اوره فرمالدهید
  صفحه 42
 • کاربرد چسب ها در صنعت کفش
  صفحه 46
 • پوششهای حفاظتی با کارایی بالا در شرایط سخت
  صفحه 50
 • راهنمای بسپار
 • تلاش رزین سازان برای بقا
  صفحه 57
 • رنگهای ساختمانی معطر...، وقتی که دیوارها عطر پخش می کنند!
  صفحه 60
 • رنگ درشعر
 • فروغ فرخزاد
  صفحه 62
 • دیدگاه
 • جشنواره برگ ها و رنگ ها
  صفحه 64
 • چند رویداد
  صفحه 65
 • ارتباط
  صفحه 66
 • نظرخواهی در مورد واژه های تخصصی علوم و فناوری رنگ
  صفحه 68
 • بخش انگلیسی
  صفحه 70