فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 45 (تابستان 1386)
 • پیاپی 45 (تابستان 1386)
 • 66 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بررسی اثر مقدار و محل کوژبیشینه بر خواص آئرودینامیکی ایرفویل در نزدیکی سطح
  علی بخشنده رستمی، حسن قاسمی، فرهاد جعفر کاظمی صفحه 1
  در این مقاله به بررسی اثر مقدار و محل کوژ بیشینه بر نیروی برای تولید شده هنگام پرواز در نزدیکی سطح پرداخته شده است. برای محاسبه اثر سطح زمین از روش پانل استفاده گردیده است. برای مدل سازی ایرفویل از تکین های چشمه با قدرت ثابت و گردابه نقطه ای بر روی هر المان استفاده شده است. برای مدل نمودن اثر زمین، از توزیع چشمه بر روی زمین استفاده گردیده است. برای انجام...
  کلیدواژگان: اثر سطح زمین، روش پانل، اثر کوژ، خواص آئرودینامیکی، نیروی برآی، مرکز نیروی برآی
 • محاسبه و فرمولاسیون بودجه گرمایی روی حوضه خلیج چابهار
  حسین مروتی، افشین محسنی آراسته، جلال داداش پور، حسام الدین مهرفر صفحه 12
  بودجه گرمایی یکی از مواد مهم مطالعه فیزیکی دریاها و اقیانوس ها است که به علت تاثیر آن بر عوامل زیست محیطی و تراز سازه های دریایی و تراز سطح آب دریا، بررسی این موضوع اهمیت اساسی دارد. با عنایت به وجود سازه های دریایی متعدد در خلیج چابهار و موقعیت سوق الجیشی آن، محاسبه بودجه گرمایی خلیج، در این تحقیق بررسی می شود. با مطالعه فراسنج های مختلف موثر بودجه...
  کلیدواژگان: بودجه گرمایی، خلیج چابهار، ضریب درگ
 • 3 و 3- آزوبیس (6 - آمینو - 1 و 2 و 4 و 5 - تترازین) یک ماده منفجره پر انرژی و پر نیتروژن جدید
  رامین زیباسرشت صفحه 23
  ترکیب 3 و3- آزوبیس i، به عنوان یک ماده منفجره پر انرژی و پر نیتروژن جدید ساخته شده و با روش های مختلف متعارف از قبیل ir، nmr تجزیه عنصری، و تفرق اشعه ایکس تک بلوشناسایی گردید. مطالعه تفرق اشعه ایکس تک بلور این ماده نشان داد که ترکیب بصورت بیس سولواته dmso بوده و پیوندهای هیدروژنی بسیار قوی بین گروه های آمین و مولکول های dmso در شبکه بلوری ترکیب وجود دارد...
  کلیدواژگان: آزوبیس، مواد پر نیتروژن، مواد پر انرژی، سنتز
 • روش های عددی انتشار امواج آکوستیکی
  افشین محسنی آراسته، محمدرضا سهیلی فر، آرش گوران اوریمی صفحه 29
  انتشار صوت در اقیانوس به طور ریاضی با معادله ی موج و براساس پارامترها و شرایط مرزی اقیانوس بیان می شود. پس از مدل سازی ریاضی انتشار امواج آکوستیکی در اقیانوس، به مدل های عددی برای حل این معادلات خواهیم رسید. چهار روش عمده ی مدل سازی عددی انتشار امواج صوتی در اقیانوس به ترتیب عبارتند از: روش های پرتو، مدل های عادی، میدان سریع و معادلات سهموی. در این...
  کلیدواژگان: مدل سازی انتشار امواج آکوستیکی، روش پرتو، روش مدل های عادی، روش میدان سریع، روش معادلات سهموی
 • کارکردها و مولفه های بنیادین سیستم های مختلف تولید
  حبیب الله سیاری صفحه 34
  در طی چند دهه گذشته سطح کیفیت محصولات و خدمات تولیدی در سطح جهان به گونه اعجاب آوری دگرگون و بهبود یافته است. به طوری که تولید را به عنوان یک سلاح رقابتی مطرح نموده اند. همچنین سازمان های تولیدی در محیطی قرار گرفته اند که از ویژگیهای آن می توان به افزایش فشار رقابتی، تنوع در محصولات، تغییر در انتظارات اجتماعی و افزایش سطح توقع مشتریان اشاره کرد. لذا انتخاب...
  کلیدواژگان: تولید صنعتی، تولید چابک، تولید ناب، تولید به موقع، تولید در کلاس جهانی، کیفیت
 • ردگیری چندین هدف در تصاویر سونار با استفاده از فیلتر GM-PHD
  مجید آقابابایی، محمدرضا سهیلی فر صفحه 39
  ردگیر چند هدفی با چگالی احتمال چند فرضی که دارای توزیع گوسی می باشد جهت حل مسئله ردگیری چندین هدف در تصاویر سونار ارائه گردید. بر مبنای آن می توان مسیر پیوسته یک هدف را در تصاویر بدست آمده از طریق سونار مشخص نمود. در این مقاله ضمن ارائه این روش، نتایج آن در تصاویر سونار با حضور بازگشتی های ناخواسته با نتایج بدست آمده از فیلتر ذره ای با چگالی احتمال...
  کلیدواژگان: ردگیری، فیلتر gm-phd، تصاویر سونار
 • محاسبه و فرمولاسیون ضریب درگ سطح دریا و تنش باد روی حوضه خلیج چابهار
  حسین مروتی، افشین محسنی آراسته، جلال داداش پور، حسام الدین مهرفر صفحه 46
  با عنایت به وجود سازه های دریایی متعدد در خلیج چابهار و موقعیت سوق الجیشی آن،محاسبه تنش باد در خلیج با در نظر گرفتن ضریب درگ، در این تحقیق بررسی شد. با مطالعه فراسنج های مختلف موثر بر تنش باد از قبیل سرعت وزش باد و ضریب بدون بعد محلی، محاسبه تنش باد و ضریب درگ در این خلیج براساس داده های سازمان هواشناسی و جدیدترین روابط ارایه شده، انجام شد. نتایج...
  کلیدواژگان: خلیج چابهار، سرعت و تنش باد، ضریب درگ سطح دریا
 • بیلان آبی دریای خزر (مازندران، کاسپین) و نقش آن در شرایط مورفولوژیکی و اکولوژیکی محیط آن
  احمد معتمد صفحه 54
  دریای خزر دریاچه بسته ای است با وسعت حدود 360000 تا 400000 کیلومتر مربع بسته به سالهای پر باران در شمال ایران و در جنوب روسیه که بین کشورهای قزاقستان در شرق و آذربایجان در غرب قرار گرفته است. نظر به وسعت زیاد آن بعنوان دریا از آن یاد می کنند. محدوده دریای خزر بین 5/36 تا 5/47 درجه عرض شمالی و طول 49 تا 54 درجه شرقی بوده که در امتداد 1250 کیلومتر شمالی...
  کلیدواژگان: دریاچه بسته، تتیس، فروژه، خلیج قره بغاز، ولگا