فهرست مطالب

نمایش - پیاپی 99-100 (آذر و دی 1386)
 • پیاپی 99-100 (آذر و دی 1386)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/10/20
 • تعداد عناوین: 26
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • گفتگو با حسین پارسایی
  صفحه 3
 • گفتگو با مجید سرسنگی
  صفحه 5
 • نگاه ویژه: نقد و تحلیل
  صفحه 7
 • گفتگو با فرشید ابراهیمیان
  صفحه 8
 • گفتگو با ژان - پیر سارازاک
  صفحه 12
 • نقد ساختاری و تحلیلی
  صفحه 16
 • روش نقد نمایشنامه و اجرا
  صفحه 22
 • رویکردهای تکوینی و تفسیری در نقد و زایش معنا
  صفحه 32
 • نقد تکوینی بر نمایشنامه هانری چهارم
  صفحه 39
 • نقد دراماتیک در مواجه با میزانسن
  صفحه 42
 • نظرخواهی از منتقدان در باره نقد
  صفحه 45
 • گزارش حسی از تئاتر
  صفحه 50
 • نقد نمایشنامه افرا
  صفحه 54
 • نگاهی به نمایش اتاق شماره 6
  صفحه 61
 • نگاهی به نمایش آهو به وقت انفجار
  صفحه 64
 • نگاهی به نمایش هملت
  صفحه 66
 • بازی قصه
  صفحه 68
 • نمایش سازی نوین از قصه های دیرین
  صفحه 72
 • گزارش چهارمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
  صفحه 74
 • قلمرو تقلید و نقش پوشی
  صفحه 78
 • تاثیر سیاست بر کمدی های معاصر آمریکا
  صفحه 80
 • نمایشنامه کوتاه
  صفحه 84
 • گزارش پنجمین جشنواره تئاتر رضوی
  صفحه 86
 • سفرنامه پنجمین گردهمایی هنرمندان تئاتر دفاع مقدس
  صفحه 88
 • رویدادها
  صفحه 90