فهرست مطالب

 • سال بیست و سوم شماره 7 (فروردین 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/01/11
 • تعداد عناوین: 22
|
 • تردید نکنید با اطمینان بیاموزید؟
  صفحه 1
 • علم تدریس یا هنر تدریس
  محمدحسن بهروزیان صفحه 2
 • یادگیری بر مبنای مسئله
  میترا دیلمقانی، اکرم رحیمی صفحه 3
 • مریم شریف زاده صفحه 4
 • مدل اتمی
  مازیار حسن زاده صفحه 5
 • ساخت دستگاه سیم پیچ پرتابی
  محمد مهدی سلطان بیگی صفحه 6
 • صفر و یک
  فاطمه شهرزادی صفحه 8
 • بادگبری از طربق تلفن همراه
  فاطمه اشترانی صفحه 9
 • پرورش تفکر حلقه ای مفقوده در تعلیم وتربیت
  مجید حبیبی پور صفحه 10
 • برنامه ی درسی سازگار با عملکرد مغز
  فرخ لقا رئیس دانا صفحه 11
 • نگاهی به ساختار تشکیلاتی نظام برنامه ریزی درسی چند کشور جهان
  سید رضا رضوی صفحه 12
 • تاثیر بازی های رایانه ای بر یادگیری
  محبوبه عسگری صفحه 13
 • غلام رضا یادگار زاده صفحه 14
 • تاثیر تمرین کلاسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز
  شهره بی پروا، احمد شریفان صفحه 15
 • یادگیری از طریق انجام پروژه ی علمی
  معصومه نژاد حسینی صفحه 16
 • خدیجه بهشتی صفحه 17
 • ناصر نادری صفحه 18
 • کاربرد هوش های چندگانه در کلاس
  داوود سلیمی صفحه 19
 • پدیده ای فراتر از تسهیل آموزش
  محسن وزیری ثانی صفحه 20
 • معرفی کتاب -آموزش پرورش محور
  رامین حسینی صفحه 21
 • معرفی کتاب -یاددهی، یادگیری با رویکرد فعال
  آذر زمانی صفحه 22