فهرست مطالب

Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences - Volume:3 Issue: 1, 2003

Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences
Volume:3 Issue: 1, 2003

 • 73 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1381/10/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ارزیابی سفالومتریک بیماران تالاسمی به روش آنالیز مک نامارا در دامنه ی سنی 9 تا 17 سال در شهر شیراز
  حمیدرضا پاکشیر، خدیجه مینا صفحه 1
  هدف از این پژوهش ارزیابی و مقایسه مورفولوژی کرانیوفاشیال بیماران تالاسمیک (تالاسمی ماژور) با افراد طبیعی از نظر اسکلتی (کلاس I) است. برای این منظور، یکصد و دو بیمار تالاسمی 9 تا 17 سال با میانگین سنی 13 سال و هفتاد و هشت فرد طبیعی کلاس I، در همان دامنه‎ی سنی و با میانگین سنی 5/13 سال برگزیده و پرتونگاری سفالومتری آنان بر پایه‎ی آنالیز مک نامارا بررسی شدند. یافته ها نشان داد که تالاسمی ماژور اثری چشمگیر بر اجزای مجموعه‎ی اسکلتی سر و صورت دارد، که مهمترین آنان عبارت هستند از: وجود رابطه‎ی اسکلتی کلاس II در همه‎ی بیماران به علت رتروژن فک پایین، رشد عمودی قابل ملاحظه‎ی فک پایین، کاهش بعد جلویی- پشتی صورت، افزایش نمایش دندانی (Tooth show)، کاهش زاویه‎ی نازولبیال و جلوزدگی دندان‎های ثنایای فک پایین.
  کلیدواژگان: تالاسمی ماژور، ارزیابی سفالومتریک، آنالیز مک نامارا
 • مهدی تبریزی زاده، حمیدرضا جبرئیل صفحه 12
  یکی از عوامل مهم در موفقیت درمان ریشه دندان، تعیین درست طول کانال برای آماده سازی آن است. روش رایج برای اندازه‎گیری طول کانال، بهره‎گیری از پرتونگاری است، که در برخی موارد، با محدودیت‎ها و دشواری هایی روبه‎رو می‎گردد. به تازگی کاربرد ابزارهای الکترونیکی به عنوان یک روش کمکی برای تعیین طول کانال ریشه دندان، در میان دندانپزشکان عمومی و اندودنتیست‎ها مورد توجه واقع شده است. هدف از این پژوهش بررسی دقت دو دستگاه، آپکس یاب ساخت ایران بود. برای انجام این بررسی 28 دندان تک ریشه و تک کانالی گردآوری گردید. در آغاز طول واقعی کانال‎ها، با بردن فایل به درون کانال و جا دادن آن در موقعیت نوک به نوک با اپیکال فورامن تعیین شد. سپس، ریشه دندان‎ها تا ناحیه طوق در محیط آزمایشگاهی فراهم شده از محلول فسفات بافر شده دارای یک درصد آگار وارد گشته و در همان جا ثابت شدند. سرانجام با دستگاه های آپکس یاب DMG وForamatron V، طول کانال دندان‎ها در شرایط خشکی و وجود رطوبت در درون کانال دندان‎ها، اندازه‎گیری و ثبت گردید. یافته این پژوهش نشان داد که دقت دستگاهForamatron V برای تعیین طول واقعی کانال در شرایط خشک 75 درصد (21 مورد) و در شرایط وجود رطوبت 4/71 درصد (20 مورد) است. دقت دستگاه DMG در شرایط خشکی 2/64 درصد (18مورد) و در شرایط وجود رطوبت 6/53 درصد(15 مورد) بود. میانگین طول‎های برآورده شده با این دو دستگاه با یکدیگر اختلافی معنی‎دار نداشت با توجه به یافته های این بررسی، استفاده از دستگاه های آپکس یاب الکترونیکی، به عنوان یک ابزار کمکی در کنار پرتونگاری می‎تواند سودمند باشد.
  کلیدواژگان: آپکس یاب، طول کارکرد، اپیکال فورامن
 • شعله شهیدی، عیسی مظفری صفحه 21
  برای انجام سیالوگرافی غدد بزاقی اصلی معمولا از شیوه های پرتونگاری لاترال آبلیک و لاترال حقیقی مندیبل استفاده می گردد. به تازگی نیز روش پانورامیک به عنوان یک روش جایگزین معرفی شده است. از این میان روش لاترال حقیقی مندیبل که در آن از زوایای90 درجه پرتو تابشی استفاده می گردد، کمترین میزان دستورشن (distrotion) تصویری را دارد اما این روش با توجه به افزوده شدن سایه مندیبل سمت دیگر روی منطقه مورد مطالعه، توان تشخیصی کمتری نسبت به دو روش دیگر دارد. در این پژوهش امکان حذف سایه های اضافی و افزایش توان تشخیصی روش لاترال حقیقی به کمک تفریق رایانه‎ای به صورت آزمایشگاهی بررسی شد. برای انجام این کار از یک جمجمه خشک و 12 عدد لوله آنژیوکت استفاده شد که در درون آنها 29 ضایعه مصنوعی به ابعاد 2 تا 5 میلیمتر فراهم شده بود. هفت مشاهده گر متخصص یا دستیار رشته رادیولوژی تصویرهای دیجیتایز شده‎ی شبه سیالوگرام را پیش و پس از تفریق رایانه‎ای بررسی کردند. یافته ها بوسیله‎ی آزمون های «مجذور کای» (Chi-Square) و «توزیع فراوانی حساسیت») (Sensitivity Freqency Distribution آنالیز گردید. یافته ها نشان داد که استفاده از تفریق رایانه‎ای باعث افزایش آشکار توان تشخیصی در روش لاترال حقیقی مندیبل می گردد (P<0.05). در حالی که تغییرات به دست آمده در مورد روش لاترال آبلیک از نظر آماری معنی دار نبودند(P>0.05). از این پژوهش نیز نتیجه گرفته شد که اگر برای کاهش دستورشن تصویر، روش لاترال حقیقی را جایگزین لاترال آبلیک نماییم، می توان از تفریق رایانه‎ای برای افزایش دقت تصویر بهره جست.
  کلیدواژگان: تفریق رایانه ای، سیالوگرافی، لاترال حقیقی مندیبل، لاترال آبلیک مندیبل
 • لعیا صفی، کامران عبداللهی صفحه 29
  یکی از علل مهم شکست درمان ریشه ناتوانی در پیدا کردن و پرکردن کانال است. در یک درمان موفق اندو، مشخص کردن و درمان تمام کانال‎ها از اهمیتی ویژه برخوردار است و آگاهی از آناتومی طبیعی و تفاوت‎های احتمالی، تعیین کننده است. هدف از این پژوهش بررسی گذشته نگر شیوع درمان ریشه، آناتومی و مورفولوژی دندان و کانال‎های مربوط به آنها، در بیماران درمان شده در بخش درمان ریشه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی 79-1378 است. برای این بررسی از کلیشه های پرتونگاری مربوط به بیماران استفاده گردید. نمونه ها، در صورتی انتخاب می‎گردید که کلیشه های پرتونگاری اولیه و تشخیصی، اندازه‎گیری طول کارکرد، ارزیابی Tug back و پر کردگی پایانی در دسترس بود و در دندان‎هایی که احتمال کانال‎های اضافی موجود بود فیلمی با تغییر زاویه افقی (به مزیال یا دیستال) گرفته شده باشد. با مشخصات فوق 408 دندان بررسی گردیدند. در این بررسی، درصد دندان‎های درمان شده، تعداد ریشه ها، تعداد کانال‎ها و نوع کانال‎ها برای هر دندان بررسی شده است. یافته ها نشان داد که 48 درصد از دندان‎ها به فک پایین و 52 درصد به فک بالا مربوط بودند. بیشترین دندان اندو شده، مولر فک پایین، با 21 درصد و کمترین دندان درگیر، کانین فک پایین، با 9/2 درصد که با مطالعات قبلی در این زمینه، همخوانی نسبی دارد. علت اختلاف در درصد اشکال مختلف کانال‎ها را، می‎توان به وجود تفاوت‎های نژادی، روش پژوهش (درون دهانی و خارج دهانی) روش ارزیابی (پرتونگاری، برش و سایش، قالب‎گیری و تزریق رنگ و شفاف سازی) نسبت داد.
  کلیدواژگان: شیوع درمان اندو، آناتومی داخلی دندان های دایمی
 • علی اصغر علوی، رسول قیصری زردک صفحه 37
  یکی از شاخص‎های بهداشتی سازمان بهداشت جهانی، بهداشت و سلامت دهان و دندان است. دندانپزشکان عمومی و گرایش های گوناگون تخصصی دندانپزشکی، نقش اساسی و عمده در روند بهبود سلامت دهان و دندان دارند. شناخت گرایش‎های تخصصی دندانپزشکی و آگاهی در باره‎ی کارکرد و وظایف هر یک از آنها از سوی جامعه دارای اهمیت بسیار است. در این بررسی کوشش شده است که این شناخت در جامعه دانشگاهی شهر شیراز ارزیابی گردد، و به نظر می‎رسد که برای شناساندن هر چه بهتر تخصص‎های گوناگون دندانپزشکی در سطح جامعه، به تلاش بیشتری نیاز است.
  کلیدواژگان: گرایش های تخصصی دندان پزشکی، کارکرد وظایف، شناخت
 • منوچهر گشتاسب پور، هنگامه خسروپناه صفحه 49
  این پژوهش برای بررسی بالینی قابلیت بازسازی بافت های پریودونتال در آسیب های فورکای درجه ی دوم مولارهای فک پایین، بر پایه ی اصول بازسازی هدایت یافته ی بافتی انجام گرفت. شمار 22 زوجی درجه ی دوم فورکا درمولارهای اول و دوم فک پایین، از ده بیمارمورد بررسی قرارگرفتند. هربیمار دارای دست کم دو آسیب فورکای همانند در دو سوی فک پایین بودند، یکی از آنها، به طور تصادفی، به عنوان منطقه ی آزمایش و دیگری به عنوان منطقه ی شاهد، پس ازگذشتن دو ماه از مرحله ی نخست درمان پریودنتال، بررسی شدند. در آغاز اندازه‎گیری های بالینی انجام گرفته، سپس، با استفاده از فلاپ موکوپری استیال درسمت باکال و لینگوال، ناحیه از بافت گرانوله و جرم زدوده شد، در سمت شاهد فلاپ، به جای اول برگردانده و بخیه گردید و در سمت آزمون، یک قطعه ی رابردم سترون پس از سوراخ کردن بر طوق دندان های ناحیه گذاشته و فلاپ به جای اول برگردانده و بخیه گردید. دو هفته ی بعد، بخیه برداشته شد. به بیمار کپسول داکسی سایکلین 100 میلی گرمی، دو بار در روز، برای دوهفته وکلرهگزیدین 2/. درصد دو بار در روز برای 6 هفته داده شد. پس ازگذشت 6 ماه ازعمل، اندازه‎گیری های بالینی تکرار گردید و برای اندازه‎گیری های بافت سخت، جراحی دو باره در دو سمت آزمون و شاهد انجام گردید. بیشتر معیارها بهبودی در ناحیه ی آزمون را نشان می‎دادند. شاخص لثه، 68 درصد، در برابر 22 درصد، شاخص پلاک 64 درصد در برابر14درصد، سطح اتصال عمودی تا90درصد در برابر 59 درصد، سطح چسبندگی افقی 100 درصد در برابر 45 درصد به ترتیب برای گروه های آزمون و شاهد بودند. تنها تحلیل لثه، افزایش یافته بود که برای گروه آزمون 92 و برای گروه شاهد 55 درصد بود. یافته های این بررسی کوتاه مدت، اثر مثبت رابردم را به عنوان غشای بازدارنده در افزایش ترمیم آسیب های فورکای درجه ی دوم فک پایین نشان می‎دهد.
  کلیدواژگان: بازسازی هدایت یافته بافتی، درگیری فورکا، رابردم، مطالعه بالینی
 • الهیار گرامی صفحه 59
  حرکت دندان یکی از مباحث پای های در دانش ارتودنسی به شمار می‎آید، که حجمی از پژوهش‎ها را به خود اختصاص داده و می‎دهد. گوناگونی موجود در سیستم‎های نیرو و حرکات دندانی بسیار هستند. در این پژوهش، یکی از پرسش‎های ممکن مطرح بوده است. پرسش این است که، آیا جابه‎جایی مرکز مقاومت در حرکات گوناگون دندانی، به شرط ثبات نیرو یکسان است؟ برای آشکار ساختن این مسئله، روش المان محدود به کارگرفته شده. جابجایی یکسان مرکز مقاومت در مسیر اعمال نیرو، بدون در نظر گرفتن نسبت‎های گوناگون گشتاور به نیرو اعما شده و با توجه به ثابت بودن میزان نیرو به کمک نمودار نمایشی ساده از یک اصل مکانیک است.
  کلیدواژگان: مرکز مقاومت، نسبت گشتاور به نیرو، روش المان محدود (FEM)
 • مهران مرتضی، غلامحسین بردستانی، محسن دانش صفحه 66
  شیوع و شدت فلوروزیس و میزان DMFT در میان دانش آموزان دوره راهنمایی شهرستان دیر از بنادر استان بوشهر با روش نمونه‎گیری خوشه‎ای تصادفی بررسی شد. این پژوهش بر روی 15 درصد از دانش آموزان پسر و دختر (281 نفر پسر و 225 نفر دختر در گستره‎ی سنی 11 تا 16 سال) انجام گرفته است. در این بررسی میزان کلی فلوروزیس 85 درصد بوده، در حالی که میانگین کل DMFT از میزان 8/1 فراتر نرفته است. رابطه فلوروزیس و میزان DMFT نیز از لحاظ آماری با اهمیت بوده است. با به کارگیری شاخص Dean در این بررسی آشکار شد، که شماری زیاد از دندان‎ها در درجه های 1 و2 فلوروزیس قرار داشته‎اند (P=0.001). دندان‎های یاد شده بیشترین میزان پوسیدگی را در درجه‎ی 4 (میانگین 9/3) و کمترین پوسیدگی را در درجه‎ی 2 (میانگین 06/1) شاخص گفته شده نشان داده اند. درباره‎ی شیوع فلوروزیس در دختران و پسران اختلافی آشکار مشاهده نشده است. میانگین اجزای DMFT کل، به ترتیب 62/1=D، 04/0=M و 13/0=F به دست آمده است. در این بررسی بالینی از پرسشنامه و آزمون‎های آماری Analysis of Variance، Chi-Square، Duncan بهره گرفته شده است.
  کلیدواژگان: فلوروزیس دندانی، شهرستان دیر، DMFT
|
 • Cephalometric Evaluation of Thalassemia Major Using Mc.Namara Analysis of Patients Aged 9-17 Years Old in Shiraz
  Hr. Pakshir, Dmd, Mscd, Kh. Mina, Dmd Page 1
  The purpose of this study was to evaluate and compare the craniofacial morphology of thalassemic patients with normal class I skeletal individuals. Cephalometric analysis, based on Mc.Namara,s method, of 102 thalassemic patients between 9-17 years old (mean age, 13) and 78 control cases with the same age range (Mean, 13.5) were carried out. Results showed that thalassemia major has significant effects on components of the craniofacial complex including: Existence of a moderate class II skeletal discrepancy due to mandibular protrusion, pronounced vertical mandibular growth tendency, decreased anterior-posterior dimension of face, increased tooth show, decreased nasolabial angle and prominent mandibular incisors.
 • M.Tabrizizadeh, Dmd, Hr Jabraeil, Dmd Page 12
  Successful root canal treatment depends upon the accurate determination of canal length to achieve adequate biomechanical preparation of canal. The generally accepted method for working length determination, is radiographic method. Use of electronic divices for working length determination has recently gained considerable popularity among both general dentists and endodontists. The aim of this study was to compare the accuracy of two apex locators (made in Iran) which were from first generation. A set of 28 single root teeth with one canal was gathered for study. At first, the actual root canal length was determined with placing a file into the canal so that the file tip was seen at the apical foramen. Then, the teeth were placed in the experimental model containing buffered phosphate saline with 1% agar to the cervical area and fixed in that position. The root canal length of these teeth were determined using the DMG and Foramatron V Apex locators in dry and wet conditions and the data were registered. The results of this study showed that Foramatron V accuracy in length determination in dry condition was 75% (21samples) and 71.4% (20 samples) in wet condition. DMG accuracy in dry condition was 64.2% (18 samples) and 53.6% (15 samples) in wet condition. There were no significant statistical differences between actual length mean and length mean evaluated by DMG and Foramatron V apex locators in dry and wet conditions. we concluded that electronic apex locators could be a useful adjacent for determining the working length of root canal.
 • Sh. Shahidi, E. Mozaffari Page 21
  Lateral oblique and true lateral view of mandible are usually used for sialographyof major salivary glands. Panoramic view has been recently introduced as areplacement procedure. Among these techniques, true lateral view of mandible with900 horizontal and vertical angles of projection has the least distrotion in images ofsalivary glands and duct patterns. But this technique because of super imposition ofshadow of mandible of the opposite side, has lower diagnostic capability comparedwith the other two techniques. In the present study, probability of removingoverlapping shadows and improving of diagnostic power of true lateral views with invitro digital subtraction procedure has been evaluated. In this research a dry skull and12 angio-catheter tube sets with 29 artificial filling defects measuring about 2 to 5 mmprepared in them was used. A total of seven radiologists and residents of medical andmaxillo facial radiology evaluated digitized para-sialographic images before and afterdigital subtraction procedure. The results were analyzed with “Chi-square” and“Distribution-sensitivity frequency” tests. Data from analysis showed apparentimproved diagnostic capability in true lateral view of mandible by using digitalsubtraction technique (P<0.05) while there was no statistically significant difference inlateral-oblique view of mandible (P>0.05). In conclusion, the present study showed ifwe replace lateral oblique view by true lateral of mandible to decrease distortion ofsialography images, it is possible to improve image accuracy by digital subtractiontechnique.
 • L. Safi, K. Abdolahy Page 29
  Failure to find and to fill an canal has been demonstrated to be a causative factor in the breakdown of an endodontic treatement. It is almost importance that all canals to be located and treated during the course of root canal therapy. Knowledge of normal pulp anatomy and their variation are critical. A retrospective study was conducted to evaluate frequency, anatomy and morphology of endodontically treated teeth at Endodontic Department of Shiraz Dental School (1999). For this study, the radiographic films of endodontically treated teeth were used. The samples would have been selected, if radiographic films, including initial diagnostics, working length determination, tug back evaluation and final obturation were, and also, for the teeth with additional canals, a radiographic film with different horizental angle (Shift techniques) was taken. With this criteria, 408 teeth were selected. Percentage of treated teeth, number of roots, types and number of root canals for each tooth were studied. The result was revealed, that 48 percent of treated teeth were in the mandibular arch and 52 percent were in the maxillary arch. The most frequent treated teeth were mandibular first molars (21 percent) and the least frequent treated teeth were mandibular canines (2.9 percent). Our findings have simillarity to those from reported of previously studies. (In Vitro and in Vivo) The difference between studies is the result of ratial differences, methods of study (Invivo or Invitro) and methods of evaluation (Radiography-sectioning-resin casting-dye injection/clearing & scanning electron microscopy)
 • Aa.Alavi, R. Gheyssarizardak Page 37
  According to the health program of WHO, oral health is one of the factors that has to be consider for health index of different societies. Dental schools, general dentists and specialized dentists, play an important role in this regard. Also awareness of the people from postdoctoral program of dental School and knowing the duties of each specialized dentist will increase the efficacy of dental treatments. In this study we try to evaluate the awareness of students of different schools except dental school of Universities, in the city of Shiraz toward this subject. The result that is the degree of awareness is not enough and more effort is needed to introduce different dental specialities.
 • M. Goshtasbpour, H. Khosropanah Page 49
  The present clinical trial was designed to evaluate the regeneration potential of the periodontal tissues in degree II mandibular molar furcation defects, using rubber dam as the barrier membrane to achieve guided tissue regeneration. 22 pairs of degree II mandibular furcation involvements at buccal or lingual side from 10 healthy adult periodontitis patients having the age range at 27-58 years were studied. Each patient had symmetrical degree II furcation invasion located of right & left side of mandibular jaw. Two months after completion of phase I, base line clinical measurements were taken and the two symmetrical class II furcation lesions in each subject were randomly assigned either to test or to control treatment procedure. The same sequence of surgical procedures were used for test & control side except placement of rubber dam at the test area. After completion of surgery, interdental suturing and post operative care were given. Doxycyclin 100 mg two times daily for two weeks & chlorhexidin 0.2% for 6 weeks were prescribed. Sutures were removed after two weeks & rubber dam were removed after 6 weeks. Six months post surgery, clinical measurements were retaken and surgical reentry performed and hard tissue measurements repeated. Comparing the results of the test and control sites with the exception of recessions which were more pronounced at the test sites, all other parameters showed more improvements on the test sites indicating the potential of rubber dam as a barrier membrane to cause guided tissueregeneration and promote healing of furcation lesions.
 • Geramy, Dmd, Mscd Page 59
  Tooth movement can be considered as one of the most important fields of research in orthodontics. A basic question in tooth movement has been evaluated. Does "CRes" move the same distance in different types of tooth movement while the force is kept constant? According to biomechnics, the applied force is the main determinant of ''CRes" translation. FEM was employed to evaluate the problem. A 3D model was desinged and built in ANSYS Ver 5.40. The same amount of root displacement at the level of "CRes" along the force vector was shown while the force was kept constant. There were different M/F ratios with a constant force. In this way, the efficiency of FEM was provedagain and a simple mechanical law was also shown clearly.
 • M. Mortazavi, Dmd, Mscd, Gh. Bardestani, Dmd, M. Danesh, Dmd Page 66
  The present research was carried out on 506 school children, which wereselected according to clustering random sampling. Duncan test, Chi-Square testand Analysis of Variance were applied. The results included:1.The percentage offluorosis was 85% and the flourosis prevalence was more in male than female,however, the differences were not statistically significant. 2. There wasstatistically significant relation between flourosis and DMFT score. 3. UsingDean’s criteria, a large number of cases (p=0.001) had dental fluorosis (grades 1to 2). 4. The highest degree of dental caries was found in the grade 4 of fluorosis.In the meantime, the lowest degree of decayed teeth had been observed amongless fluorosed teeth (grade 2). 5. No statistically significant relation was foundbetween fluorosis and sex. 6. The mean DMFT score was 1.8 and the mean ofDMFT components were: D=1.62, M=0.04 and F=0.13