فهرست مطالب

 • پیاپی 25 (آذر و دی 1381)
 • 63 صفحه، بهای روی جلد: 3,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1379/10/12
 • تعداد عناوین: 16
|
 • راهبردهای مرکز تجارت بین المللی تهران
  صفحه 2
 • ارزشهای اسلامی
  صفحه 4
 • برج توکیو
  صفحه 6
 • عصر مجازی
  صفحه 8
 • معرفی اجمالی اثرات ناشی از باد بر سازه های بلند
  انوشیروان انصاری صفحه 15
 • سیستم اطلاعات مدیریت در یک نگاه
  محمود خدام صفحه 19
 • شمای کلی یکپارچگی اطلاعات در یک سیستم اطلاعاتی مدیریتی
  صفحه 21
 • رونق یا رکود؟
  روبرت ساموئلسون ترجمه: شیوا تقوی صفحه 24
 • صنعت نمایشگاهی در آفریقای جنوبی
  ج. بین. ترافائین ترجمه: شاهرخ مدرس صفحه 26
 • مهندسی معکوس
  عبدالله جعفری صفحه 30
 • برج مخابراتی و تلویزیون شانگهای چین
  صفحه 33
 • نگرشی به جهانی شدن
  مهدی کاظمیان صفحه 38
 • شرایط عمومی پیمان
  محمد یاسین زردشتیان صفحه 41
 • مروری بر پیشرفت سازه های فضایی درچین
  ستاره توکلی صفحه 46
 • اخبار یادمان
  صفحه 58
 • گزارش پیشرفت پروژه / انگلیسی
  صفحه 63