فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 3 (پاییز و زمستان 1386)
 • تاریخ انتشار: 1387/05/28
 • تعداد عناوین: 18
|
 • صفحه 6
 • صفحه 7
 • دکتر مهوش صلصالی صفحه 8
  متاپارادایم دیدگاه جهانی یک دیسیپلین است که پدیده های اصلی مورد توجه آن دیسیپلین را معرفی می کند و توضیح می دهد که چگونه دیسیپلین با آن پدیده ها به روش منحصر به فردی رفتار می کند. تعدادی از دانشمندان پرستاری متاپارادایم های پرستاری را از جمله شخص،سلامت، محیط و پرستاری معرفی کرده اند.مفهوم مراقبت جایگاه ویژه ای را در متون پرستاری به خوداختصاص داده و به عنوان جوهره پرستاری معرفی شده است. مراقبت از دیدگاه اسلامی به خوبی در متون پرستاری معرفی نشده است و درک نادرستی در خصوص مفهوم و عملکرد اسلام در زمینه مراقبت بهداشتی و فعالیت پرستاری وجود دارد.هدف این مقاله فراهم کردن اطلاعاتی راجع به دیدگاه اسلامی در خصوص مراقبت، معنویت و متاپارادایم های پرستاری است.
 • دکتر ابوالفتح لامعی صفحه 22
  ادغام به عنوان یک مفهوم ممکن است برای بسیاری از کسانی که از آن استفاده می کنند گنگ و مبهم باشد. تحلیل مفهوم ادغام موجب می شود ابعاد، ویژگی ها، کاربرد ها، عوامل موثر برآن و پیامدهای آن روشن گردد.
  به عبارت دیگر مفهوم، کاربردی شود. بنابراین با تحلیل مفهوم ادغام و ارائه یک تعریف روشن از آن، اول اینکه زبان مشترک به وجود می آید و دوم اینکه با روشن شدن ابعاد آن، می توان میزان تحقق ادغام را سنجید. و بالاخره با تعیین این که کجا هستیم می توان برنامه هایی را برای حرکت به سمت جلو و دستیابی به ادغام بیشتر طراحی و اجرا کرد. مطالعه حاضر شامل می باشد.
 • دکتر افشین عبدی راد، دکتر بابک صراف پور، دکتر سیاوش قنبری صفحه 31
 • دکتر موسی زرگر، دکتر بهارک ثابت دیوشلی، دکتر وفا رحیمی موقر صفحه 40
  تیم تروما تیمی است که جهت مراقبت و درمان بیماران ترومایی توسط یک رهبر که پزشک متخصص است هماهنگ م یشوند. هدف مقاله حاضر این است که تیم تروما، اهمیت آن و وظایف اعضای آنرا معرفی کند و سپس به طور خاص به رهبری تیم تروما پرداخته، با بررسی علمی و بر اساس شواهدارزیابی کند که چه کسی بهتر است رهبری تیم تروما را به عهده داشته باشد.
  بررسی مطالعات انجام شده در جوامع مختلف نشان می دهد بهترین راهکار جهت ارتقاء بهینه عاقبت بیماران ترومایی بخصوص بیماران آسیب دیده شدید،ارائه خدمات درمانی در غالب یک تیم تخصصی تروما می باشد. بدیهی است فعالیت این تیم در غالب یک سیستم منسجم به نام سیستم تروما بهترین پاسخ را دارد. از جمع بندی نظر افراد خبره در مقالات و در کشور و وضعیت موجود، م یتوان پیشنهاد کرد که تاسیس مراکز ترومای درجه 1و 2و 3 و 4 و تشکیل تیم تروما و رشته فلوشیپ جراحی تروما در کشور ضروری می باشد.
  جراح تروما در مراکز ترومای درجه 1و 2 مسئولیت رهبری تیم تروما را به عهده خواهد داشت و مراکز ترومای درجه 3 توسط جراح عمومی با بصیرت خوب به اداره شوند لذا توجه خاص به آموزش (Multiple Trauma) بیمار ترومای متعدد است.
 • دکتر محمد حسن لطفی، امیر حسین امینیان، دکتر محمود نوری شادکام، اقدس قمی زاده صفحه 49
 • کوروس دیوسالار صفحه 63
  مقدمه
  بسیاری از صاحب نظران از مصرف سیگار در جوانان به عنوان مقدمه و دروازه مصرف مواد خطرناک تر یاد می کنند.گر چه مطالعات پیرامون ارتباط سلامتی و مذهب هنوز در مراحل ابتدائی است، با این حال تعداد مطالعاتی که به بررسی ارتباط تعهدات مذهبی و مصرف سیگارپرداخته اند به ویژه در مسیحیان افزایش یافته است. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین شیوع مصرف سیگاردر گروهی از دانشجویان مسلمان ایرانی و هم چنین بررسی ارتباط بین فعالیت های مذهبی با مصرف سیگار به انجام رسید.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، از 950 دانشجوی یکی از دانشگاه های کرمان درخواست شد که پرسشنامه ای خود ایفا،بدون نام و مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، سوالاتی در مورد مصرف سیگار و هم چنین فعالیت های مذهبی را تکمیل نمایند.سیگاری به کسی اطلاق شد که سیگاری روزانه بوده یا سیگاری گاهگاهی بود. با توجه به آنکه مذهب یک مفهوم چند بعدی است، به منظور اندازه گیری آن، از به مسجد رفتن، میزان فعالیتهای مذهبی واجب (نماز و روزه) و قرآن خواندن پرسش شد. ارتباط متغیرهای پیش گوئی کننده (سنجه های مذهبی) با مصرف سیگار با استفاده از رگرسیون لجستیک صورت گرفت. 89 ٪ مجرد / 54 ٪ دختر، 3 /
  یافته ها
  از میان 833 پرسشنامه ای که مورد تحلیل نهائی قرار گرفتند، (1٪) و همگی مسلمان بودند. در مجموع / 129 نفر در مقطع کاردانی و بقیه در مقاطع کارشناسی به بالا 5، ٪ قبل / 16 و 6 /8 ± 3/ درصد دانشجویان مونث، سیگاری بودند. میانگین سن شروع مصرف سیگار 5
 • احمد عامری صفحه 90
  در شریعت مقدس اسلام به مسئله سلامتی و بهداشت توجه خاصی شده است هم بهداشت فردی، هم بهداشت عمومی و هم بهداشت محیط. در زمینه آیات متعددی در قرآن کریم آمده است و همچنین احادیث زیادی از پیامبر بزرگوار اسلام(ص)داریم که همگی حاکی از آن است که بهداشت از جمله بهداشت محیط در دین مبین اسلام جایگاه ویژه ای دارد. تا جایی که نبی مکرم(ص) چنین می فرماید: فان الله تعالی بنی الاسلام علی النظافه یعنی خداوند اسلام را بر پایه پاکی و نظافت بنا نهاده است و از امیرالمومنین (ع) داریم که الطهر نصف الایمان یعنی طهارت نصف ایمان است. و از امام باقر(ع) روایت شده است که یکی از کارهایی که امام عصر(عج) در هنگام ظهور انجام می دهد، از جریان فاضلابها و ناودانها به سوی کوچه و خیابان جلوگیری خواهد کرد. فاضلابی که میدانیم محیط زیست را آلوده میکند و عامل انتشار و انتقال بسیاری از بیماریهای خطرناک است و در ارتباط با بهداشت آب در قرآن کریم داریم که: افرایتم الماءالذی تشربون آیا آبی که هر روز از آن می نوشید بر اهمیت آن متوجه اید؟ و یا در ارتباط بانظافت محیط خانه و اطراف آن از امام رضا(ع) روایت شده است که این بزرگوار می فرماید:جارو کردن آستانه منزل سبب جلب روزی است و یا امیرالمومنین می فرماید: خاکروبه را پشت در، جای ندهید زیرا آن خانه شیطان است و در ارتباط با آلوده نکردن محیط زیست و حفاظت از این نعمت بزرگ الهی خداوند در مصحف شریف می فرماید: او شما از زمین آفرید و شما را برای آبادی زمین برگماشت. به هرحال همانطوریکه گفته شد در قرآن کریم و کتب روایی و فقهی ما مسلمانان از جمله کنزالعمال، بحارالانوار، وسائل الشیعه، مکارم الاخلاق، الادب النبوی و بسیار دیگر از این نوع کتابها از ائمه معصومین(ع) فرمایشات زیادی در زمینه اهمیت بهداشت و بهداشت محیط و رعایت موازین آن به یادگار مانده است که در اصل مقاله به برخی از آنها اشاره شده است.
 • ضیاءالدین تابعی صفحه 96
  در این مقاله سعی شده است با تبیین رابطه و پیوند ساعت بیولوژیک با اوقات خاص عبادات مثل نماز، روزه و حج از طریق بررسی های علم تجربی و بررسی آیات قرآنی و روایات به کشف این حقیقت جاری پرداخت و مورد تازه ای را در تحقیقات میان رشته ای جهت افزایش رابطه علم و دین تولید نمود.
 • صفحه 101
 • صفحه 104
 • صفحه 111
 • صفحه 112