فهرست مطالب

سگال - پیاپی 15 (تابستان 1387)

فصلنامه سگال
پیاپی 15 (تابستان 1387)

 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/06/25
 • تعداد عناوین: 15
|
 • گرافیک ملی
  صفحه 4
 • سگورا
  صفحه 6
 • شیوه هانگول
  صفحه 12
 • ساختار و فلسفه جامعه کره از نظرگاه طراحی
  صفحه 17
 • هان جا - جون
  صفحه 18
 • شورکی - هیون
  صفحه 20
 • پارک کوم - جون
  صفحه 22
 • لی سه - یونگ
  صفحه 24
 • مین بیونگ - گول
  صفحه 26
 • نماد خورشید و گل در طراحی نشانه
  صفحه 28
 • گوتنبرگ 555
  صفحه 34
 • مسابقات گرافیک
  صفحه 39
 • راهنمای رنگ شناسی برای طراحان
  صفحه 42
 • هویت فروشگاهی / گرافیک محیطی و هویت فروشگاهی
  صفحه 46
 • فتوگرافیک
  صفحه 52