فهرست مطالب

حسابدار - سال بیست و سوم شماره 4 (پیاپی 199، مهر 1387)
 • سال بیست و سوم شماره 4 (پیاپی 199، مهر 1387)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • علی اکبر نونهال نهر صفحه 3
  استانداردهای حسابداری روش های عملی اجرای حسابداری مالی می باشند. هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری فرآیندی است که سعی در شناسایی و رفع مغایرات حسابداری موجود در کشورها و جوامع مختلف دارد...
  کلیدواژگان: استانداردهای حسابداری، هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری، استانداردهای بین المللی حسابداری هیات تدوین استانداردهای بین المللی حسابداری، استانداردهای ملی حسابداری
 • مریم و جواد صفرپور صفحه 11
  سود یکی از اساسی ترین عناصر صورت های مالی می باشد که از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارایی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی یاد می شود. سود عملیاتی، سود حاصل از فعالیت های اصلی شرکت است. یکی از عوامل تاثیرگذار در تصمیم گیری سرمایه گذاران، صورت سود و زیان و اقلام آن می باشد...
  کلیدواژگان: تغییرات سود عملیاتی، تغییرات بازده سهام، بورس اوراق بهادار، شرکت های خودروساز و ساخت قطعات
 • دکتر محسن خوش طینت، حمیده اثنی عشری، مصطفی احمدخان بیگی صفحه 24
 • دکتر هاشم نیکومرام، دکتر بهمن بنی مهد صفحه 41
 • کارت ارزیابی متوازن: رویکردی نظام گرا در مدیریت استراتژیک
  مجید زنجیردار، اکرم صفری، امیرحسین متین راد، نسرین مشایخی صفحه 60
  کارت ارزیابی متوازن مجموعه ای از معیارهاست که امکان قضاوت سریع اما جامع در مورد عملکرد شرکت را به مدیران ارشد می دهد. فرایند بکارگیری سیستم کارت ارزیابی متوازن، با تعیین دیدگاه های سازمان آغاز می شود. با استخراج هدف های سازمان، تنظیم استراتژی ها، استقرار آنها در مجموعه ای از چشم اندازها، اشتقاق معیارهای عملکرد...
  کلیدواژگان: کارت ارزیابی متوازن، مدیریت استراتژیک، سنجش عملکرد، معیارهای مالی، روابط علت و معلولی
 • آیفک
  صفحه 70
 • سخنی با دانشجو
  صفحه 72
 • دکتر محمد عرب مازار، آرش آرین پور صفحه 76
  استفاده از اینترنت به عنوان یکی از کانال های پخش اطلاعات شرکت ها، پدیده ای است که در سال های اخیر در حال رشد و پیشرفت بوده است. گزارشگری مالی اینترنتی به استفاده از وب سایت شرکت به منظور انتشار اطلاعات مربوط به عملکرد مالی دلالت دارد...