فهرست مطالب

نیم رخ - پیاپی 17 (فروردین 1382)
 • پیاپی 17 (فروردین 1382)
 • 48 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/02/14
 • تعداد عناوین: 20
|
 • خبر
  صفحه 2
 • صنعت ایران
 • تحلیلی بر جایگاه صنعت در اقتصاد ایران
  صفحه 7
 • اقتصاد ایران
 • ایران امروز در آینه مباحث توسعه
  صفحه 9
 • مبادلات
 • ایران و اروپا, ابزارها و انتظارات
  صفحه 12
 • علم
 • بررسی گذرگاه های صنعتی
  صفحه 14
 • تکنولوژی
 • سهم و نقش ماشین های ریخته گری مداوم در تولید فولاد
  صفحه 20
 • بی استفاده ماندن 35 درصد ظرفیت صنایع ریخته گری کشور
  صفحه 21
 • مدیریت
 • کیفیت آفرینی
  صفحه 22
 • مدیریت و مهارت افزایی
  صفحه 24
 • کارمندان و موانع توسعه مشارکت
  صفحه 26
 • نمایشگاه
  صفحه 29
 • گزارش
 • گزارش صندوق جهانی پول در مورد وضعیت اقتصادی ایران
  صفحه 30
 • تحلیل
 • ارزیابی صادرات غیر نفتی در سال گذشته
  صفحه 33
 • دیدگاه
 • در حاشیه سمپوزیم اصفهان
  صفحه 35
 • صادرات
 • امکان سنجی استراتژی توسعه صادرات
  صفحه 36
 • گفته ها
 • محصولات فولادی و آلومینیومی ایران در دنیا مطرح است
  صفحه 40
 • برای چه کسی تولید می کنید
  صفحه 40
 • قوانین
 • عوارض تجمیعی
  صفحه 43
 • تجمیع عوارض
  صفحه 45
 • یادبود
 • در گذشت بازرس قانونی سندیکا
  صفحه 48