فهرست مطالب

تازه های جهان بیمه - پیاپی 123-124 (شهریور و مهر 1387)
 • پیاپی 123-124 (شهریور و مهر 1387)
 • 72 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/02/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سخن سردبیر
  صفحه 3
 • شرایط عمومی بیمه نامه عمر از منظر حقوق تطبیقی: ضرورت قانونی کردن عرف و رویه بیمه ای
  دکتر مصطفی السان صفحه 5
  مفهوم شرایط عمومی در هر کشور، از مفهوم آن در رویه بیمه ای و عرف که به مرور در صنعت بیمه شکل گرفته، به دور نیست. هدف از ذکر شرایط عمومی، اغلب شرح ماهیت و مفهوم حقوقی قرار داد، تعیین محدوده توافق طرفین در قالب قرارداد بیمه عمر و اعلام دقیق انواع مزایای اعطایی به موجب...
  کلیدواژگان: بیمه عمر، شرایط عمومی، حقوق تطبیقی، رویه بیمه ای
 • بازنشستگی و صندوق های مشارکتی (خصوصی، دولتی) در کانادا
  فرهاد فرسادی صفحه 19
 • بایسته های فروش بر خط بیمه نامه
  بهمن کبیری پرویزی صفحه 23
 • بیمه ماهواره؛ به بهانه دستیابی کشور به فناوری ساخت و پرتاب ماهواره
  علی اصغر کاردار بلاش صفحه 35
 • ارائه و بررسی راهکارهای توسعه بیمه های عمر انفرادی در صنعت بیمه ایران
  مجید حبیبی صفحه 39
 • توسعه و انتخاب پوشش بیمه درمان: تجدید نظر در طرح سازمان درمان امریکا
  سیدمحسن روحانی صفحه 45
 • مروری بر تحولات بیمه های بازرگانی از آغاز تا کنون
  سجاد سیفلو صفحه 55
 • معرفی مرکز بین المللی آموزش مالیه اسلامی مالزی
  آزاده بهارلو صفحه 63
 • بررسی نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه
  دکتر علی حسن زاده، دکتر محمدمهدی عسگری، مهدی کاظم نژاد صفحه 66
 • فرآیند پواسون ناهمگن متناوب بتای دوگانه در نظریه مخاطره (چکیده پایان نامه)
  دکتر محمدقاسم وحیدی اصل، دکتر مجتبی گنجعلی، ایلناز قهرمان بامدادی صفحه 69
 • شرایط پذیرش و نحوه ارسال مقاله
  صفحه 71