فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 5، بهار و تابستان 1378)
 • تاریخ انتشار: 1378/02/11
 • تعداد عناوین: 13
|
 • پرتوی از چراغ مصطفوی، یادی از استاد سید جلال الدین مجتبوی
  بهاءالدین خرمشاهی صفحه 4
 • توصیف در ترکیب های اضافی قرآن و لغزش های برخی از مترجمان
  حمید آریان صفحه 10
 • آرایه های ادبی قرآن و جایگاه آنها در ترجمه
  یعقوب جعفری صفحه 32
 • نقدی بر ترجمه استاد محمد مهدی فولادوند از قرآن کریم
  محمد علی کوشا صفحه 46
 • مقدمه بر ترجمه قرآن
  ریچارد بل صفحه 68
 • مارمادوک پیکتال مترجم قرآن کریم به زبان انگلیسی
  مرتضی کریمی نیا صفحه 87
 • فهرست مقالات فارسی ترجمه قرآن کریم
  هادی حجت صفحه 94
 • اخبار ترجمه
  صفحه 122
 • خلاصه المقالات بالعربیه
  محمد علی تبریزیان ترجمه: محمد علی تبریزیان صفحه 128
 • آغاز ترجمه ای جدید از قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی
  گروه ترجمه ترکی استانبولی صفحه 137
 • ترجمه ای دیگر از قرآن مجید به زبان انگلیسی
  گروه ترجمه انگلیسی مرکز ترجمه صفحه 165
 • ترجمه ای نوین از قرآن به زبان فرانسه
  یحیی علوی صفحه 205
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  محمد رضا فخر روحانی ترجمه: محمد رضا فخر روحانی صفحه 255