فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 7، بهار و تابستان 1379)
 • تاریخ انتشار: 1379/02/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ترجمه شادروان مهدی [محیی الدین]الهی قمشه ای
  بهاءالدین خرمشاهی صفحه 4
 • دومین ترجمه قرآن مجید به زبان فرانسه
  جواد حدیدی صفحه 22
 • نظری اجمالی بر ترجمه های لاتینی قرآن مجید
  هارتموت بابزین صفحه 35
 • تحقیقی در زمینه مفردات سوره حشر (بخش دوم)
  حسین علی ترکمانی صفحه 49
 • ترجمه شاعر آلمانی فریدریش روکرت
  محمود العلی حسینات صفحه 69
 • مقدمه بر ترجمه قرآن
  ریچارد بل صفحه 76
 • معرفی چند ترجمه قرآن کریم به زبان ازبکی
  ابراهیم خدایار صفحه 92
 • اخبار ترجمه
  صفحه 97
 • خلاصه المقالات بالعربیه
  محمد علی تبریزیان صفحه 105
 • ترجمه ای دیگر از قرآن مجید به زبان انگلیسی
  گروه ترجمه انگلیسی مرکز ترجمه صفحه 119
 • ضرورت ترجمه ای نوین از قرآن به زبان فرانسه
  یحیی علوی صفحه 151
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  محمد رضا فخر روحانی ترجمه: محمد رضا فخر روحانی صفحه 183