فهرست مطالب

Majlesi Journal of Electrical Engineering - Volume:2 Issue: 1, 2009
 • Volume:2 Issue: 1, 2009
 • 86 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/04/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عباس گلمکانی، خلیل مافی نژاد، عباس کوزانی صفحه 1
  در این مقاله یک تقویت کننده گسترده CMOS کاملا مجتمع برای کاربردهای ارتباطات بی سیم و گیرنده های اپتیکی پهن باند طراحی و بهینه سازی خواهد شد. این تقویت کننده چهار طبقه با ترکیب Cascode است. مساله مهم در طراحی مدارهای مجتمع RF در تکنولوژی CMOS توجه به عناصر پارازیتیک ترانزیستور و سلف های مجتمع آن است و این مساله محاسبات دستی طراحی را پیچیده می کند. در این مقاله پس از انتخاب پیکربندی مدار توسط کاربر، مقادیر اجزای مدار شامل ابعاد ترانزیستورها، ولتاژهای بایاس، تعداد دورها و قطر سیم پیچ سلف های مدار توسط الگوریتم بهینه سازی پیشنهاد شده و مقادیر پهنای باند، بهره، توان مصرفی، مساحت تراشه و مقادیر S11 و S22 توسط این الگوریتم بهینه می شود. یک ویژگی مهم این مقاله استفاده از مدل های دقیق عناصر در شبیه سازی و بدست آوردن جوابی است که به واقعیت بسیار نزدیک است. الگوریتم بهینه سازی بکار گرفته شده الگوریتم ژنتیک چند هدفه مبتنی بر جبهه پارتوی توزیع شده می باشد که برای بهینه سازی مدارهای RF تهیه شده است. برنامه های الگوریتم با Matlab نوشته شده است و شبیه سازی مدار به وسیله HspiceRF با تکنولوژی CMOS 0.18um صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: تقویت کننده گسترده، الگوریتم ژنتیک چند هدفه، بهینه سازی، سلف مجتمع، RF CAD tools
 • دستورالعمل تهیه مقاله جهت چاپ در فصل نامه علمی - پژوهشی مهندسی برق مجلسی
  صفحه 7
 • سمیرا فارسی نژاد، فرامرز اسماعیلی سراجی صفحه 9
  به دلیل گسترش روز افزون ادوات نوری مبتنی بر فیبرهای کریستال فوتونی در شبکه های مخابرات نوری، اتصال فیبرهای معمولی محیط انتقال به این نوع ادوات بیش از پیش مورد توجه محققان قرار گرفته است. با توجه به پیوندگاه فیبرهای معمولی و فیبرهای کریستال فوتونی، در این مقاله مد پایه غلاف و مغزی با روش های ضریب مؤثر اسکالر و تمام برداری محاسبه شده و نتیجه های بدست آمده با روش اختلاف محدود در حوزه فرکانس مقایسه شده اند. سپس با در نظر گرفتن تقریب گوسی و استفاده از روش های تحلیلی و عددی فوق اثرات خمش و ناهم راستایی عرضی در نقطه پیوندگاه فیبرهای تک مد و کریستال فوتونی بررسی شده اند. بر اساس نتیجه های بدست آمده از تحلیل ارائه شده، راه کاری برای بهینه سازی تلفات نقطه پیوندگاه فیبرهای ناهمسان پیشنهاد کرده ایم که مشابه آن تا کنون گزارش نشده است.
  کلیدواژگان: زاویه بحرانی خمش پیوندگاه، ضریب موثر اسکالر و تمام برداری، فیبر تک مد، فیبر کریستال فوتونی، اختلاف محدود حوزه فرکانس
 • محمد نوذری زرمهری، کمال شاه طالبی، مهدی ادریسی صفحه 23
  امروزه استفاده از سیستم های چند ورودی – چند خروجی برای بالا بردن ظرفیت سیستم های مخابراتی راه کاری متداول شده است. افزایش ظرفیت این سیستم ها با داشتن اطلاعات کانال در فرستنده و با دریافت آن از گیرنده امکان پذیر می شود. در عمل، اطلاعات کانالی که در فرستنده فراهم می شود، به دلیل تخمین در گیرنده، کوانتیزاسیون و استفاده از فیدبک پاره ای برای ارسال اطلاعات به فرستنده، دارای خطا می باشد. از این رو بر خلاف روش های متداول قبلی که در آن ها معمولا با فرض توزیع گوسی (ناشی از گوسی بودن مولفه های کانال) برای خطای کانال، ظرفیت محاسبه می شود، در این مقاله ضمن مرور نتایج بدست آمده ی قبلی در تعیین ظرفیت سیستم های چندورودی – چندخروجی، با در نظر گرفتن توزیع یکنواخت برای خطای تخمین، به شیوه ای تحلیلی، ظرفیت سیستم را محاسبه و نتایج را بررسی می کنیم.
  کلیدواژگان: MIMO، ظرفیت، فیدبک پاره ای، توزیع یکنواخت، Channel State Information، سیستم های بی سیم، کانال مخابراتی، ظرفیت کانال، خطای کانال، تخمین کانال
 • آرش دقیقی، علیرضا نشاط نیکو صفحه 29
  در این مقاله نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ (VCO) با توپولوژی مکمل به کار گرفته شده تا یک نوسان ساز با توان مصرفی کم، نویز فاز قابل قبول و دامنه ی مناسب ولتاژ خروجی طراحی شود. این نوسان ساز دارای فرکانس مرکزی 5.4 GHz بوده و بازه ی تنظیم آن، که با تکنولوژی TSMC 0.18 m برای استفاده در استاندارد IEEE802.11a طراحی شده است، از فرکانس4.68 GHz تا 6.12 GHz می باشد. بهترین مقدار نویزفاز در فرکانس4.69 GHz برابر-118.7 dBc/Hz در فاصله MHz 1از کاریر می باشد. ولتاژ تغذیه مدار نوسان ساز برابر 1.5 V و توان مصرفی هسته نوسان ساز برابر با 3.3 mW می باشد. سلف استفاده شده در مدار مجتمع به صورت سلف مارپیچ متقارن است. مشخصات طراحی فوق الزامات استاندارد IEEE802.11a را فراهم می نماید.
  کلیدواژگان: ترانزیستور CMOS، نویز فاز، نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ، استاندارد IEEE802.11a
 • امین کلاه دوز، محسن شاکری، علی جباری، شعبانعلی گل صفحه 39
  در کاربردهای خاص که منابع انرژی محدود و زمان عملیات دارای اهمیت بالائی بوده، استفاده از موتورهائی با راندمان بالا و عدم نیاز به تعمیر و نگهداری، مورد توجه زیادی واقع شده است. موتورهای آهن ربای دائم بدون جاروبک برای این نوع کاربری کاندیدای مناسبی هستند. در این مقاله، ابتدا مدل ریاضی برای موتور ارائه شده و سپس با استفاده از روش کنترل برداری، نحوه کنترل سرعت موتور مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور کنترل سرعت موتور آهن ربای دائم بدون جاروبک از روش کلیدزنی مدولاسیون پهنای پالس استفاده شده است.
  جهت ارزیابی روش ارائه شده موتور آهن ربای دائم در محیط Matlab شبیه سازی شده و نتایج بدست آمده با نتایج آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفته است. در واقع تفاوت عمده این پژوهش با دیگر کارهای انجام شده، ساخت کنترل بر اساس استراتژی موجود می باشد. نتایج مقایسه نشان می دهد که روش ارائه شده دارای کارائی و سرعت عملکرد بالا در کنترل موتور آهن ربای دائم بدون جاروبک می باشد.
  کلیدواژگان: کنترل PI، موتور BLDC، مدولاسیون پهنای پالس (PWM)، کنترل برداری
 • پویا درخشان برجویی صفحه 49
  یکی از روش های ایجاد اختلال در رادار، بکارگیری جمرهای فریبنده می باشد. این جمرها سیگنال های قوی مشابه سیگنال های بازگشتی هدف، به سمت رادار ارسال می کنند. ورود این سیگنال ها از گلبرگ اصلی آنتن رادار، باعث ایجاد اهداف دروغین در بردهای متفاوت می شوند و ورود آنها از گلبرگ های فرعی آنتن رادار باعث آشکارسازی اهداف دروغین در زاویه های متفاوت می شوند. در این مقاله با توجه به شبیه سازی های انجام شده در حضور جمرها روش بهینه ای برای انسداد اختلال گلبرگ فرعی از سیگنال اصلی رادار پیشنهاد شده است. در این شبیه سازی از واحد جمع کننده پالس استفاده شده است.
  کلیدواژگان: کلاتر، جمینگ، گلبرگ رادار
 • حسین سریری، فریبرز پرندین، محمدمهدی کارخانه چی صفحه 57
  در این مقاله نقش گسیل خودبخودی تقویت شده در مدولاسیون دامنه فرکانس پایین (~KHz) یک سیگنال دیجیتال نوری) (overmodulation در سیستم های شامل تقویت کننده های فیبر نوری با آلایش اربیوم (EDFAs)، مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله به بررسی اندیس مدولاسیون تابع تبدیل پمپ - سیگنال و سیگنال- سیگنال در EDFAs پرداخته است. در مدل های دینامیکی که تا کنون برای اورمدولاسیون EDFAs ارائه شده است، از گسیل خودبخودی تقویت شده صرف نظر شده است. که در مدل تحلیلی ارائه شده در این مقاله، به این پدیده توجه شده، و مدلی تحلیلی جهت بررسی آن ارائه شده است. و در انتها نتایج دو شبیه سازی، که یکی مربوط به حالتی است که در آن ازASE صرف نظر شده است و دیگری مربوط به حالتی است که ASE در نظر گرفته شده است، با هم مقایسه شده است و از آن نتیجه گیری شده است.
  کلیدواژگان: اورمدولاسیون، تقویت کننده های فیبر نوری با آلایش اربیوم (EDFAs)، گسیل خودبخودی تقویت شده (ASE)
 • علی شادمند، رامین شقاقی کندوان، یاشار اعتماد، فربد رزازی صفحه 65
  تشخیص خودکار زبان از سیگنال صحبت شامل الگوریتم ها و روش هایی است که برای مدل کردن و دسته بندی کردن زبان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. مدل آمیزه های گوسی(GMM) را می توان به عنوان ابزاری قدرتمند در دسته بندی بردارهای ویژگی برای زبان های مختلف استفاده کرد. تکنیک تشخیص زبان فارسی از سایر زبان ها، با استفاده از مدل آمیزه های گوسی به عنوان سیستم پایه برای نشانه گذاری و شبکه های عصبی به عنوان پردازشگر پسین عملی می باشد. بانک صوتی مورد نیاز در این تحقیق از چندین کانال تلویزیونی ماهواره ای متنوع جمع آوری گردیده است. نتایج برای یک سیستم ترکیبی از مدل آمیزه های گوسی نشانه گذار با شبکه های عصبی و عدم وجود آن مقایسه شده است. در نهایت نشان داده می شود که استفاده از شبکه های عصبی به عنوان پردازشگر پسین نتیجه تشخیص زبان را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: بردارهای ویژگی، تشخیص زبان فارسی، مدل آمیزه های گوسی، نشانه گذار، شبکه عصبی
|
 • Abbas GolmakaniÝ, Khalil MafinejadÝ, Abbas Kouzani Page 1
  In this paper a fully integrated CMOS Distributed Amplifier is presented. This DA can be used for broadband optical and wireless communication applications. A four stage cascode DA is designed and optimized. A critical problem in CMOS RFIC design is the parasitic elements of transistors and inductors and this problem makes handed design methodology complex. Here a CAD tool underpins the parasitic-aware methodology used to optimize the design including all on-chip active and passive devices and bias voltages. Optimization is a new method based on Distributed Pareto-based Multi-Objective Genetic Algorithm that is introduced for RFIC design optimization. The optimization system is parasitic-aware and simulation-based. Through a link between HSPICE and MATLAB, all transistor sizes, bias voltages and number of turns and diameter of inductors are proposed by CAD and then circuit, with these values are simulated by Hspice-RF. The output parameters, such as gain, bandwidth, S11, S22 and power are extracted from output file and the area of chip is calculated separately. This output parameters are used as cost functions for creating next generation. This algorithm is implemented by Matlab and simulated by Hspice-RF with TSMC 0.18u CMOS technology.
 • Samira Farsinezhad, Faramarz Seraji Page 9
  Due to expansion of photonic crystal fiber (PCF) based optical devices in optical communication networks, the connection process between conventional optical fibers (COF) as transmission medium and these devices has attracted the researchers. Considering the splice joint between the COF and PCF, in this paper, the fundamental core and cladding modes are analyzed by scalar effective index method (SEIM) and vectorial effective index method (VEIM), and the results are compared with finite difference frequency domain (FDFD) method. Then by using Gaussian approximation, the effects of bending and transverse misalignment at splice joint are analyzed. Based on the obtained results, for the first time, an approach to optimize the attenuation of the splice joint between dissimilar optical fibers is presented.
 • Mohammad Nozari-Zarmehri, Kamal Shahtalebi, Mahdi Edrisi Page 23
  During the last few years, evaluation of MIMO systems capacity has been expanded, due to more bandwidth demands. In this paper, after reviewing the previous works, a new formula for MIMO systems capacity, in the case of uniformly distributed channel error is given. While in previous works, Gaussian distribution is the preliminary assumption of almost all, we have switched to uniform case, because the channel error comes from the quantization techniques used in receiver to send the information of channel through a partial feedback path to the transmitter and these techniques in nature make uniform distribution error.
 • Arash Daghighi, Alireza Neshat-Niko Page 29
  A complimentary topology is used incorporating TSMC 0.18 mm process to design a CMOS VCO with the center frequency of 5.4 GHz. Simulation results showed tuning range of 13%. The phase noise at 1 MHz offset was measured to be -118.7 dBc/Hz. The VCO core power consumption was 3.3 mW when the power supply voltage was set to 1.5 V. Simulation results verified that the designed structure meets the IEEE802.11a requirements.
 • Amin KolahdoozÝ, Mohsen ShakeriÝ, Ali JabbariÝ, Shabanali GolÝ Page 39
  Electrical motor with high performance and maintenance free is very atteractive for the special application in the case of limited energy sources and long operating board. Permenant magnet brush DC motor is very good candidate for such specific applications. In this paper,at first a mathematical model of the motor is persented then, a method for speed control of the motor is developed by using vector (field oriented) control method. The persented method is simulated by PWM switching in Matlab software environment. A control unit is fabricated based on the presented method. moreover the result of experiment is compared with the simulation result. The comparison shows that the presented method had a high efficiency in control of BLDC motor.
 • Pouya Derakhshan-Barjoei Page 49
  One of the methods in creating disturbance in radar is to apply appealing jammer. These jammers send strong signals like target-return signals into radar. If these signals enter from main lobe of radar antenna, create false targets in different ranges. Besides if they enter from secondary lobes, radar receiver is not able to distinguish between signals entered from primary and secondary lobes, and they are interpreted as signals of primary lobes, consequently some false targets are detected in different angles. In this paper, with considering the method that is used in [Shnidman, D.A and Toumodge, S., 2002], we simulate an optimum method to block secondary lobe jammers. Lobe disturbance from primary radar signal, done by applying pulse calculations.
 • Hossein Sariri, Fariborz Parandin, Mohadmehdi Karkhanehchi Page 57
  We investigate the effect of ASE(Amplified Spontaneous Emission) on the gain modulation, that also referred to overmodulation. The gain modulation is the low-frequency (kHz) amplitude modulation of the EDFA pump and the communication signal used for propagating line monitoring information. We develop the model of Novak and Moesle (2002), by including ASE, that they neglected. The derivation of an analytical model, for EDFA overmodulation response, has been presented. This model provides analytical expressions for the pump and input signal overmodulation responses, respectively. These expressions describe the output signal modulation index amplitude and phase, assuming small sinusoidal steady-state oscillations of the mean pump or input signal power. In this paper we show that ASE has some effects on predictions in the high gain/low saturation regime.
 • Ali ShadmandÝ, Ramin Shaghaghi KandovanÝ, Farbod Razzazi, Yashar Etemad Page 65
  Language identification (LID) in speech signals is an important classification task. In this paper Persian language verification is proposed and evaluated. The system is developed by using Gaussian mixture models as a basic system for tokenizing and a Neural Network as the backend processor. Gaussian Mixture Models can be utilized to model the distribution of feature vector in speech signals for classification. We gathered our language identification corpus from different Satellite TV channels. The results are presented for a system using the GMM Tokenizer in combining with Neural Network. The results of GMM-NN system compared with GMM-Tokenizer system. It is shown that using the Neural Network as the backend processor improves the results significantly.