فهرست مطالب

دامداران ایران - سال دهم شماره 6 (پیاپی 114، خرداد 1388)
 • سال دهم شماره 6 (پیاپی 114، خرداد 1388)
 • 40 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/04/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سرمقاله
 • دولت جدید و انتظار 30 ساله دامداران
  سعید سلطانی سروستانی صفحه 2
 • دریچه خبر
 • گزیده اخبار
  صفحه 4
 • یادداشت
 • شما گاو بودن را ترجیح می دهید یا خرس بودن را؟
  علیرضا صفاخو صفحه 12
 • گزارش
 • 16 وظیفه را برای اجرای واگذاری ها به تشکلها ابلاغ کردم
  علیرضا صفاخو صفحه 14
 • دانستنی ها
 • گوشت
  تهیه و تنظیم: زهرا آقارحیمی صفحه 18
 • مقاله
 • ترکیبات شیر در دام های اهلی
  صفحه 20
 • دیدگاه
 • شمارش معکوس برای تاسیس خانه شیر
  محمدرضا سارولر صفحه 22
 • مقاله
 • تشخیص ایستا فحلی در گاو
  صفحه 24
 • تاثیر تغذیه در بازده تولید مثلی
  صفحه 27
 • تغذیه تلیسه های شیری از تولد تا پایان شیرخوارگی
  صفحه 28
 • راهنمای ذخیره سازی علوفه مرطوب
  صفحه 30
 • خورجین
 • شعر و طنز
  صفحه 32
 • خوراک
 • کنجاله تخم پنبه
  صفحه 34
 • خوشه
 • مدیریت زمان در تغذیه دام
  صفحه 37
 • دستاورد
 • بازیافت زباله شهری
  صفحه 39