فهرست مطالب

صنعت نساجی و پوشاک - سال بیست و هفتم شماره 196 (پیاپی 312، مهر و آبان 1388)
 • سال بیست و هفتم شماره 196 (پیاپی 312، مهر و آبان 1388)
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1388/07/20
 • تعداد عناوین: 43
|
 • چرا پوشاک داخلی گران است؟ (سرمقاله)
  صفحه 2
 • آگهی تجدید انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی صنایع نساجی ایران
  صفحه 4
 • بانک ها چطور از مسیر دولت خارج شدند
  اکبر کمیجانی صفحه 5
 • بازتاب های احیای نساجی مازندران در مطبوعات کشور
  صفحه 6
 • جامعه فراصنعتی و اقتصاد ایران
  دکتر محمدحسین ادیب صفحه 11
 • نگرانی ام فراتر از چالش های قبلی است
  صفحه 16
 • جهانی شدن یا آمریکایی شدن
  مهندس علی روشنی صفحه 19
 • انتظارات کارفرمایان بخش صنعت از وزیر صنایعو معادن
  مهندس علیرضا حائری صفحه 22
 • فنون مذاکره
  مهندس محمدرضا شعبانعلی صفحه 26
 • مد در دهه 1970
  زهرا حسینی ترجمه: زهرا حسینی صفحه 32
 • تاریخچه لباس و سبک زندگی دردهه 1980
  صفحه 33
 • دهه 1990 - دوره شکوفایی مد در تمامی هزاره
  صفحه 34
 • البسه نامرئی، رویایی که رنگ واقعیت می گیرد
  مرجان السادات دریایی صفحه 36
 • پوشاک کشنده میکروب
  صفحه 38
 • روبات فرش باف شرکت بوریا در ترکیه
  صفحه 39
 • مسئله اصلی صنعتگران در حال حاضر، قیمت تمام شده بالاست
  صفحه 40
 • واردات جنس چینی ما را نابود نمی کند
  صفحه 41
 • طراحی پارچه پلی برای عبور از بحران صنعت نساجی
  صفحه 44
 • هنوز هم از اشتغال زاترین صنایع کشور هستیم
  صفحه 48
 • بحران در صنعت نساجی، بیشتر مربوط به کارخانجات دولتی است
  صفحه 50
 • صنعتگر ایرانی باید مبتکر باشد
  صفحه 52
 • بررسی تولید محصولات آنتی باکتریال
  صفحه 54
 • گذری در مطبوعات کشور
  صفحه 58
 • دستورالعمل جدید ناجا به فروشگاه های پوشاک
  صفحه 63
 • مرگ برندها در ایران
  صفحه 64
 • افزایش تا 50 درصدی قیمت لباس روحانیون
  صفحه 67
 • دروازه بی دفاع ایران در هجوم واردات
  صفحه 69
 • هر سال کمتر از پارسال
  صفحه 71
 • Ralph Lauren طراحی لباسهای تجاری
  صفحه 74
 • مد از نگاه 80 طراح لباس خارجی
  صفحه 75
 • واکنشهای مختلف جهانی به بخش پنبه در سال 9-2008
  صفحه 78
 • پنج حرکت به سوی آرامش خانمها
  صفحه 79
 • لطفا قبل از خرید بخوانید
  صفحه 80
 • مصرف جهانی الیاف در سال 9-2008
  صفحه 81
 • هزینه های سربار قبل از تولید در صنعت ریسندگی پنبه ای کشور
  صفحه 83
 • تاناکورا پوش ها بخوانند
  صفحه 86
 • بهناز صراف پور یکی از معروفترین طراحان لباس در هالیوود / تاریخچه شلوار لی
  صفحه 87
 • زیپ چگونه اختراع شد
  صفحه 89
 • بررسی تاثیر پیاده سازی مدل کانو
  صفحه 90
 • نقش شناب دهنده ها (کاتالیزورها) در فرآیندهای تر
  صفحه 94
 • خبرها
  صفحه 96
 • در جهان نساجی چه می گذرد
  صفحه 98
 • بخش انگلیسی
  صفحه 100