فهرست مطالب

دنیای سنگ - پیاپی 16-17 (تابستان و پاییز 1388)

ماهنامه دنیای سنگ
پیاپی 16-17 (تابستان و پاییز 1388)

 • 82 صفحه، بهای روی جلد: 25,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/02/15
 • تعداد عناوین: 23
|
 • یادداشت مدیر مسئول / یادداشت سردبیر
  صفحه 8
  نمونه ای از440 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد پرسشنامه های باورهای اساسی مذهبی (رجایی و دیگران، 1387)، بحران هویت (رجایی و دیگران، 1387)، و سلامت عمومی (گلدبرگ، 1972) را تکمیل کردند. نتایج نشان دادند افرادی که نمره های بالایی در باورهای مذهبی اساسی داشتند، در بحران هویت نمره های کمتر و در سلامت عمومی نمره های بیشتری کسب کردند. بین بحران هویت و سلامت عمومی نیز همبستگی منفی معنادار به دست آمد. تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که باورهای مذهبی اساسی، واریانس اندکی از بحران هویت (094/0=2R) و سلامت عمومی (023/0=2R) را در جوانان تبیین می کنند. یافته ها براساس نظریه های شناختی و هیجانی مورد بحث قرار گرفت.
 • سرزمین های ماگمایی ایران
  محمود الماسیان صفحه 9
 • وزارت صنایع و معادن یا وزارت صنعت و تجارت
  صفحه 12
 • سنگ
  صفحه 14
 • نمایشگاه ها و ثمرات آنها
  زین العابدین نجفی تبریزی صفحه 17
 • نگاهی به نمایشگاه ورونا - ایتالیا
  صفحه 20
 • تاریخچه زمین شناسی در ایران
  صفحه 22
 • قانون معادن و سیاست هایمعدنی
  صفحه 24
 • تحلیل و عملکرد سنگ های تزئینی در محیط های شهری
  صفحه 26
 • بازنگری در بهره وری
  صفحه 28
 • مشکلات دیسک های قله بر سنگبری و راهکارهایی جهت بهبود عملکرد دیسک
  صفحه 33
 • ده فرمان مدیران ارشد
  ابوالفضل گرجی صفحه 38
 • تحلیل ریسک ایمنی در استخراج سنگ تزئینی به روش سیم برش الماسه
  میثم مختاری، محمد کاظمیان فر، محمدحسین خسروی صفحه 41
 • بنیان گذاری صنعت سنگ در هر کشور
  صفحه 44
 • عوامل عدم رشد و پیشرفت تشکل ها
  احمد نجفی تبریزی صفحه 46
 • گوناگون از علوم، صنایع و معادن
  صفحه 48
 • جاذبه های جغرافیایی و زمین شناختی ایران
  صفحه 54
 • تجارت الکترونیک
  زین العابدین نجفی تبریزی صفحه 56
 • معرفی سایت های مختلف
  صفحه 58
 • کنکاش در اینترنت
  صفحه 59
 • نمایشگاه های بین المللی تخصصی سنگ های ساختمانی (2009 و 2010 میلادی)
  صفحه 60
 • گزارشی از مجمع عمومی عدی سالیانه انجمن سنگ ایران خردادماه 1388
  صفحه 61
 • خلاصه ای از آخرین تحولات انجمن سنگ ایران
  صفحه 63