فهرست مطالب

معماری محوطه - پیاپی 13 (تابستان 1389)
 • پیاپی 13 (تابستان 1389)
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/05/25
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سرمقاله
  خشایار زارعی صفحه 6
 • روح فضا
  صفحه 8
 • راهکارهای مرمت منظر فرهنگی - تاریخی
  محمدرضا بمانیان، سارا پوریوسف زاده، فریال احمدی صفحه 12
 • خانه آبشار
  صفحه 18
 • الگوهای طراحی باغ های ایرانی
  ساچلی لیتکوهی صفحه 24
 • برنامه ریزی برای باغچه سبزیجات
  صفحه 36
 • سایت
  صفحه 42
 • جلوه های دکوراتیو باغ بام ها
  صفحه 44
 • مرکز مطالعات وتلند
  صفحه 52
 • معماری و هنر اسلامی
  صفحه 60
 • گیاهان باغچه
  صفحه 66
 • اشتین هاوزر
  صفحه 72
 • شهرک دائلیم
  صفحه 80
 • مبلمان شهری
  صفحه 90