فهرست مطالب

جامعه پزشکی تهران - پیاپی 88 (بهار 1389)
 • پیاپی 88 (بهار 1389)
 • 72 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1389/02/01
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • شعر رمضان
  صفحه 3
 • هدف سازمان نظام پزشکی از ساماندهی نظارت بر اجرای تعرفه های پزشکی، کاهش هزینه های تحمیلی به بیماران است
  صفحه 4
 • دکتر صدر: با توجه به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، فعلا تغییر تعرفه های بخش خصوصی ضرورتی ندارد
  صفحه 9
 • دکتر صدر: خدمات دندانپزشکی تحت پوشش بیمه قرار گیرند / وزیر بهداشت: دندانپزشکان بیشتری باید آموزش دهیم
  صفحه 14
 • اخبار سلامت
  صفحه 17
 • تازه های پزشکی
  صفحه 38
 • اخبار علمی
  صفحه 41
 • آرزوهایی که محال می شوند! / نگاهی به چگونگی برگزاری آزمون دستیاری پزشکی در ساله ای اخیر
  مرتضی جلالی فخر صفحه 50
 • کارنامه کنترل / بررسی سیاست های کنترل جمعیت در دیگر کشوره ا
  حمید سهرابی صفحه 52
 • خاطره
  حمید سهرابی صفحه 56
 • مافیای دارو و ماجرای خون و خون فروشی
  حسن ابوالقاسمی صفحه 58
 • یکی به میخ، یکی به نعل!
  مهدی خسروی صفحه 60
 • آراء هیات عالی انتظامی
  صفحه 64
 • ویژگی ها و آداب ماه رمضان
  محمد آصف عطایی صفحه 68
 • راهکار برای تغذیه درست در ماه رمضان
  مریم سجادپور صفحه 71