فهرست مطالب

نجوم - سال بیستم شماره 2 (پیاپی 201، آبان 1389)
 • سال بیستم شماره 2 (پیاپی 201، آبان 1389)
 • 88 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/08/01
 • تعداد عناوین: 23
|
 • یکی بود، یکی نبود
  شهاب صقری صفحه 10
 • گزیده ای از پیام های دریافتی پس از انتشار نجوم شماره ی 200
  صفحه 11
 • یادداشت: اگر از سال 2012 جان سالم به در ببریم
  رضا رضایی صفحه 12
 • یادداشت: آیا مجله ی نجوم بنگاه اقتصادی است؟،
  زهرا رحیمدل صفحه 13
 • یادداشت: خوشه ی باز، این «پدر» های خیالی،
  شهاب صقری صفحه 14
 • نخستین تصویر دقیق از قرص اطراف ستاره ای جوان،
  ترجمه: الهام شعبانی صفحه 15
 • نخستین زمین فراخورشیدی در کمربند حیات،
  ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 16
 • اخبار ایران
  گردآوری: زهرا رحیمدل صفحه 18
 • زمین، از دیروز تا فردا!
  ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 20
 • سراب های کیهانی؛ پدیده ی هم گرایی گرانشی
  دکتر رضا منصوری صفحه 26
 • پرونده: ملکه ی حلقه ها؛ کارولین پورکو
  صفحه 32
 • سیمای دانشمندی از نزدیک
  بابک امین تفرشی صفحه 33
 • یادداشت: ملکه ی حلقه ها
  پوریا ناظمی صفحه 34
 • گپی با ملکه ی حلقه ها
  پوریا ناظمی صفحه 36
 • یادداشت: آن نقطه ی آبی کوچک
  بابک امین تفرشی صفحه 40
 • آسمان در این ماه (آبان 1389)
  کاظم کوکرم صفحه 42
 • سیزده عامل نجات ماموریت آپولو 13
  ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 72
 • مبانی عکاسی نجومی با دوربین های دیجیتال (7)
  بابک سدهی صفحه 74
 • روی موج نجوم به دنیای ستاره ها سفر می کنیم
  فرناز شهیدثالث صفحه 77
 • چکیده ی برخی از مقالات به زبان انگلیسی
  نادر حیدری صفحه 82
 • یک نگاه
  صفحه 84
 • یک عکس، یک خاطره،
  مهدی زمانی صفحه 85
 • یک نگاه
  صفحه 86