فهرست مطالب

اقتصاد انرژی - پیاپی 46 (دی و بهمن 1381)
 • پیاپی 46 (دی و بهمن 1381)
 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 7,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سرمقاله
 • صنعت نفت تحت اراده ملی (یادی از نهضت ملی شدن نفت)
  صفحه 2
 • خبر م نظر
 • آیا شوک چهارم نفتی در راه است؟
  صفحه 4
 • اخبار انرژی
  صفحه 5
 • خلاصه مقالات
  صفحه 10
 • نمودارها ماهانه تغییرات قیمت نفت خام
  صفحه 15
 • مصاحبه
 • جلوگیری از نظامی شدن دریای خزر ضروری است
  صفحه 16
 • سنت شکنی «صدرا» برای واگذاری پروژه ها به پیمانکاران
  صفحه 18
 • مقالات
 • سازمان تجارت جهانی و نفت
  صفحه 21
 • ایران؛ دو نگاه موازی
  صفحه 27
 • میزگرد
 • قانون حداکثر، نیازمند عزم دولت است
  صفحه 36
 • کتابشناسی
 • جهانی شدن و جهان سوم
  صفحه 45
 • تحقیقات
 • کاربرد بهینه انرژی خورشیدی در ایران
  صفحه 47