فهرست مطالب

هنر معماری - پیاپی 16 (بهار 1389)
 • پیاپی 16 (بهار 1389)
 • 178 صفحه، بهای روی جلد: 60,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/03/20
 • تعداد عناوین: 20
|
 • اولین مسابقه طراحی داخلی هنر معماری
 • فراخوان دومین مسابقه ی طراحی و معماری داخلی و هنر معماری
  صفحه 4
 • فرازها و فرودها / گزارش اولین مسابقه ی طراحی داخلی هنر معماری
  بهاره علیزاده صفحه 8
 • بیانیه ی هیئت داوران اولین مسابقه ی طراحی داخلی هنر معماری
  صفحه 16
 • پروژه ی بازسازی: تبدیل چاپخانه ی قدیمی به فست فود مرکن
  صفحه 18
 • استودیوی کوی فراز
  صفحه 26
 • مجتمع مسکونی بارین
  عباس ریاحی فرد، فری ناز رضوی نیکو صفحه 32
 • کارگاه جواهر سازی مانی
  صفحه 38
 • معرفی سیزده طرح برتر بخش طراحی داخلی
  صفحه 42
 • صندلی کلاس درس
  ابراهیم موموندی صفحه 84
 • راکینگ چر
  ناصر بتولی، وحید زلفی صفحه 88
 • کتل
  علی محمد نفیسی صفحه 90
 • تعدادی از طرح های شرکت کننده در مسابقه
  صفحه 91
 • طراحی و معماری داخلی
 • خانه ی کارنگی هیل
  ترجمه: حمید خداپناهی صفحه 98
 • ساختمان پرادای توکیو
  ترجمه: حمید خداپناهی صفحه 106
 • نورپردازی بی نقص
  سالی ستوری ترجمه: اشکان جیهوری صفحه 120
 • معماری
 • مجموعه ی خانه ی عامری ها در کاشان
  مرضیه طبائیان، مهرو توحیدی صفحه 138
 • مکعب شیشه ای لئوناردو
  لاوزا بوشی ترجمه: حمید خداپناهی صفحه 150
 • طراحی صنعتی
 • راکینگ چر روبی
  صفحه 166
 • ارو آرنیو
  ترجمه: حمید خداپناهی صفحه 170
 • صندلی نویسی
  علیرضا صالح راستین صفحه 173