فهرست مطالب

روابط خارجی - پیاپی 8 (زمستان 1389)

فصلنامه روابط خارجی
پیاپی 8 (زمستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/10/28
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سهراب شهابی، محمدحسن شیخ الاسلامی صفحه 7
  جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از سه عضو مؤسس سازمان اکو، همواره بیشترین اهتمام را نسبت به حفظ موقعیت این سازمان داشته است. در حال حاضر، اکو تنها سازمان منطقه ای و بین المللی است که مقر آن در قلمرو جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ حدود 22 درصد بودجه سالانه این سازمان را ایران تامین می کند؛ بیش از20 درصد کارشناسان آن ایرانی اند و بنابراین دامنه آزادی عمل و تاثیرگذاری ایران در این سازمان بیش از هر سازمان دیگر است. این مقاله می کوشد استدلال نماید که فارغ از هر نگاه کلان و راهبرد کلی که برای توسعه کشور اتخاذ شود، اکو ظرفیت هایی را در اختیار جمهوری اسلامی ایران می گذارد که می تواند در راستای توسعه کشور مثبت و مؤثر ارزیابی شود: اکو یکی از مجاری مناسبی است که می تواند منطقه ای شدن اقتصاد ایران را میسر سازد، این سازمان در فضای بسته و پرفشار بین المللی آزادی عمل و توان تاثیرگذاری خاصی در اختیار می گذارد و سایر دستاوردهایی را نیز که از عضویت در هم پیوندی های منطقه ای انتظار می رود کم و بیش تامین می کند
  کلیدواژگان: اکو، توسعه اقتصادی، اقتصاد ایران، اکوتا، موافقت نامه تجاری
 • مصطفی زهرانی صفحه 47
  این مقاله در یک ارزیابی کلی از دور چهارم تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی این فرض را بنا قرار می دهد که اگر حتی تحریم در بخش اقتصادی موفق باشد، در هدف اصلی خود یعنی تعلیق برنامه هسته ای ایران در مدت زمان مطلوب غرب شکست خواهد خورد. با چنین فرضی، بدیل های موجود برای تحریم جاری می تواند جنگ (با اهداف متفاوت و شدت های گوناگون) یا مهار باشد. اما در این بررسی نشان داده خواهد شد که چون جنگ در مدت مورد بحث منتفی است، تحریم در کوتاه مدت کم اثرتر می شود و در نتیجه، تشدید تحریم به عنوان شاخص سیاست کلان «مهار» غالب می شود و سیاست سه دهه گذشته امریکا یعنی مهار با ظرافت ها و ابعاد جدیدتری همچنان تداوم خواهد داشت.
  کلیدواژگان: تحریم، مهار، جنگ، قطعنامه، شورای امنیت
 • فرهاد عطایی، مجید بهستانی صفحه 79
  هم اکنون، با گذار از حاکمیت روش های کمی و اثبات گرایانه در حوزه علوم اجتماعی، و اطلاع از تاثیرگذاری جدی عامل مغفول فرهنگ در این حوزه، توجه به تعامل فرهنگ و هویت، و روابط خارجی به جدی ترین مباحث رشته روابط بین الملل تبدیل شده است. پذیرش تاثیرگذاری فرهنگ در سیاست خارجی به معنای قبول تنوعات در آن است. در این مقاله از منظری ایرانی و با روش تاریخی و دیدگاه تحلیلی به متون کهن پارسی، در اینجا مشخصا شاهنامه فردوسی، به برخی از ابعاد تاثیرگذاری این عامل بر روابط خارجی پرداخته شده است. چگونه «خود» و «دیگری» در شاهنامه بازنمایی شده اند؟ آیا تمایز آشکاری میان ایرانی و غیرایرانی در ذهنیت فردوسی وجود دارد؟ کدام دیدگاه فرهنگی می تواند با دیدگاه فردوسی مطابقت داشته باشد؟ انعکاس این نگرش در روابط خارجی چیست؟ در این مقاله ادعا شده است که فردوسی با نگاهی خاص فرهنگی به مقوله روابط خارجی می نگریست که آن را «دیدگاه انسان باورانه ایرانی در سیاست خارجی» می نامیم. دیدگاهی که ضمن تاکید بر هویت ممدوح ایرانی، اصالت را بر گسترش اخلاق و ارزش های انسانی می گذارد و در دام تعصبات قومی نمی افتد.
  کلیدواژگان: فردوسی، شاهنامه، هویت، سیاست خارجی، ملت باوری
 • سید محمدکاظم سجادپور، سید روح الله حاج زرگرباشی*، حسین آجورلو صفحه 111

  با اعلام فلسطین به عنوان سرزمین موعود و آغاز مهاجرت یهودیان به این منطقه، همواره یکی از مباحث مورد مناقشه، توسعه طلبی اسرائیل نسبت به اراضی فلسطینی بوده است. این کشور تا پیش از دهه هفتاد با سوء استفاده از فضای سنگین جنگ سرد، در سرزمین های عربی، وارد درگیری های نظامی شد و بخش هایی از آنها را به اشغال درآورد. با عبور از دهه هفتاد، توسعه طلبی اسرائیل از طریق زور و اجبار از نظر جامعه جهانی قابل پذیریش نبود. از این رو اسرائیل، توسعه طلبی را از طریق انتقال یهودیان به مناطق اشغالی 1967 و اسکان آنان در آن مناطق در قالب شهرک سازی ادامه داد تا بتواند بافت جمعیتی این سرزمین ها را به نفع یهودیان تغییر دهد. در این مقاله ضمن بیان این روند سعی شده است این مسئله در قالب «نظریه میدان متحد» استفان بار جونز تحلیل و بررسی شود و به این مسئله پرداخته می شود که اسرائیل در پس شهرک سازی به دنبال توسعه طلبی و الحاق سرزمین های اشغالی فلسطین است.

  کلیدواژگان: شهرک سازی، توسعه طلبی، اسرائیل، نظریه میدان متحد، انتقال جمعیت
 • حسین پوراحمدی، زینب صدوقی صفحه 147
  در نظام اقتصاد سیاسی جهانی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت انرژی، ثبات قیمت نفت است. عوامل مؤثری همچون میزان ظرفیت تولیدی اعضای اوپک و غیراوپک و میزان مصرف، قیمت نفت را تحت تاثیر قرار می دهند. تغییرات قیمت نفت در زمان افزایش و کاهش ناگهانی قیمت ها یا به عبارتی شوک قیمت نفت آثاری را برای هریک از بازیگران بازار جهانی نفت اعم از تولید کنندگان، مصرف کنندگان و شرکت های نفتی بین المللی به دنبال داشته باشد. اما به رغم وجود عوامل و بازیگران متعدد تاثیرگذار بر قیمت نفت، در این میان نقش امریکا به لحاظ دارا بودن بازار عرضه و نیز مصرف، ذخایر نفتی و به ویژه تحولات نرخ برابری دلار، از مهم ترین عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت نفت به عنوان عوامل غیراوپک به ویژه از سال 2001 به بعد محسوب می شود. این مقاله در تلاش است تا با به کارگیری رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل به بررسی عوامل تغییرات قیمت نفت پس از سال 2001، نقش نوسانات نرخ برابری دلار بر تغییرات قیمت نفت و تغییر ظرفیت تولیدی و مصرف کشورهای غیراوپک به ویژه امریکا بپردازد.
  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، امنیت انرژی، عرضه و تقاضای نفت، تولید کنندگان غیراوپک، قیمت اسمی
 • رضا سیمبر، ارسلان قربانی شیخ نشین صفحه 171
  این مقاله کنکاشی درخصوص جنبش جهان سوم گرایی در عرصه روابط بین الملل است. درحالی که تاریخچه این حرکت ارائه خواهد شد محدودیت ها و فرصت های فراسوی آن نیز مطرح می شود. این جنبش به عنوان یک پدیده تاریخی دارای نسل های گوناگونی است که می توان گفت زاییده ایده ها و فعالیت های مختلف ملی گرایانی است که پیشقراول جنبش های ضداستعماری بودند. در این برهه تفاسیر گوناگونی از سنت ها و هنجارهای فرهنگی قبل از استعمار آمیخته با مارکسیسم و سوسیالیسم ارائه شد مضافا اینکه دیدگاه های غربی مبتنی بر نوگرایی و توسعه نیز مورد استفاده قرار می گرفت. در این نوشتار نشان داده خواهد شد که چگونه این جنبش به دلیل پارادوکس های موجود در پاردایم استعمارزدایی و اقتصاد سیاسی دوران جنگ سرد رو به افول گذاشت. ایده اصلی این است که اگرچه ایده جنبش جهان سوم گرایی با فراز و نشیب های زیادی مواجه شده است اما هنوز در روند تنازعات شمال جنوب در قرن حاضر تاثیرگذار می باشد.
  کلیدواژگان: جهان سوم گرایی، نظام بین الملل، جنبش عدم تعهد، جنگ سرد، تنازع شمال، جنوب
 • اصغر افتخاری صفحه 193
  اگرچه اسلام به عنوان یک دین، در مقام نخست، تحول نظام اعتقادی انسان و هدایت وی به سوی الگویی عملی در حیات فردی و اجتماعی اش را مدنظر دارد که درنهایت به «رستگاری» اخروی او ختم می شود؛ اما معنای این سخن، انحصار گزاره های دینی به حوزه رفتار فردی و اجتماعی نیست. اسلام به دلیل جامعیت و کمال ذاتی ای که دارد، برای تمام حوزه های حیات فردی و جمعی ازجمله سطح بین المللی اصول راهنما دارد. در مقاله حاضر، نگارنده به بررسی تصویر قرآنی از روابط بین الملل پرداخته و تلاش دارد تا با تحلیل گزاره های قرآنی به فهمی اسلامی از نوع مناسبات، قواعد و اصول رفتاری و بالاخره ماهیت روابط بین الملل دست یابد. برای این منظور ضمن طرح و پیشنهاد الگوی تحلیلی «ساخت معنایی تاسیسات حقوقی»، گزاره های قرآنی در قالب رویکردی تطبیقی (بین دو ساخت معنایی جاهلی و اسلامی)، تحلیل و نتایج کاربردی آن برای درک هرچه بهتر روابط بین الملل استنتاج و عرضه شده اند. بر این اساس نظریه اسلامی روابط بین الملل بر بنیاد سه اصل ایمان گروی، سعادتمندی، ولایت مداری با عنوان کلی «نظریه اخلاق گرای واقع بینانه»، استنتاج و معرفی شده است
  کلیدواژگان: روابط بین الملل، قدرت، اسلام، قرآن کریم، اصول بین المللی
 • سید جواد طاهایی صفحه 229
  درک مفید و واقع گرایانه از تحولات دینی سالیان اخیر در سیاست جهانی، از طریق ابزارهای تحلیلی و مفاهیم علم موجود و نهادینه روابط بین الملل ممکن نیست که این به دلیل ماهیت امر فرهنگی است. از سوی دیگر بحث رابطه دین و روابط بین الملل در اساس خود، نتیجه انتزاعی نادرست از تاثیرات انقلاب ایران بر شرایط منطقه ای و جهانی و به دنبال آن، بر دانش کنونی روابط بین الملل است. بنابراین درکی واقعی از روابط دین و سیاست بین الملل در دوره کنونی لازم است. با این حال ضروری است به محدودیت ارزش و برد محدود مقولاتی که اندیشیده شده اند ولی تجربه نشده اند واقف باشیم و بر عکس، باید به فایده، ضرورت و گستردگی بی حد مقولاتی که تجربه شده اند ولی هنوز به آنها اندیشیده نشده است، توجه داشت و شایسته است که این مقولات در اولویت فعالیت های پژوهشی ما قرار گیرند. جمهوری اسلامی در راس این مقولات قرار دارد.
  کلیدواژگان: دین، روابط بین الملل، فرهنگ، تمدن، سیاست خارجی
 • بهاره سازمند، ابوالفضل عظیمی، علی اکبر نظری صفحه 251
  براساس برخی نظریه های مشهور و سنتی روابط بین الملل از جمله نوواقع گرایی به صرف وجود شروط و شرایط حداقلی چون آنارشی نظام بین الملل و وجود قدرت ها و کشورهائی که به دنبال حفظ بقا خود باشند، ما شاهد بازی موازنه قدرت خواهیم بود و این انتخاب از پیش تعیین شده کشورها می باشد. اما واقعیت این است که در عرصه عمل با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان دوره جنگ سرد، هنوز در عرصه بین المللی موازنه قوائی صورت نگرفته است و لذا ذهن هر پژوهشگری به صورت طبیعی با سؤالات زیادی مواجه می شود از جمله این که علم روابط بین الملل چه توضیحی می تواند در این زمینه داشته باشد؟ هدف از ارائه این مقاله تلاش برای پاسخ به سؤالات مذکور است. بدین منظور ابتدا نظریه توازن قدرت والتز مورد بررسی قرار گرفته و با بازبینی نقطه نظرات وی در این زمینه، نظر منتقدان درباره مشکلات منطقی و ناسازگاری های تاریخی در ارتباط با این نظریه بررسی می شود. سپس مفروضات نظری نوشتار حاضر ارائه شده و به عوامل تاثیرگذار بر اتخاذ رفتارهای متفاوت دولت ها در نظام بین الملل از جمله جهت گیری موازنه قدرت پرداخته می شود و در بخش پایانی نیز نتیجه گیری و جمع بندی ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: موازنه قدرت، کشورهای تجدید نظر طلب، هژمون، یک جانبه گرائی و قطبیت، والتز
|
 • Sohrab Shahabi, Mahmmad Hossein Sheikholeslami Page 7
  Iran, one of the three founding members of the Economic Cooperation Organization (ECO), whose headquarters is also located in Tehran, has consistently played an important role in various aspects of the Organization’s activities. Currently, Iran funds around 22% of ECO’s annual budget and Iranian nationals constitute over 20% of its staff. The present article looks at the privileged position of Iran in this regional organization and argues that it’s considerable potential capacities in various fields can contribute to Iran’s development – to be more specific, to the development of the Iranian economy. It is argued here that ECO is well-suited to provide the necessary regional dimension for the Iranian economy, especially given the current negative international atmosphere and external constraints.
 • Mostafa Zahrani Page 47
  The United Nations Security Council adopted the resolution 1929 on Iran sanctions in early June 2010 – the fourth such resolution since 2006. The present article tries to evaluate the fourth round of international sanctions against the Islamic Republic of Iran. It is the author’s assumption that even though sanctions could be effective in economic terms, they would fail in attaining their purported main objective; that is, pressuring Iran to change policy on its nuclear program within the period desired by the West. Based on this assumption, it is argued in this article that sanctions could either lead to war (with different degrees of intensity and goals) or serve as the main element of containment. Since it will be argued that war in the envisioned period is practically out of question, therefore, sanctions would lose their effectiveness in the short-term and their further intensification could instead be relied on as the main element of a containment policy. As such, the containment policy pursued by the U.S. during the past three decades will most probably continue even if with new elements and nuances.
 • Farhad Ataei, Majid Behestani Page 79
  Developments in the theories of international relations during the past several decades point to the parallel wane in the positivist outlook and growing emphasis on the role of culture in the analysis of foreign relations/policy. Hence, discussions on the interaction among culture, identity, and foreign relations have come to receive increasing attention and prominence. The present paper, relying on an analytical approach, undertakes to look at the impact of these factors on foreign relations from an Iranian historical perspective. To this end, the paper draws on the concepts of self and other as presented in Shahnameh, the epic work of Hakim Abolghassem Ferdowsi, and how they influence foreign relations. The paper looks into the distinction Ferdowsi makes between Iranians and non-Iranians [others], and raises the question of how to interpret Ferdowsi’s cultural approach? As argued in the paper, Ferdowsi looked at Iran’s foreign relations from a particular cultural perspective, which we call “Iranian-humanist perspective on foreign policy” - a perspective that respects sovereignty, and accords priority to ethical and human values over ethnic bias.
 • Seyyed Mohammad Kazem Sajjadpour, Seyyed Rouhollah Hajzargarbashi, Hossein Ajorloo Page 111

  Jewish emigration to Palestine – the so-called Promised Land – as of early twentieth century and the partition of Palestine in 1948 set the stage for Israel’s subsequent systematic policy of expansionism. Israel’s military occupation of the West Bank and the Gaza Strip in June 1967 further expanded Israeli presence in the Palestinian lands – referred to ever since as the Occupied Territories. Faced with strong international opposition over its forcible annexation of these territories, Israel changed tactics as of 1970s and continued its expansionist policies through the Settlement Policy; that is, construction of Jewish settlements in the Occupied Territories, especially in the West Bank. The net result of the new policy has been a significant change in the demographic composition in favor of Jews. The present article attempts to explain this process in terms of Stephen Barr Jones’ "Unified Field Theory." The article concludes that the still on-going Settlement Policy by Israel is part and parcel of an overall policy geared towards ultimate annexation of the Occupied Palestinian Territories.

 • Hossein Pourahmadi, Zeinab Sadoughi Page 147
  Oil price stability is an important aspect of energy security and plays an important role in the international economy. A number of factors influence oil price and its fluctuations: level of production on a global scale, inclusive of both OPEC and non-OPEC members; global level of consumption; level of investment in the energy sector, inclusive of the oil sector; and foreign exchange fluctuations, especially fluctuations in the parity value of the U.S. dollar. Oil price changes in turn impact producers, consumers and international oil companies, and affect their respective policies. Given its huge oil reserves and production and consumption capacity, the United States enjoys a special place among all major oil countries. The U.S. oil policy, also supported by a usually strong dollar, has played a very significant role in the oil price fluctuations during the past decade. In addressing the U.S. role, the present article will look into: 1) factors influencing oil price fluctuations since 2001; 2) the role of fluctuations in the U.S. dollar; and 3) the relative weight of the U.S. production and consumption capacity among non-OPEC oil countries.
 • Reza Simbar, Arsalan Ghorbani Sheikhneshin Page 171
  Third Worldism, as a movement challenging the hegemony of the dominant order in the international system, dates back to the early years of the Cold War era in the 1950s. With its origins in the anti-colonialist and nationalist struggles of the 1950s, as symbolized, among others, by Gamal Abdel Nasser of Egypt, Third Worldism also came to be influenced by anti-capitalist and anti-Western radical and socialist/Marxist currents. The present paper looks into the phenomenon of Third Worldism from its early days and traces its development over time across the entire Third World – or the developing world as it later came to be known. The paper attempts to explore the particular challenges and opportunities of Third Worldism in the post-Cold War period. While addressing the paradoxes of this movement during the Cold War era, we try to explore its fortunes in the international system following the end of the Cold War. Our study is based on the main hypothesis that Third Worldism faces a number of serious challenges, but we conclude that it can still serve an effective factor in the North-South dichotomy.
 • Asghar Eftekhary Page 193
  Islam as a religion contains a comprehensive set of principles, precepts and values (belief system) which lie at the foundation of a quite elaborate body of practical edicts (do’s and don’ts) governing all aspects of the behavior and life of the faithful, at the personal as well as communal/social levels, with the ultimate goal of leading a pious, happy life and “salvation” in the Hereafter. Over and above the personal and communal affairs, Islam is also concerned with the affairs of the state, as the embodiment of the apparatus in charge of the collective affairs of the society, and its behavior at all levels, both domestic and external. Based on this overall framework, this article looks into the Qur’anic approach to international relations and tries to analyze Qur’anic propositions in order to arrive at an Islamic understanding of the nature, rules, and behavioral principles governing these relations. To this end, the author advances an analytical model for "semantic structure and legal institutions" and studies the Qur’anic precepts/propositions from the vantage point of comparison between the two semantic structures of the Jahilyya [pre-Islamic paganism] and Islam. The article then proceeds to lay out the general principles of an Islamic theory of international relations – consisting of the three principles of conviction, blissfulness, and “Velaya” [acceptance of the guardianship of jurisprudence], which, in my reckoning, could fit under the general title of an "objective ethical theory."
 • Seyyed Javad Tahaii Page 229
  The present article tries to look at the nexus between religion and international relations in the contemporary world. In his analysis, the existing institutionalized concepts and analytical tools of the orthodox and dominant theories of international relations can hardly provide an objective understanding of this nexus, particularly the quite significant political developments during the past several decades in various parts of the world. He ascribes such a failure mainly to the cultural context and content of such theories. Furthermore, he considers the very topic of the relationship between religion and international relations as an inappropriate abstract result of the impact of the Iranian Revolution on regional and international equations, and hence, on the current international relations discipline. Viewed as such, the author undertakes to look into the nexus with a view to providing a sound framework for understanding and analysis. To this end, he tries to caution against undue reliance on the limited value and relevance of un-experienced thought and instead vouch for the value, relevance, and utility of un-thought experience. He concludes that the latter approach deserves to be accorded top priority in future research agenda.
 • Abolfazl Azimi, Ali Akbar Nazari Page 251
  According to most traditional theories of international relations, including new-realism, balance of power was considered as the predetermined choice for states, depending, of course, on the existence of certain conditions such as anarchy in the international system and power-seeking for survival. But the fact that two decades after the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War an international order based on balance of power has not emerged seems perplexing and begs analysts for explanation. This article tries to look into this and explore possible answers. To this end, first Kenneth Waltz's theory of balance of power is studied, to be followed by a short critical analysis of the logical problems and historical inconsistencies related to the theory. The authors then turn to the theoretical assumptions of the article and present a catalogue of factors influencing the behavior of states in the international system, including the balance of power orientation. And finally, they suggest a number of conclusions.