فهرست مطالب

 • Volume:10 Issue:4, 2011
 • تاریخ انتشار: 1389/12/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مجید عزتی مصلح، محمد رضا بسمی صفحه 1
  در این مقاله روش جدیدی به نام مدل شش ضلعی منتظم لانه زنبوری برای محاسبه ظرفیت خازنی پراکنده بین رشته سیم های هادی یک حلقه از سیم پیچ و بین رشته و هادی استوانه ای توخالی و همچنین ظرفیت خازنی کل n حلقه از سیم پیچ مولد تراکم شار مغناطیسی حلزونی ارائه می شود. روش ارائه شده روشی تحلیلی مبتنی بر ساختار هندسی رشته سیم های چند لایه در درون یک حلقه از سیم پیچ مولد است. در این روش رشته سیم های سیم پیچ مولد به تعداد زیادی سلول المانی بسیار کوچک و مشابه تفکیک می شود. در این ساختار، بین دو رشته سیم هادی همجوار در درون هر حلقه از سیم پیچ مولد، یک سلول بنیادی لوزی شکل با دو ناحیه ذوزنقه ای در نظر گرفته شده است. روش ارائه شده برای محاسبه ظرفیت خازنی پراکنده n حلقه از سیم پیچ با چندین رشته سیم هادی با سطح مقطع دایره ای معتبر است. رشته سیم های درون حلقه های سیم پیچ مولد به صورت کاملا یکنواخت در چند لایه با چیدمان دایره ای توخالی و با فاصله ای معین از سطح هادی استوانه ای توخالی که به صورت محوری در مرکز سیم پیچ واقع شده، به دور آن پیچیده شده است. خواهیم دید که در مدت پیشروی انفجار و گسترش حجمی هادی استوانه ای توخالی و کاهش تعداد حلقه های سیم پیچ مولد تا حلقه انتهایی دوم ظرفیت خازنی پراکندگی مولد افزایش یافته اما در حلقه انتهایی شاهد کاهش شدید ظرفیت خازنی پراکندگی مولد خواهیم بود.
  کلیدواژگان: مدل لانه زنبوری، مولد تراکم شار، خازن پراکندگی، سیم پیچ حلزونی
 • بیژن عباسی آرند، عبدالله دوستی عارف صفحه 21
  در این مقاله بر اساس نتایج به دست آمده از اندازه گیری ها در تنگه هرمز و اطلاعات موجود درباره نمایه سرعت صوت در اعماق مختلف آن، مدلی جامع برای کانال آکوستیکی زیرسطحی چندمسیره کم عمق در انتشار افقی ارائه شده است. مدل سازی پدیده چندمسیری بر مبنای تئوری شعاعی و روش تصاویر انجام شده و در مدل سازی کانال، تضعیف ناشی از پراکندگی موج در سطح و بازتاب آن از کف، تضعیف ناشی از اثر جذبی مواد مختلف و نویزهای محیطی مانند نویز ناشی از وضعیت دریا، نویز حرارتی، نویز کشتیرانی و اغتشاشها نیز در نظر گرفته شده است. همچنین یک سیستم مخابراتی زیرسطحی کامل، شامل فرستنده و گیرنده طراحی و شبیه سازی شده است. مدولاسیون به کار رفته از نوع QPSK است و اطلاعات با نرخ kbps5 از طریق فرکانس حامل kHz 27 حداکثر تا فاصله km1 ارسال می شود. تشخیص رفتار کانال در گیرنده بر مبنای دنباله آموزشی انجام می شود که 10% را در ابتدای سیگنال ارسالی به خود اختصاص می دهد.
  کلیدواژگان: تئوری شعاعی، چندمسیری، خلیج فارس، مدولاسیون QPS، مخابره زیر آبی
 • هدی باهنر، نصر الله مقدم چرکری صفحه 37
  پویانمایی چهره، یعنی ساخت تصویرهای چهره با استفاده از کامپیوتر، با توجه به کاربردهای فراوان آن، از آغاز پیدایش، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. پویانمایی چهره با استفاده از بردارهای ویژگی که جزو روش های مبتنی بر نمایش طبقه بندی می شود، به دلیل آن که توانایی ایجاد تصویر پویای چهره را با حجم اندکی از اطلاعات دارد، به تازگی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و توسعه یافته است. در این روش، بردارهای ویژگی چهره که حاوی اطلاعات کافی برای پویانمایی از حرکات درشت و ریز چهره می باشند، با بهره گیری از روش های تحلیل چهره استخراج شده و به منظور انتقال حالت چهره به مدل گرافیکی مورد نظر استفاده می شوند. یکی از کاربردهای این روش، ارسال اطلاعات چهره در پهنای باند کم است. بدین منظور، در این مقاله با ترکیب این روش با روش قاب بندی کلیدی، حجم اطلاعات ارسالی نسبت به روش پایه به میزان 70 درصد کاهش یافته است، در حالی که تصویر حاصل نسبت به تصویر ورودی، میانگین مربع خطای 95/4 و تفاوت همبستگی 000629/0 داشته که نسبت به خطای روش بدون درونیابی قابل چشم پوشی است.
  کلیدواژگان: پویانمایی چهره مبتنی بر نمایش، قاب بندی کلیدی، بازسازی چهره، ارتباط از راه دور، یادگیری مجازی
 • غلامرضا کامیاب، محمود فتوحی فیروزآباد، مسعود رشیدی نژاد صفحه 55
  در این مقاله نخست معیار جدیدی به نام «درصد مازاد مشتریان» برای برنامه ریزی بازار محور توسعه شبکه انتقال در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته تعریف می شود. سپس با مثال ساده ای این معیار جدید با برخی معیارهای بازار محور موجود مقایسه و نشان داده می شود که معیار درصد مازاد مشتریان می تواند توسعه شبکه انتقال را از نظر بازار به درستی رتبه بندی کند. در این مقاله قیمت های پیشنهادی عرضه کنندگان و مصرف کنندگان برای عرضه و تقاضای توان در بازار برق به صورت احتمالاتی با توابع چگالی احتمال مشخص فرض می شوند. بنابراین امید ریاضی درصد مازاد مشتریان به عنوان شاخص میزان رقابتی بودن هر طرح توسعه معرفی شده و کم هزینه ترین طرح توسعه ای جستجو می شود که امید درصد مازاد مشتریان را به مقدار آرمانی یا به نزدیکی آن برساند. در این مقاله روشی سریع برای محاسبه امید ریاضی درصد مازاد مشتریان با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و با تقریب از پیش تعیین شده ارائه می شود. نتایج اجرای روش پیشنهادی بر روی سیستم قدرت نمونه با هشت باس ارائه می شود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال، سیستم های قدرت تجدید ساختار یافته، بازار برق، مازاد مشتریان
 • محمد آراسته، عبدالرضا رحمتی، سید ادیب ابریشمی فر، شاهرخ فرهنگی صفحه 73
  در این پژوهش کنترل مستقیم گشتاور در نوعی محرکه پنج سطحی خازنی بر اساس جدول کلیدزنی 24 قطاعی پیاده سازی شده است. در جدول ارائه شده مشکل فراجهش ولتاژ ناشی از بالا بودن dv/dt اعمال شده به استاتور در مقایسه با جدول کلیدزنی 12 قطاعی کاهش یافته است. جدول ارائه شده ازتمامی بردارهای موجود در مبدل پنج سطحی کمک گرفته و در نتیجه انعطاف بیشتری نسبت به کارهای قبلی داشته و ریپل سرعت (گشتاور) را کاهش می دهد. شبیه سازی در سیمولینک این بهبود را تایید می کند. این راهبرد برای نوعی محرکه پنج سطحی مقیاس کوچک توسط پردازنده TMS320F2812 پیاده سازی و نتایج عملی در اینجا ارائه شده است.
  کلیدواژگان: کنترل مستقیم گشتاور، جدول کلیدزنی، محرکه چندسطحی خازنی، انعکاس ولتاژ، فراجهش ولتاژ
 • منصور نجاتی جهرمی، علیرضا رضایی صفحه 87
  در هر شبکه بی سیم سیار ایدئال، ویژگی هایی مانند توانایی کشف چندین مسیر برای تبادل اطلاعات، قابلیت اطمینان بالا، وقوع کمترین خطا، مقابله با تلاش مهاجرین برای شناخت و کشف مسیر، مورد توجه است. نزدیک شدن به این اهداف منجر به افزایش کارایی و ارتقای شبکه خواهد شد.
  در این مقاله، پروتکلی طراحی و معرفی می شود که توانایی کشف چند مسیر برای تبادل اطلاعات با قابلیت اطمینان بالا را دارد. همچنین، شبکه طراحی شده مزیت هایی مانند مقاومت در برابر ایجاد خطا و کاهش اثر مهاجمان در طول فرایند شناخت و کشف مسیر و انتقال داده نیز دارد. این پروتکل امنیت شبکه را به روش کدگذاری، رمزنگاری و بارگذاری وفقی تامین می کند. طرح ارائه شده منجر به افزایش سرعت تحرک شبکه، بالا رفتن کارایی و کاهش ضعف سیستم امنیتی می شود. در روش پیشنهادی با افزایش سرعت گره ها و تراکم شبکه، با ثابت بودن درصد گره های مهاجم و سرعت متغیر گره ها، نرخ دریافت بسته ها در حدود 4٪ و با متغیر بودن درصد گره های مهاجم نرخ دریافت یا سرعت انتقال بسته ها در حدود 1٪ افزایش می یابد. با افزایش درصد مهاجمان، علاوه بر برقراری امنیت، سربار اضافی نیز همزمان به طور میانگین 12٪ کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: شبکه های بی سیم سیار اقتضایی، امنیت شبکه، بارگذاری وفقی، چند مسیریابی
 • امین درخشان، محمدعلی خلیل زاده، امین محمدیان صفحه 101
  در هنگام استرس، جریان خون در ناحیه دور چشم افزایش یافته و موجب افزایش دمای این ناحیه می شود. دلیل این پدیده آن است که چشم باید در چنین مواقعی آمادگی انجام حرکت های متنوع و سریع را داشته باشد و این خون و انرژی بیشتری را می طلبد.این تغییر دما، در سطح پوست و تشعشع حرارتی آن مشهود است. این حرارت، نور مادون قرمز را در محدوده طول موج 3 تا 12 میکرو متر منتشر می کند. بنابراین باید بتوان با تصویربرداری مادون قرمز دو بعدی از تغییرات حرارت در سطح چهره، به وجود و میزان استرس پی برد.با تحلیل این تغییرات ناشی از استرس، سیگنال دمایی استخراج و تحلیل می شود. در این پژوهش با ثبت همزمان سیگنال‎های پلی گرافی سطحی و تصاویر حرارتی چهره، امکان برچسب‎زنی صحیح تصاویر حرارتی فراهم شده و همچنین تغییرات سیگنال‎های مختلف فیزیولوژیکی بدن در هنگام وقوع استرس مقایسه شده است. در این تحقیق استرس در دو سطح کم و زیاد مورد توجه بوده است. ثبت داده برای شش نفر و برای هر یک چهار بار، به مدت دو دقیقه انجام شده است. دادگان پس از طی مراحل پیش پردازش و استخراج ویژگی، به سیستم شناخت وارد می شود. در سیستم شناخت از دو روش جداسازی خطی و شبکه عصبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از روش شبکه عصبی MLP نسبت به روش LDA به اندازه ای جزیی بهتر است.
  کلیدواژگان: استرس، تصویربرداری حرارتی، پلی گرافی، شبکه عصبی MLP
|
 • Majid Ezati Mosleh, Mohammadreza Besmi Page 1
  This paper presents a new method called vespiary regular hexagonal (VRH) model to calculate parasitic capacitance between conductor wire filaments of one turn of a coil and between conductor wires filament and liner and also total capacitance of n-turns having single-layers, multi-conductor wire filaments of the helix magneto cumulative generator (MCG) coil. The presented method is an analytical method and based on the geometrical structure of single-layer multi-conductor wire filaments with circular cross-section form in a turn of MCG coil. In this method, wire filaments of the MCG coil are divided into many very small similar elementary cells. In this structure, an equilateral lozenge shaped basic cell with two trapezium shaped regions is considered between the two adjacent conductor wire filaments in each turn of the MCG coil. This method can be applied to calculate stray capacitance of n-turns of coil with multi conductor wire filaments having the circular cross-sections and wires filament in each turn of the generator coil having wounded around linear and uniform in multi-layers in the hollow circular form and with a certain distance from the surface of the cylindrical metal liner which is placed axially in the center of the coil. Also it is seen that by the progress of the explosion and volume extension of liner and decrease of the number of MCG coil turns up to the second end turn, the total capacitance of generator increases and when it remains only one turn in the circuit, a descending decrease in total capacitance of the generator occurs.
 • Bijan Abbasi Arand, Abdollah Doosti Aref Page 21
  In this paper, for the purpose of investigating horizontal sound propagation, based on the results obtained from practical measurements in the Strait of Hormoz and available data on sound speed variations at different depths, a comprehensive model for shallow water multipath underwater acoustic channel is presented. Mathematical modeling of multipath effect is based on ray theory and the image method. In channel modeling, attenuation due to wave scatterings at the surface and bottom reflections is considered. In addition, we also consider attenuations due to the absorption of sound by different materials and the presence of ambient noises such as the sea state noise, shipping noise, thermal noise and turbulence noise. Then, complete underwater communication system consisting transmitter, channel and receiver was simulated. We use QPSK modulation. Data is transmitted at a rate of 5 kbit/sec with a carrier frequency of 27 kHz, for a maximum range of 1km. The channel estimation is based on a training sequence which occupies about 10% of the signal bit rate.
 • Hoda Bahonar, Nasrallah Moghadam Charkari Page 37
  The goal of facial animation is to synthesize realistic facial animated images using computer graphics. Because of its capability in creating facial animated images using a few amount of information, facial animation using feature vectors was extensively studied in recent years. In general, this method is considered as one of the performance-driven facial animation base methods. In this regard, facial feature vectors, which reflect rigid and non-rigid movements of the face, are extracted using facial analysis methods. These feature vectors are then used for transferring the facial movements to a graphical model. Our approach in this paper is merging keyframing and facial animation using feature vectors. Using this method, the amount of the submitted information is decreased to about 30%; while the synthesized sequences have 4.95% mean squared error and 0.000629 difference of correlation relative to input sequences. This error is negligible compared to the error of synthesized sequences without using interpolation.
 • Gholamreza Kamyab, Mahmoud Fotuhi-Firuzabad, Massoud Rashidi-Nejad Page 55
  In this paper, first, a new criterion, titled “surplus percent of the customers” is defined for static transmission expansion planning in restructured power systems. Then by a simple example, the new criterion is compared with some already presented market-based criteria and it is shown that the new criterion can realistically evaluate the transmission network expansion from the market view. In this paper the bid of market participants (producers and consumers) to sell and buy power are considered as random variables with known probability density functions. Then the expectation of the surplus percent is introduced as an index for measuring the competitiveness of each transmission expansion plan. Then a least-investment cost expansion plan that increases the surplus percent to its ideal or near ideal value is searched. In this paper a fast method is also presented to calculate the expectation of the surplus percent using Monte-Carlo simulation with a predefined approximation. The results of applying the proposed method are illustrated for an example 8-bus power system.
 • Mohammad Arasteh, Abdoreza Rahmati, Seyed Adib Abrishamifar, Shahrokh Farhangi Page 73
  This paper gives a detailed analysis of direct torque control (DTC) strategy in a five-level drive and proposes a 24-sector switching table. The overvoltage problem due to high dv/dt is reduced compared to the 12-sector DTC. Using all vectors leads to better flexibility and reduces speed oscillations. Simulation and experimental results for a 3kVA prototype confirm the proposed solutions. A TMS320F2812 is used to implement the above strategy.
 • Mansour Nejati Jahromi, Alireza Rezayi Page 87
  In a mobile ad hoc network, there are some features such as the ability to exploit multipath effect for information exchange with high reliability and low error rate. dealing with the aggressors and discovering the path in data transmission are of importance. Approaching these goals ends in network promotion and efficiency. In this paper, the designed protocol is able to discover multipath for information exchange with high reliability. The designed network has advantages such as resistance against error occurrence, decreasing the effect of the aggressors and discovering the path in data transmission. The network security is based on the desired encoding and encryption and it provides increased speed and mobility of the network performance and efficiency and reduces the weaknesses of the security system. With increasing the speed of the nodes and density of the network, the receipt of the packets increases about four percent which causes one percent increase in packets transition. At the same time packet overhead decreases 12% on average.
 • Amin Derakhshan, Mohammad Ali Khalilzadeh, Amin Mohammadian Page 101
  It has been demonstrated that anxiety is accompanied by significant warm up in the periorbital area. This warm up was attributed to the increased blood circulation in the area around the eyes. The whole pattern makes physiological and evolutionary sense since it represents a mechanism to facilitate rapid eye movements during preparedness for fight. This increased blood flow dissipates convective heat, which can be monitored through thermal imaging. The evolution of these variables along the timeline and across the 2D space can reveal important clues about anxiety. In this work, we use both facial thermal imaging analysis and poly graph examination to evaluate the effectiveness of thermal imaging in situation of anxiety. The system had been evaluated on six subjects and for each of them four times, each time in two minutes. It operates on the raw temperature signal and tries to improve the information content by suppressing the noise level instead of amplifying the signal as a whole. Finally, a pattern recognition method classifies stressful (deceptive) from non-stressful (non-deceptive) subjects based on a comparative measure between the entire baseline signal and a transient response. The successful classification rate with Multi Layer Perceptron is about 74.7% that is a little better than the LDA method.