فهرست مطالب

پوپک - سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 203، خرداد 1390)
 • سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 203، خرداد 1390)
 • 68 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1390/04/15
 • تعداد عناوین: 22
|
 • دور دنیا: یونان
  صفحه 2
 • رو به روی امام
  صفحه 6
 • داستان: شپش های مدرسه ی ما
  صفحه 8
 • شعر: گم شده
  صفحه 12
 • با قرآن آشنا شویم: گاو و مرد
  صفحه 14
 • کارتون: شماره ی 9
  صفحه 18
 • گفت و گو: حافظ قرآن
  صفحه 20
 • دور ایران بگردیم: اصفهان
  صفحه 22
 • یک قصه، یک شاعر: شاعر و نقاشی محراب
  صفحه 26
 • حضرت علی (ع) از زبان پیامبر خدا (ص
  صفحه 30
 • آزمایش علمی: کلایدسکوپ (لوله ی شکل نما)
  صفحه 32
 • داستان: مارمولک مورچه خوار
  صفحه 34
 • شعر و ضرب المثل: آب پاش
  صفحه 36
 • کاردستی: آدمک
  صفحه 38
 • من یار مهربانم: اسم من هست: گلستان سعدی
  صفحه 41
 • گوناگون
  صفحه 44
 • جدول
  صفحه 51
 • بچه ها خبر
  صفحه 52
 • دیدار با مرو
  صفحه 56
 • نقاشی بچه ها
  صفحه 60
 • معرفی کتاب
  صفحه 62
 • بزرگ مثل این دانش مند: دکتر کزازی
  صفحه 66