فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 147، مرداد و شهریور 1387)
 • 244 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/06/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مرجعیت دینی و رسالت شناسی
  احمد ترابی صفحه 3
 • سازماندهی حوزه و مرجعیت در گفت وگو با حجه الاسلام والمسلمین استاد محسن محمدی اراکی
  صفحه 24
 • دغدغه های حوزوی
  حسن جمشیدی صفحه 72
 • تحول در نظام و هدفهای تربیتی حوزه
  امین عظیمی صفحه 109
 • کاستیها و بایستگی های آموزش دانش های دینی در حوزه
  سیدحسین همایون مصباح صفحه 152
 • تحول و نوآوری در کتابهای درسی
  محمدحسن ربانی صفحه 166
 • تحول حوزه در پرتواندیشه آیت الله طالقانی
  سیدعباس رضوی صفحه 208