فهرست مطالب

 • پیاپی 70 (تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/06/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله ها
 • علی امیدی، اعظم خانی صفحه 1
  کشور قرقیزستان از زمان استقلال در سال 1991 تاکنون با بحران های سیاسی مختلفی مواجه بوده است. نارضایتی مردم قرقیزستان از عملکرد نامناسب سیستم سیاسی در حل مشکلات جامعه، موجی از اعتراضات و مخالفت ها و در نهایت انقلاب هایی را علیه دولت های عسگر آقایف (24 مارس2005 موسوم به انقلاب لاله) و قربان بیک باقی اف (آوریل 2010 موسوم به انقلاب بی رنگ) موجب گردید.
  مقاله حاضر درصدد است با استفاده از آرای «لوسین دبلیو. پای» و «ماکس وبر» به پرسش «عوامل موثر بر شکل گیری بحران های سیاسی قرقیزستان از استقلال تا فروپاشی انقلاب لاله ای در آوریل 2010 از منظر جامعه شناسی سیاسی چیست؟»، پاسخ دهد. به نظر نگارنده، مدیریت بحران سیاسی در قرقیزستان تنها از طریق مهار بحران های متقاطع و همچنین نهادینه شدن فرایند دولت سازی و توانایی دولت در کاربرد انحصاری زور امکان پذیر خواهد بود. این پژوهش با اتکاء به ابزار کتابخانه ای و بر اساس روش توصیفی- تحلیلی می باشد.
  کلیدواژگان: قرقیزستان، بحران سیاسی، لوسین پای، ماکس وبر، انقلاب رنگی
 • گزارش ها
 • همایش بین المللی ارمنستان 2010، تجارب پیشین - چشم انداز فرا رو
  صفحه 7
 • نقد و بررسی کتاب
 • تذکره آموزگاری
  صفحه 8
 • تحقق مدیریت مشترک منابع آب در آسیای مرکزی
  صفحه 9
 • گاهشمار
  صفحه 10
 • مقاله ها
 • سیده مطهره حسینی صفحه 25
  پژوهش حاضر موقعیت مسلمانان روسیه را در دو سطح روابط مسلمانان با یکدیگر و روابط مسلمانان و کلیسا بررسی می کند. در این مقاله، رقابت ها و هماوردی هایی که میان رهبران مسلمان و سازمان های اسلامی فدراسیون روسیه وجود دارد، تشریح شده و چگونگی بهره گیری دولت روسیه از این هماوردی ها نیز مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین سازمان اداری- دینی رهبری مسلمانان روسیه نیز بررسی شده است. رقابت میان سازمان های اسلامی و کلیسای روسیه نیز به عنوان دومین هماورد اسلام و مسلمانان (در کنار دولت) موضوع دیگری است که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد. فرضیه مقاله این است که ویژگی اصلی اسلام در روسیه، تقابل نهادین میان رهبران و سازمان های مرکزی مسلمانان روسیه با یکدیگر از یک سو و میان همین رهبران و سازمان ها با کلیسای ارتدوکس (با پشتیبانی دولت روسیه) از سوی دیگر است. دولت مرکزی (مسکو- کرملین) با هدف پایش مسلمانان و جلوگیری از نیرومند شدن آنان از تقابل نهادین میان رهبران برجسته و سازمان های مرکزی مسلمانان روسیه بهره برداری می کند.
  کلیدواژگان: مسلمانان روسیه، راویل عین الدین، طلعت تاج الدین، کلیسای ارتدوکس روسیه
 • احسان رازانی صفحه 47
  چین و کشورهای آسیای مرکزی پیوندهای تاریخی قابل توجهی با یکدیگر داشته و دارند. پس از خاتمه جنگ سرد، مناسبات میان چین با جمهوری های آسیای مرکزی در عرصه های گوناگون رشد چشمگیری داشته است. این مقاله با رویکردی واقع گرایانه، بر این فرض استوار شده است که امنیت، مهمترین پایه روابط چین با کشورهای آسیای مرکزی می باشد و سایر اهداف این کشور در منطقه تحت تاثیر این عامل قرار دارند.
  بر این اساس، نوشتار حاضر می کوشد تا نقش مولفه هایی چون امنیت مرزی و تروریسم را در مناسبات میان چین و دولت های آسیای مرکزی مورد کاوش قرار داده و راهبردهای پکن را برای فایق آمدن بر چالش های امنیت منطقه ای و گسترش تعاملات امنیتی با کشورهای همسایه، بررسی نماید.
  کلیدواژگان: چین، آسیای مرکزی، امنیت مرزی، تروریسم، سین کیانگ، سازمان ترکستان شرقی
 • سیدرضی عمادی صفحه 69
  وجود متغیرهای گوناگون و تاثیرگذار برروند تصمیم گیری، باعث گردیده که امکان تعمیم رفتار سیاست خارجی برخی از کشورها امکان پذیر نباشد؛ چرا که هر یک از بازیگران نسبت به یک رویکرد پاسخ های کاملا متفاوتی دارند و در اصل بستگی به ترکیب مختلف عوامل داخلی و خارجی دارد، ولی بهره گیری و الگو برداری متغیرهای مختلف می تواند در زمینه مطالعه سیاست خارجی مفید واقع گردد. افراد متعددی نیز در مورد عوامل موثر در تصمیم سازی سیاست خارجی صحبت کردند اما جیمز روزنا[1] در مدل تصمیم گیری «پیش تئوری [2]» خود به بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر سیاست خارجی پرداخته است که طی آن به چهار سطح منزلتی، ارضی، انسانی و غیر انسانی اشاره دارد و معتقد است که عواملی در درون این چهار سطح قرار دارند که برای اتخاذ تصمیم در عرصه سیاست خارجی مهم هستند. هدف این مقاله بررسی نقش عواملی که روزنا در این تئوری به آنها اشاره می کند در سیاست سازی خارجی روسیه امروزی است. به کارگیری پیش تئوری سیاست خارجی ضرورتا به تعیین یا حتی غیر قابل نفوذ بودن منجر نمی شود، بلکه انحصارا پایه هایی را برای تطبیق در آزمایش رفتار خارجی کشورهای مختلف در شرایط گوناگون فراهم می آورد، لذا فهرست بندی محتویات اصل پیش تئوری می تواند در تبیین سیاست خارجی یک کشور موثر باشد. بررسی سیاست خارجی فدراسیون روسیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو در تحلیل تصمیم های سیاست خارجی فدراسیون روسیه از مدل پیش تئوری جیمز روزنا به علت توجه همزمان به دو سطح خرد و کلان بهره گرفته شده است تا هم ساختارهای داخلی دخیل در تصمیم گیری ها مشخص گردد و هم اینکه تاثیر متغیر نظام بین الملل نیز بر روند تصمیم گیری ها مشخص شود.
  کلیدواژگان: مدل پیش تئوری، تصمیم سازی، سیاست خارجی روسیه، جیمز روزنا
 • رضا فیروزی صفحه 95
  در سال های اخیر روابط میان روسیه و کشورهای حوزه جنوبی دچار تحولاتی گردید. اگرچه روسیه به ایفای نقش اصلی خود در این منطقه ادامه می دهد، اما توسعه فعالیت کشورهای منطقه و فرامنطقه ای به ویژه ایالات متحده و ناتو در حوزه حیاتی روسیه که این کشور از آن تحت عنوان خارج نزدیک نام می برد، چالش های جدیدی را در مقابل مسکو قرار داده است. این کشور برای مقابله با این چالش ها و برای تامین امنیت ملی و منافع حیاتی خود سعی در ایجاد یک راه حل مناسب و با هزینه کمتر دارد. مسکو با توجه به این که در شرایط جدید نمی تواند همه رقبا را از عرصه سیاسی آسیای مرکزی و به ویژه قفقاز حذف نماید، سیاست و تاثیرگذاری آن به سمتی رفته و خواهد رفت که راهبردهای رقبا به نتایج مورد انتظار دست نیابند.
  همچنین در این زمینه این کشور سعی می کند که از موقعیت برتر اقتصادی، سیاسی، نظامی خود در منطقه در جهت کنترل رفتار و سیاست خارجی جمهوری های قفقاز در راستای کم رنگ کردن حضور عواملی که در نگاه روس ها با منافع و امنیت ملی این کشور سازگاری ندارند، استفاده نماید و بدین وسیله در همگرایی کشورهای منطقه با ساختارهای سیاسی و امنیتی غرب تاخیر و مانع ایجاد نماید.
  کلیدواژگان: روسیه، قفقاز جنوبی، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان
 • عباس ملکی صفحه 121
  امنیت انرژی عموما به در دسترس بودن مقدار کافی و قابل اطمینان از عرضه انرژی برای راضی نمودن تقاضا تعریف می گردد و از جمله مواردی است که مستقیما با دولت ها در واحدهای سیاسی ارتباط دارد. ایران به علت دارا بودن ذخایر قابل توجه انرژی و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز (هم جواری با دو منطقه نفت خیز خلیج فارس و دریای خزر) همواره مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده و هست.
  موقعیت ایران در تولید نفت و گاز و انتقال آن در خلیج فارس نسبتا با ثبات، همراه و از سوی همه بازیگران پذیرفته شده است، اما دریای خزر به دلیل تغییرات شدید و سریع در پس از فروپاشی اتحاد شوروی نیازمند توجه و دقت تصمیم گیران ایرانی است. علاوه بر جدیت برای رسیدن به اجماع در مورد رژیم حقوقی دریای خزر با حفظ منافع ملی ایران از داشتن روابط وسیع و گسترده با کشورهای ساحلی دریای خزر به خصوص روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نباید غافل بود مقاله حاضر، وجوه گوناگون امنیت انرژی، جایگاه ایران، خطوط حمل و نقل کنونی و در حال احداث و سیاست های قدرت های جهانی و کشورهای منطقه در این زمینه ها را مورد مطالعه قرار می دهد.
  کلیدواژگان: امنیت انرژی، دریای خزر، جمهوری اسلامی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان
|
 • Page 1
  Since its independence in 1991, Kyrgyzstan has so far faced with several political crises. Its people dissatisfaction of inappropriate performances by the political system in solving the problems of society, resulted to a wave of protests, objections and finally revolutions against the two governments of Asker Akayev toppled on 24 March 2005 (the Tulip Revolution) and of Kurmanbek Bakiyev toppled in April 2010 (the Colorless Revolution). Analyzing the issue through theories of two main orthodox political sociologists: Max Weber and Lucien Pie, this article is trying to find from the perspective of political sociology, the main reason made Kyrgyzstan so unstable in the Central Asia and the factors affecting the formation of political crises in Kyrgyzstan since its independence to the collapse of the Tulip Revolution in April 2010. To the author's view, managing the political crisis in Kyrgyzstan is only possible through inhibition of crossover crises as well as institutionalization of nation building process and the government's ability to keep its monopoly in using force. This research is based on literature sources and descriptive-analytical methodology.
  Keywords: Kyrgyz political crisis, Lucien Pie, Max Weber, Colored Revolution
 • Page 25
  This article studies the situation of Muslims in Russia in two-levels: firstly, the relationship within the Muslim community and secondly, their relationship with the church. Differences between Muslim leaders and the Islamic organizations of the Russian Federation and how the Russian government benefits from these controversies are studied in this article. Also, the religious and administrative organizations of Muslims in Russia have been investigated. Competition between Islamic organizations and the RussianChurch as the second most important rival for Islamic organizations and Muslims (beside the government) is another influential matter in this article. This paper hypothesizes that the main feature of Islam in Russia is the institutional conflict between Muslim leaders and organizations with each other on one hand and the serious competition between these and the Orthodox Church leaders and organizations (with the Russian government support). To control Muslims and preventing from their empowerment, the central government in Moscow Kremlin is exploiting the institutional controversies within the leading personalities and organizations.
  Keywords: Muslims in Russia, Sheikh Ravil Gainutdin, Sheikh Talgat Tadjutdin, the Russian Orthodox Church
 • Page 47
  China and the Central Asian countries had significant historical ties with each other. After the end of the Cold War, however, these relations boosted up dramatically in various fields. In a realistic approach, this article bases on an assumption that security is the most basic factor in relations between China and the other Central Asian countries and China's other objectives in the region are shadowed by this issue. Accordingly, this article attempts to analyze the factors such as the role of border security and terrorism in the relations between China and the Central Asian states and to explore Beijing's strategies to overcome challenges to regional security and developing security interactions with neighboring countries.
  Keywords: China, Central Asia, Border Security, terrorism, Sin Kiang, Organization East Turkestan
 • Page 69
  Various factors affecting decision making process has made a generalized foreign policy behavior impossible for some countries as each actor has a response entirely different to same approach and this is primary due to different combinations of internal and external factors that can be helpful in pattern making of foreign policy variables. Many have discussed the affecting factors on foreign decision making, but James Rosenau have spoken out the "pre-theory" model to examine these variables in four important levels of dignity, territorial, human and inhuman. This article is to survey the role of these factors in Russia's today foreign policy making process. Using a foreign policy pre-theory, does not necessarily lead to determination nor to impenetrability, but provide us helpful bases for adjusting and examining foreign policy of different countries in a variety of conditions and the Russian Federation is no exception. Analyzing foreign policy decision making in the Russian Federation based on Rosenau's pre-theory model, the article is to utilize from both micro and macro levels to clarify not only the internal structures that involved in specific decisions but the international system variable affecting this process.
  Keywords: Pre, Theoretical Models, Decision Making, Russia's foreign policy, James Rosenau
 • Page 95
  In recent years, relations between the Russia Federation and the south littoral states have experienced some developments. While Russia is continuing its main role in the area, the role of other regional and international actors, such as United States and NATO is increasingly challenging the Russian interests in its vital backyard, the Near Abroad, as called by Russians. To face these challenges and secure its national security and vital interests, Russia is trying to find an effective and less expensive solution. Considering the new conditions of the region, wherein Moscow is unable to discard all rivals from the Central Asia and especially Caucasus political arena, Russian policy and effectiveness has directed and seems to be continued toward not letting its rival strategies achieve their expected results. Russia is also trying to utilize from its privileged economic, political, military situation in the region to control foreign policy behavior of the Caucuses republics in order to eliminate those factors that are in Russian view contradicting with its national security and interests. In this way Russia hopes preventing or delaying the region in its integration with the West political and security structures.
  Keywords: Russia, South Caucasus, Armenia, Azerbaijan, Georgia
 • Page 121
  Energy security is generally defined as to the availability of adequate and reliable supply of energy to meet the demand and is of issues linked directly to the governments and the political units. Having considerable reserves of energy and privileged geopolitical situation (neighboring the two oil-rich Persian Gulf and the Caspian Sea regions), Iran has always drown the regional as well as international power's attention. Iran's situation in oil and gas production and their transportation in a relatively stable Persian Gulf have always been acknowledged by all actors, but this role in the Caspian Sea requires more attention within the Iranian decision-makers due to severe and rapid changes after the Soviet collapse. In addition to serious attempts in reaching consensus on the Caspian Sea legal regime based on our national interests, extensive ties with the Caspian Sea littoral states, especially the Russian Federation and the Republics of Azerbaijan and Turkmenistan should not be neglected. This article is attempting to discuss different aspects of energy security, Iran's stand, current and under construction transportation routes and the policies pursued by international and regional powers.
  Keywords: Energy Security, Caspian Sea, Russia, Iran, The Republics of Azerbaijan, Turkmenistan